Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. VEČEŘA, Miloš, Aleš GERLOCH a Hans SCHLOSSER. Teória práva. 1. vyd. Žilina: Poradca podnikaťela, 2007. 192 s. EUROKODEX. ISBN 978-80-88931-74-4.
 2. 2003

 3. KADEČKA, Stanislav. Právní předpisy územní samosprávy ve Slovenské republice. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 36, č. 2-3, s. 144-169. ISSN 0139-6005.
 4. 2002

 5. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK a Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 s. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
 6. PRŮCHA, Petr a Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
 7. KADEČKA, Stanislav. Podmínky obecní a krajské normotvorby. In Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. s. 39-54. ISBN 80-210-2954-4.
 8. 2001

 9. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí ve světle nového zákona o obcích. In Veřejná správa na prahu 21. století. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 120-135. ISBN 80-210-2739-8.
 10. 2000

 11. KADEČKA, Stanislav. Samosprávná normotvorba obcí - pohledy do sousedství. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 3, s. 351-358. ISSN 1210-9126.
 12. KADEČKA, Stanislav. Svobodná normotvorba obcí (I.). Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2000, Roč. 6, č. 9, s. 35-36. ISSN 1211-0507.
 13. KADEČKA, Stanislav. Svobodná normotvorba obcí (II.). Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 2000, Roč. 6, č. 10, s. 37-38. ISSN 1211-0507.
 14. 1998

 15. PRŮCHA, Petr. K režimu a některým aktuálním otázkám normotvormé pravomoci obcí. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 7-19. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1.
 16. 1995

 17. VANĚK, Roman. Problémy techniky zákonodárství. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 3, s. 236-237. ISSN 1210-9126.
 18. 1991

 19. BOHÁČKOVÁ, Renata. Dynamické hledisko tvorby práva a automatická normotvorba. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra : sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1991. s. 12-15. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 109. ISBN 80-210-0494-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 10. 2021 14:32