Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Der Schub in der Habsburgermonarchie. Instrument bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder Hilfe bei der Armutsfürsorge? In Workshop zur Kriminalitätsgeschichte Zentraleuropas, 20.-21.6. 2019, Praha. 2019.
 2. 2018

 3. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Der Prozess der Erfassung und Identifikation von Menschen in der Habsburgermonarchie 1750-1850. In Vyžádaná přednáška na Univerzitě v Pasově (Universität Passau) 15. 5. 2018. 2018.
 4. 2008

 5. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 684 s. Právo. ISBN 978-80-7380-127-4.
 6. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Repetitorium českých právních dějiny do roku 1945. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 218 s. Právo. ISBN 978-80-87071-69-4.
 7. 2007

 8. VESELÁ, Renata. Änderungen im Familienrecht in der zwischenkriegerischen Tschechoslowakei. In Právní a ekonomické problémy současnosti I. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 139 – 146, 8 s. ISBN 978-80-87071-10-6.
 9. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. České právní dějiny do roku 1945. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 218 s. Právo. ISBN 978-80-87071-20-5.
 10. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Praktikum z právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 236 s. Právo. ISBN 978-80-86391-00-7.
 11. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Michaela ŽIDLICKÁ, Ladislav VOJÁČEK a Ilona SCHELLEOVÁ. Právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 1134 s. Právo. ISBN 978-80-7380-043-7.
 12. SCHELLE, Karel. Právní dějiny. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 40 s. Skripta.
 13. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Právní dějiny na území Slovenska. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 450 s. Právo. ISBN 978-80-87071-43-4.
 14. KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Právní dějiny vybraných států Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 245 s. Právo. ISBN 978-80-87071-15-1.
 15. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo v rakouské monarchii na počátku 19. století. In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 277 – 283, 7 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
 16. 2006

 17. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1.
 18. SCHELLE, Karel. Právní dějiny. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 40 s. Skripta.
 19. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo v rakouské monarchii na počátku 19. století. In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1. vyd. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. s. 471-481, 11 s. ISBN 80-239-7694-X.
 20. 2005

 21. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. České a československé právní dějiny (Pracovní sešit). Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 99 s. Skripta. ISBN 80-210-3834-9.
 22. KADLECOVÁ, Marta, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ, Eduard VLČEK, Ladislav VOJÁČEK a Michaela ŽIDLICKÁ. Právní dějiny. 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 816 s. Právo. ISBN 80-86861-10-4.
 23. SCHELLE, Karel. Právní dějiny. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 40 s. Skripta.
 24. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. Právní dějiny (Pracovní sešit). Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. Skripta. ISBN 80-210-3835-7.
 25. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Přehled českých právních dějin do roku 1945. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 180 s. Právo. ISBN 80-86575-58-6.
 26. SCHELLE, Karel, Marta KADLECOVÁ, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Vybrané kapitoly z právních dějin států Evropské unie. 1. vydání. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2005. 206 s. Právo. ISBN 80-86575-64-0.
 27. 2004

 28. SCHELLE, Karel. Právní dějiny. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., 2004. 39 s. Skripta.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 4. 2020 07:13