Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3.
  URL
  Název česky: Psychologie efektivního leadershipu
  Název anglicky: The Psychology of Effective Leadership
  RIV/00216224:14560/13:00066313 Odborná kniha. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Procházka, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vaculík, Martin (203 Česká republika, domácí) -- Smutný, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: leadership; effectivity; transformational leadership; work psychology
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Petr Smutný, Ph.D., učo 20527. Změněno: 31. 10. 2013 10:36.
 2. 2008

 3. LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9.
  URL
  Název anglicky: Psychology of leadership
  RIV/00216224:14410/08:00034169 Odborná kniha. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Lukas, Josef (203 Česká republika, garant) -- Smolík, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: political psychology; leader; power; authority; leadership
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M., MSc., učo 42956. Změněno: 22. 5. 2009 16:13.
 4. VÁGNER, Ivan. Vyžádaná přednáška na téma: Systém managementu jako nástroj firemní i osobní úspěšnosti. In Systém managementu jako nástroj firemní i osobní úspěšnosti. 2008.

  Klíčová slova anglicky: management system; personal management; management in general; leadership

  Změnil: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA, učo 2266. Změněno: 22. 1. 2009 18:03.
 5. 2007

 6. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. 240 s. učební texty.
  Název anglicky: Managerial skills development
  RIV/00216224:14560/07:00032520 Účelové publikace. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Šmajsová Buchtová, Božena (203 Česká republika, garant) -- Kulhavý, Viktor (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: motivation; communication; leadership; unemployment; sustainability; stress
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc., učo 318. Změněno: 12. 10. 2009 15:07.
 7. 2006

 8. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006.
  Název česky: Vedení ve škole jako znak diverzity
  Název anglicky: Leadership as a Matter of Diversity
  RIV/00216224:14210/06:00018750 Prezentace na konferencích. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Pol, Milan (203 Česká republika, garant) -- Novotný, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: diversity;leadership;invitational leadership;quality;school
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Změněno: 28. 3. 2010 21:55.
 9. VILÍMEK, Petr. Teorie hegemonní stability. In Krpec, Oldřich a Pšeja, Pavel (eds.): Mezinárodní politická ekonomie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 145-159, 160 s. ISBN 80-210-4121-8.

  Klíčová slova anglicky: international political economy; hegemony; leadership; public goods; hegemonic stability theory

  Změnil: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D., učo 44596. Změněno: 15. 11. 2006 22:56.
 10. DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Wien: NOMOS Verlag, 2006, roč. 35, č. 2, s. 127-139, 12 s. ISSN 1615-5548.
  Název česky: Koncept leaderovství ve střední Evropě - diskuse ohledně rakuského a polského případu
  RIV/00216224:14230/06:00024553 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. angličtina. Rakousko.
  Dančák, Břetislav (203 Česká republika, garant) -- Hloušek, Vít (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Central Europe; Austria; Poland; Foreign Policy; Diplomacy; Leadership
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., učo 1649. Změněno: 30. 9. 2008 11:15.
 11. 2005

 12. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817.
  URL
  Název česky: Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu
  Název anglicky: Berishas and Post-Berishas Albania the Case Study of Defect Regime
  RIV/00216224:14230/05:00013008 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant) -- Stýskalíková, Věra (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Albania; non-democratic regimes; pluralism; mentality-ideology; mobilization; leadership; Sali Berisha; Fatos Nano; Albanian ethnicities; defect regime; mobilizational regime in ethnically divided society
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D., učo 82653. Změněno: 6. 2. 2008 15:35.
 13. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2005. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. 6 s. ISBN 80-7097-595-4.
  Název česky: Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy
  Název anglicky: Czech national culture in the context of public administration organizations management

  Klíčová slova anglicky: Czech culture; leadership; management; public administration

  Změnila: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc., učo 36225. Změněno: 29. 10. 2005 17:25.
 14. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.
  Název česky: Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu
  Název anglicky: Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime
  RIV/00216224:14230/05:00013009 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant) -- Stýskalíková, Věra (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Serbia; non-democratic regimes; pluralism; mentality-ideology; mobilization; leadership; Slobodan Miloševi; competitive mobilisational authoritarian regime
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 16. 6. 2009 15:23.
 15. BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu. In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1. vyd. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005. s. 14-25. ISBN 80-225-2038-1.
  Název anglicky: Motivation to work as a part of management
  RIV/00216224:14560/05:00013990 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Blažek, Ladislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Leadership; management; motivace; motivační systém; motivační teorie; potřeby

  Změnila: Vlasta Radová, učo 2507. Změněno: 26. 1. 2006 13:19.
 16. KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů. In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. s. 152-177, 15 s. ISBN 80-210-3698-2.
  Název anglicky: Team management
  RIV: Stať ve sborníku. Teorie a systémy řízení. čeština. Česká republika.
  Kulhavý, Viktor (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: team; team work; management; leadership; human capital

  Změnil: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS, učo 42121. Změněno: 26. 6. 2008 13:45.
 17. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Vliv národní kultury na vedení v ČR. Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, ročník XI., květen, s. 22-23. ISSN 1213-8878.
  Název česky: Vliv národní kultury na vedení v ČR
  Název anglicky: Influence of national culture on leadership in Czech Republic

  Klíčová slova anglicky: national culture; leadership; Czech Republic

  Změnila: Ing. Alexandra Jančíková, učo 165778. Změněno: 22. 6. 2005 19:47.
 18. 2004

 19. POL, Milan, J. AHONEN, G. DUNNING, I. IVANOVA a A. KELLEHER. Leadership and School Culture - Opportunities and Challenges. Proceedings of the ENIRDEM 2004 Conference. 2004.
  Název česky: Vedení a kultura školy - příležitosti a výzvy. Sborník z konference ENIRDEM 2004.
  Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: leadership; school culture

  Změnila: Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D., učo 40185. Změněno: 16. 11. 2007 17:23.
 20. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Emilie FRANKOVÁ. Organizational culture of Czech companies: selected aspect of leadership (results of a qualitative pilot study). In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita / EDIS - vydavatelství ŽU, 2004. s. 255 - 260. ISBN 80-8070-310-8.
  Název česky: Organizační kultura českých firem: vybrané aspekty vedení
  Název anglicky: Organizational culture of Czech companies: selected aspect of leadership (results of a qualitative pilot study)
  RIV/00216224:14560/04:00024531 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Lukášová, Růžena (203 Česká republika, garant) -- Franková, Emilie (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: organizational culture; Czech companies; leadership

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 16. 6. 2009 10:31.
 21. 2000

 22. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. Brno: URS Brno, s.r.o., 2000. 145 s.
  Název anglicky: Leadership and Management of People in the Civilengineering Company
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: leadership; management; teamwork; principles; timemanagement

  Změnila: PhDr. Dana Linkeschová, CSc., učo 61964. Změněno: 13. 7. 2001 11:35.
 23. 1999

 24. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 s.
  Název anglicky: Management Theory
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: leadership; management; strategy; motivation; organization; plaining

  Změnila: PhDr. Dana Linkeschová, CSc., učo 61964. Změněno: 13. 7. 2001 11:56.
Zobrazeno: 22. 3. 2023 13:45