Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

  1. PROCHÁZKA, Vojtěch, Pavel DVOŘÁK, Jan VORÁČ a Martina MRKVIČKOVÁ. Laser induced fluorescence of OH radicals in coplanar dielectric barrier discharge. In Kapička, Kudrle, Souček, Skácelová, Hnilica, Zeman, Baroch, Prokopčáková, Pazourek. PASNPG Book of Extended Abstracts. Brno: MU Press, 2012, s. 89-90. ISBN 978-80-210-5979-5.

  2011

  1. PROCHÁZKA, Vojtěch, Pavel DVOŘÁK a Tomáš GANCARČIK. Two-Photon Absorption Laser Induced Fluorescence of Xenon. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass. 2011.

  2008

  1. RAJDOVÁ, Anna a Michaela SOSÍKOVÁ. LASER - jeho vlastnosti, využití v rehabilitační a sportovní medicíně. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008, s. 60. ISBN 978-80-7392-046-3.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Laser v konzervačním zubním lékařství. Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2008, roč. 11/2008, č. 1, s. 64 -64. ISSN 1212-5725.

  2007

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhesive Preparation - a Comparison of Various Methods. In NEDĚLA, Vilém. Laser Congress 2007 Bruges. Bruges: SOLA, 2007, s. 41 -41.
  2. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhezivní preparace s pouýitím Er,Cr:YSGG laseru. In NEDĚLA, Vilém. Středoevropské symposium IX. brněnské implantologické dny. Brno: MU Brno, 2007, s. 6. ISBN 978-80-210-4461-6.
  3. ROUBALÍKOVÁ, Lenka a Matěj JURISA. Adhezivní příprava stěny kořenového kanálku pomocí laseru. Pražské dentální dny. Praha: ČSK, 2007, roč. 12, č. 1, s. 64. ISSN 1212-5725.
  4. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Morphological analysis of root canal walls after the Er,Cr:YSGG laser and hand preparation. In NEDĚLA, Vilém. Abstract Book on Freely Choosen Subjects. Istanbul EE 2007. Istanbul: ESE, 2007, s. 19 - 19.

  2006

  1. RYVOLOVÁ, Markéta, Petr TÁBORSKÝ, Patrik VRÁBEL, Josef HAVEL a Jan PREISLER. Derivatizace aminokyselin, peptidů a proteinů pro laserem indukovanou fluorescenční detekci v kapilární elektroforéze. Chemické listy. Praha: Asociace českých chemických společností, 2006, roč. 100, č. 3, s. 191-195, 6 s. ISSN 0009-2770.

  2005

  1. VEVERKOVÁ, Lenka, Ivana SVÍŽENSKÁ a Libor PÁČ. How far the heat spreads from the laser beam through the venous wall? In Programme and Abstracts, 43rd Congress of the Czech Anatomical Society Brno, 2005. Brno: Czech Anatomical Society, Czech Society of Histochemistry and Cytochemistry, 2005, s. 99. ISBN 80-210-3793-8.
  2. MOSKOVETS, Eugene, Jan PREISLER, Tomáš REJTAR, Hsuan-shen CHEN, Viktor ANDREJEV a Barry, L. KARGER. Rapid Analysis of Protein Differential Abundance Using O18/O16 Labelling and MALDI TOF MS with 2 kHz Laser. In Proceedings of the 53rd ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. San Antonio, TX, USA: ASMS, 2005, s. WP27-517, 2 s.

  2004

  1. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Adhezivní úprava skloviny a dentinu Er:YAG laserem. Praktické zubní lékařství. 2004, roč. 52, č. 4, s. 101-106. ISSN 1213-0613.
  2. VEVERKOVÁ, Lenka, Jan KALAČ, Ivan ČAPOV, Jan WECHSLER, Libor PÁČ, Ivana SVÍŽENSKÁ a Michal PÍTR. Morphological changes in rabbits vein following laser therapy. In Laser Florence 2004 - Lasers in Medical Science, Vol 19. vol. 19. Florence: Springer Ver., 2004, s. 12 - 13. ISBN 0268921.

  2001

  1. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Changes in the arrangement of intermediary filaments exposed to therapeutic laser. In Cells III, J. Berger ed. České Budějovice: Kopp, 2001, s. 179-180. ISBN 80-7232-154-4.
  2. ŠIDLOVÁ, Alexandra, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Laser light effects on the cytoskeleton of HeLa cells. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2001, roč. 74, č. 3, s. 195-394. ISSN 1211-3395.
  3. ŠIDLOVÁ, Alexandra, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Ivo HRAZDIRA. Účinky terapeutického laseru na buňky tkáňových kultur. Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, roč. 67, č. 1, s. 119-122. ISSN 0551-1038.

  2000

  1. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH a Vojtěch MORNSTEIN. Changes of tumour cell cytoskeleton caused by therapeutic laser. In Cells II, J. Berger ed. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2000, s. 179-180. ISBN 80-7232-120-X.
  2. BRYCHTA, Pavel a Drahomír HORKÝ. Laser Assisted Necrectomy of Burn Wound. In Abstract of Symposium of Skin Substitutes: Quality and Standards and 5th Central European Burn Conference, September 28-30, 2000, Brno. Brno: Comittee of Central European Burn Conference, 2000, s. 41.

  1999

  1. GOGELA, Jiří. Možnosti využití neinvazivního nízkovýkonného laseru v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 1999, roč. 4, 2/99, s. 46-51. ISSN 1211-6645.

  1997

  1. PREISLER, J. a E. S. YEUNG. Laser Photodissociation of Insulin Ions Generated by Matrix-Assisted Laser Desorption. Analytical Chemistry. Washington, D.C., USA: American Chemical Society, 1997, roč. 69, č. 21, s. 4390-4398. ISSN 0003-2700.

  1995

  1. PREISLER, J. a E. S. YEUNG. Characterization of Matrix-Assisted Laser Desorption Based on Absorption and Acoustic Monitoring. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1995, roč. 49, č. 12, s. 1826-1833. ISSN 0003-7028.

  1991

  1. HUVAR, Ivan a Alfréd DÖRR. 1. východoevropský mítink o laserech v lékařství. Česká gynekologie. Praha: ČLS JEP, 1991, roč. 56, č. 1, s. 77-78. ISSN 1210-7832.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 7. 2024 00:41