Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: Identification, typology and value. In Halada Ľuboš, Bača Andrej, Boltižiar Martin. Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. 1. vyd. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2016. s. 75-82, 8 s. ISBN 978-80-89325-28-3.
 2. 2015

 3. BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Natural Risks as Limiting Factors of Rural Development. In Sustainability of Rural Areas in Practice, Nitra, 3-4 December 2015. 2015.
 4. SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA a Ram SHARMA. Severities of wildlife attacks on humans in the vicinity of Chitwan National Park, Nepal. In 23. středoevropská geografická konference "Středoevropský prostor v pohledu současné geografie". 2015. ISBN 978-80-210-7986-1.
 5. 2013

 6. KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině. Geografický pohled a východiska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2013. 440 s. Živá příroda. ISBN 978-80-200-2201-1.
 7. 2010

 8. KOLEJKA, Jaromír. Progresívní rozvoj - Perspektivy nové alternativy využití krajiny. In Fórum o krajině - Management kulturní krajiny - Sborník abstraktů a příspěvků. 1. vyd. Břeclav: Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., 2010. s. 12-12, 1-50, 51 s. ISBN 978-80-02-02255-8.
 9. 2003

 10. ULČÁK, Zbyněk. Mezi přírodovědou a lidmi - úloha indikátorů hospodaření v krajině. Acta Facultatis Rerum Natiralium Universitatis Ostraviensis, Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 2003, roč. 211/2003, č. 10, s. 77-80. ISSN 80-7042-941-0.
 11. ULČÁK, Zbyněk. Organic Agriculture As a Tool of Landscape Management - Can We Learn From History? In Krnáčová, Z., Hrnčiarová, T., Dobrovodská, M. (eds.): Landscape Ecology - an International Integrating Tool in Environmental Issues. Abstracts of the 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. 1. vyd. Bratislava: Institute of Landscape Ecology of the Sloval Academy of Sciences, 2003. s. 112. ISBN 80-968120-5-X.
 12. 2001

 13. KOLEJKA, Jaromír. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 342 stran. ISBN 9788021054202.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2020 17:53