Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2002

  1. GAZDA, Jiří. Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě. In Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. Brno: Nakladatelství Linie, 2002. s. 71-79. ISBN 80-903089-7-X.
  2. GAZDA, Jiří. Současná jazyková situace a její odraz v jazyce hromadných sdělovacích prostředků. In Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2002. s. 37-44, 8 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 11. 2020 17:09