Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KADEČKA, Stanislav a Filip RIGEL. Kam směřuje česká právní regulace místního referenda? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 17, č. 7, s. 229-233. ISSN 1210-6410.
 2. 2008

 3. RIGEL, Filip. Glosy k judikatuře krajských soudů týkající se místního referenda. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 455-476. ISBN 978-80-210-4784-6.
 4. RIGEL, Filip. Platnost a závaznost rozhodnutí v místním referendu ve světle zkušeností z praxe. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues (CD ROM). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 618-628. ISBN 978-80-210-4630-6.
 5. RIGEL, Filip. Určení území pro referendum není radno podceňovat. Moderní obec. Praha: Economia, 2008, roč. 14, č. 5, s. 50-51. ISSN 1211-0507.
 6. RIGEL, Filip. Validity and Liability of Local Referendum from the Empirical Point of View. In Cofola 2008 Conference: Key Points and Ideas. 2008. ISBN 978-80-210-4629-0.
 7. 2007

 8. RIGEL, Filip. Ústavní a mezinárodněprávní východiska místního referenda. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 15, č. 4, s. 310-318. ISSN 1210-9126.
 9. 2002

 10. KADEČKA, Stanislav. Místní referendum. Právní rádce. Praha: Economia, 2002, Roč. 10, č. 9, s. i-viii, 8 s. ISSN 1210-4817.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2022 10:09