Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.

  2009

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta a Lubomír SPURNÝ. Alois Hába. In HEISTER, Hans-Werner a Walter-Wolfgang SPARRER. Komponisten der Gegenwart. München: Richard Boorberg Verlag. s. 1 - 50. Komponisten der Gegenwart. ISBN 978-3-86916-011-5. 2009.

  2008

  1. JEMELKA, Petr. Bioetika. 1. vyd. Brno: MU Brno. 68 s. PdF MU. ISBN 978-80-210-4626-9. 2008.
  2. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Czech Headteachers Life and Professional Careers as Viewed by Their Critical Incidents. In konference ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), Bergen. 2008.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie. Lekce pro život. In Lessons for living. Brno: MU PdF. s. 1-127. ISBN 978-80-210-4580-4. 2008.
  4. BAZALOVÁ, Barbora. Prezentace katedry a Pdf Mu v rámci výstavy JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM. Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, 2008.
  5. JEMELKA, Petr. Tvorba nového předmětu Bioetika pro studující učitelství občanské výchovy a základů společenských věd. FRVŠ, 2008.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie. Život a dílo J. G. Mendla. 2008.

  2007

  1. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Bulín, Hynek, ml. In Biografický slovník českých zemí. Brun-By. Praha: Historický ústav AV ČR; Libri. s. 311 – 312. 3. ISBN 80-7277-287-2. 2007.

  2006

  1. CHMELOVÁ, Věra. Kadence k Mozartovým klavírním koncertům. doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D., PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. In Hudba W. A. Mozarta a jeho současníků. el. sborník. http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/dokt: KHV PdF MU. s. 1-12. 2006.

  2005

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta. Slavík, Josef. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 2 s. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. ISBN 3-7001-0187-2. 2005.
  2. REITTEREROVÁ, Vlasta. Slavík, Rudolf. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 1 s. Österreichisches Biographisches Lexikon 18151950. ISBN 3-7001-0187-2. 2005.
  3. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Slomkowski, Franciszek. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 1 s. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. ISBN 3-7001-0187-2. 2005.
  4. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Smetana, Friedrich (Bedřich). 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 3 s. Österreichisches Biographisches Lexikon. ISBN 3-7001-0187-2. 2005.
  5. REITTEREROVÁ, Vlasta a Hubert REITTERER. Smolka, Franciszek. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. 2 s. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. ISBN 3-7001-0187-2. 2005.
  6. MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner Eschenbach. Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika. Brno: CDK, roč. 2005, 5-6, s. 18-21. ISSN 1214-0899. 2005.
  7. JEMELKA, Petr. Život a poznání. In KROB, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Člověk - příroda - kultura. 1. vyd. Brno: MU Brno. s. 115-123, 14 s. ISBN 80-210-3757-1. 2005.

  2004

  1. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. s. 1-626. ISBN 80-7275-049-6. 2004.

  2003

  1. VÍTOVEC, Jiří a Jindřich ŠPINAR. Antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARB) v léčbě hypertenze STUDIE LIFE. Klinická farmakologie a farmacie. roč. 17, č. 1, s. 43-45. ISSN 1212-7973. 2003.

  2000

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Integrace školy a života. Praha: Výtvarná výchova, 2000.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, roč. 2. roč., 4.6.1999, 4 s., 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 21:58