Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
   Název anglicky: The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
   Druh účasti: vyžádaná přednáška

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 29. 10. 2014 20:36.

  2013

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
   Název anglicky: The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: church; castle; keep; Lelekovice; Middle Ages
   Druh účasti: vyžádaná přednáška

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 3. 6. 2013 12:10.

  2006

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989. In Pravěk Supplementum 16. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006, s. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
   Název anglicky: The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989
   RIV/00216224:14210/06:00031661 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Castle; Bailey; Lelekovice; Excavation
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 1. 5. 2012 01:41.

  2004

  1. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera. Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 9, č. 1, s. 429-434. ISSN 1211-6831.
   Název anglicky: Doc. Josef Unger's jubilee
   RIV/00216224:14210/04:00030980 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Kovář, Josef (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Unger; jubilee; archaeology; castellology; monasterology; Narvice; Koválov; Kurdějov; Lelekovice; Diváky

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 26. 3. 2010 12:28.

  2003

  1. KOVÁŘ, Josef a Josef UNGER. Hrad Lelekovice. 2003.
   Název anglicky: The Lelekovice Castle
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Lelekovice; Castle; Exhibition; Middle Ages; medieval

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 26. 3. 2010 12:14.
Zobrazeno: 24. 5. 2024 22:04