Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. HEDIJA, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA: aplikace na Českou a Slovenskou republiku. Národohospodářský obzor. 2008, roč. 8, 1-2/2008, s. 77-89, 11 s. ISSN 1213-2446.

  2007

  1. BACHANOVÁ, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 1-16. ISBN 978-80-7318-529-9.

  2006

  1. GRYGAR, Jakub, Marek ČANĚK a Jan ČERNÍK. Vliv kvalifikace na uplatnení a mobilitu na ceském trhu práce u migrantu ze tretích zemí. Praha: MKC Praha, 2006. 56 s. Studie. ISBN 80-239-7824-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 11:05