Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. SELUCKÁ, Markéta. Právo pronajímatele vypovědět nájem bytu. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2008, roč. 5. ročník, č. 10, s. 416-421. ISSN 1214-7966.
  Název anglicky: The right of a lessor to give a notice to quit a lease of apartment
  RIV/00216224:14220/08:00026701 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Selucká, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: lease; termination
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 28. 11. 2011 15:59.
 2. 2007

 3. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s., 2007. 192 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4.
  kniha
  Název anglicky: The Non-residental Premises: Ownership, lease and Sublease
  RIV/00216224:14220/07:00022091 Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Fiala, Josef (203 Česká republika) -- Selucká, Markéta (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: non-residental Premises; Ownership; lease; Sublease

  Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 23. 6. 2009 15:21.
 4. 2006

 5. SELUCKÁ, Markéta. Nájem bytu po novelách občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 18, s. 653-661. ISSN 1210-6410.
  text
  Název anglicky: Lease of a flat after amending the Civil Code
  RIV/00216224:14220/06:00031622 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Selucká, Markéta (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: lease; flat
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 20. 11. 2008 19:38.
 6. SELUCKÁ, Markéta. Návrh na zrušení ustanovení o nájmu bytu jako protiústavních. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 4, s. 59-62. ISSN 1210-3977.
  text
  Název anglicky: Bill of cancel lease of apartment regulation like unconstitutional
  RIV/00216224:14220/06:00031539 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Selucká, Markéta (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: lease; apartment; unconstitutional
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 20. 11. 2008 19:41.
 7. SELUCKÁ, Markéta. Právní změny nájmu bytu. Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2006, Roč. 2006, č. 8, s. 45-47. ISSN 1213-7405.
  text
  Název anglicky: Legal changes of a lease of apartment
  RIV/00216224:14220/06:00031590 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Selucká, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: lease; apartment

  Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 28. 11. 2011 16:10.
 8. SELUCKÁ, Markéta. Zásadní novelizace nájmu bytu. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 5, s. 42-46. ISSN 1210-3977.
  text
  Název anglicky: Fundamental amending of lease of flat
  RIV/00216224:14220/06:00031564 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Selucká, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: flat; lease
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 28. 11. 2011 16:06.
 9. 2005

 10. SELUCKÁ, Markéta. Nájem a podnájem bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 150 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-0800-7.
  kniha
  Název anglicky: Lease and sublease of a flat.
  RIV/00216224:14220/05:00041094 Odborná kniha. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Selucká, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: flat; lease

  Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 19. 1. 2011 10:53.
 11. SELUCKÁ, Markéta. Nebude to tak snadné, drahá! Nájem bytu manžely. Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2005, Roč. 2005, č. 6, s. 35. ISSN 1213-7405.
  text
  Název anglicky: It will be not so easy, darling! Lease of flat by spouses.
  Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: flat; lease

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 6. 4. 2010 15:20.
 12. 1994

 13. KOUDELKA, Zdeněk. Skončení nájmu služebního bytu, bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního určení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 153-158. ISSN 1210-9126.
  Název anglicky: Termination of lease of a flat provided by an employer, flat for special purposes and a flat in the house of special purposes

  Klíčová slova anglicky: Lease

  Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 28. 3. 2001 18:08.
Zobrazeno: 3. 2. 2023 17:57