Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 s. Výzkumná zpráva.
  Název česky: "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora."
  Název anglicky: "Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".
  RIV/00216224:14410/08:00032914 Přehledové a vzdělávací texty. Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Kachlík, Petr (203 Česká republika, garant) -- Havelková, Marie (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: questionnaire; student hostel; maladaptation; habit-forming substances; prevention; survey; students; university; leisure; addiction

  Změnila: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc., učo 1564. Změněno: 10. 3. 2010 12:39.
 2. 2007

 3. SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas. In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1. vyd. Brno: MSD, spol. sr.o., 2007. s. 53-56, 4 s. ISBN 978-80-86633-97-8.
  Název česky: Sport vs. volný čas
  Název anglicky: Sport vs. leisure
  RIV/00216224:14510/07:00032747 Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Sekot, Aleš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: sport; leisure; sociology
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc., učo 24446. Změněno: 29. 3. 2010 12:35.
 4. 2005

 5. HODAŇ, Bohuslav. Rekreologie. Olomouc: Hanex, 2005. 195 s. ISBN 80-85783-48-7.
  Název anglicky: Recreology
  RIV/00216224:14510/05:00035336 Odborná kniha. Sport a aktivity volného času. čeština. Česká republika.
  Hodaň, Bohuslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Kinanthropology; recreology; lifestyle; health; leisure

  Změnil: prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc., učo 24977. Změněno: 11. 4. 2010 10:28.
 6. 2004

 7. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neuvedeno.
  Název anglicky: Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]

  Klíčová slova anglicky: school; study; epidemiology; peer; program; prevention; drug; abuse; attitude; leisure

  Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 14. 4. 2004 12:19.
 8. 2003

 9. JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí. Pedagogické spektrum, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5/6, s. 41-45. ISSN 1335-5589.
  Název anglicky: Leisure activities of childrens museums

  Klíčová slova anglicky: leisure; childrens museums

  Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 30. 10. 2003 12:06.
 10. 2002

 11. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže. In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.
  Název anglicky: Czech museums for leisure of youth
  Sport a aktivity volného času. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: museum; museum education; czech museums; leisure; youth

  Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 19. 5. 2003 13:21.
 12. CHARVÁT, Michal. Masová společnost, sport a volný čas. Sekot Aleš, 24446. In Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc: FTK Olomouc, 2002. s. 27-30. ISBN 80-85783-37-1.
  Název anglicky: Mass society, sports and leisure
  Sport a aktivity volného času. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: leisure; sports; mass culture

  Změnil: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc., učo 483. Změněno: 30. 3. 2006 13:38.
 13. 2001

 14. TOMŠÍČKOVÁ, Bohumila a Václav TOUŠEK. Cestovní ruch a rekreace na Hodonínsku (poznatky ze sosociálně-geografického výzkumu). In Region-Služby-Cestovní ruch, Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 264-267. ISBN 80-7042-580-6.
  Název anglicky: Tourism and Leisure in the Region of Hodonin (The Findings of a Socio-Geographical Survey)
  RIV/00216224:14330/01:00006051 Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Tomšíčková, Bohumila (203 Česká republika, garant) -- Toušek, Václav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Tourism; Leisure; Region of Hodonin; Socio-geographical survey

  Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 31. 5. 2003 15:28.
Zobrazeno: 18. 9. 2020 15:37