Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. NIEDERLE, Rostislav. Členství v redakční radě časopisu ORGANON F. ORGANON F. ISSN 1335-0668. 2020 - 2020.

  2011

  1. POPELÍNSKÝ, Lubomír a Eva MRÁKOVÁ. Výuka logiky na Fakultě informatiky MU Brno. Současnost a perspektivy. In Ludmila Dostálová. Sborník příspěvků ze semináře o výuce logiky Organon VII. aneb Nihil novi. Plzeň: Katedra filosofofie FF ZČU. s. 59-68. ISBN 978-80-261-0035-5. 2011.

  2010

  1. VAŇÁČEK, Jan, Zdeněk ZAVRTAL, Marek STEHLÍK, Eva MRÁKOVÁ a Lubomír POPELÍNSKÝ. Animations for teaching logic (software). 2010.

  2008

  1. RACLAVSKÝ, Jiří. Filosofie Pavla Tichého: základní myšlenková témata a jejich souvislosti. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Bratislava: Iris. s. 166-172. ISBN 978-80-89256-18-1. 2008.
  2. FOŘT, Bohumil. Logika a vyprávění. In Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR. s. 61-78. ISBN 978-80-85778-60-1. 2008.

  2007

  1. PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec.) Dialogue and Dialectic: the Development of Dialectic from Plato to Aristotle. Mezinárodní konference. 13.-15. 7. 2007, Fakulta humanitních věd, Univerzita v Kodani. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2007, N 12, s. 154 do 156, 3 s. ISSN 1211-6335. 2007.

  2006

  1. RACLAVSKÝ, Jiří. Co je sémantika. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, roč. 54, č. 2, s. 267-280. ISSN 0015-1831. 2006.
  2. RACLAVSKÝ, Jiří. Petr Kolář: Pravda a fakt. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, roč. 13, č. 1, s. 127-132. ISSN 1335-0668. 2006.

  2005

  1. NIEDERLE, Rostislav. Explikace pojmu krásy. In Logika, jazyk, věda. Praha: Filosofia. s. 205-223, 18 s. ISBN 80-7007-212-1. 2005.
  2. NIEDERLE, Rostislav. Pavel Materna slaví životní jubileum. ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, roč. 3/2005, č. 3, s. 26-52, 26 s. ISSN 1335-0668. 2005.

  2002

  1. NIEDERLE, Rostislav. Mezi filosofií a žurnalistikou. Host. roč. 4/2002, č. 4, s. 54-55. ISSN 1211-9938. 2002.

  2001

  1. RACLAVSKÝ, Jiří. Bokr, Svatek: Základy logiky a argumentace. Pro-Fil. Brno, roč. 2, č. 1, s. 1-4. ISSN 1212-9097. 2001.
  2. ŠVANDOVÁ, Blažena. Cesty paradoxu. první. Brno: Masarykova univerzita. vyjde. 2001.
  3. RACLAVSKÝ, Jiří. Co je a k čemu je logika. Pro-Fil. Brno: MU, roč. 2, č. 1, s. 1-5, 6 s. ISSN 1212-9097. 2001.
  4. RACLAVSKÝ, Jiří. Knapp, Gerloch: Logika v právním myšlení. Pro-Fil. Brno, roč. 2, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9097. 2001.

  2000

  1. NIEDERLE, Rostislav. Je Pavel Materna individuový nudista? Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 3/2000, č. 3, s. 12-17, 5 s. ISSN 1212-8139. 2000.
  2. ŠVANDOVÁ, Blažena. Paradox v dějinách lidského myšlení. In Na cestě k humanitě II. 1. vyd. Brno: Vydavatelství PedF MU. s. 109-123. ISBN 80-210-2285-X. 2000.

  1999

  1. KUČERA, Antonín a Javier ESPARZA. A Logical Viewpoint on Process-Algebraic Quotients. J. Flum, M. Rodríguez-Artalejo (Eds.). In Computer Science Logic; Proceedings of 8th Annual Conference of the EACSL (CSL´99). Berlin: Springer. s. 499-514. Lecture Notes in Computer Science, vol. 1683. ISBN 3-540-66536-6. 1999.
  2. ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU Brno. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. 1999.
  3. NIEDERLE, Rostislav. Logika a etika. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, roč. 3/1999, č. 3, s. 496-500, 4 s. ISSN 0015-1831. 1999.
  4. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, roč. 2. roč., 4.6.1999, 4 s., 1999.
  5. FILIP, David. Základní pojmy moderní logiky ve Vědosloví Bernarda Bolzana. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, B 46, s. 51-62. ISSN 0231-7664. 1999.

  1996

  1. ŠVANDOVÁ, Blažena. Logika ve společném základu studia na Pedagogické fakultě MU v Brně. In 14. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. první. Vyškov: Vysoké škola vojenská, Vyškov. s. 397-402. ISBN neuvedeno. 1996.
  2. RACLAVSKÝ, Jiří. Pavel Tichý - nástin života a díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, roč. 46, č. 1, s. 87-93, 6 s. ISSN 0231-7664. 1996.

  1994

  1. NIEDERLE, Rostislav. Logické a filozofické problémy vývoja pojmov. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, roč. 5/1994, č. 5, s. 875-877, 2 s. ISSN 0015-1831. 1994.

  1992

  1. ŠVANDOVÁ, Blažena. Brno si připomíná Kurta Godela. Brno is reminding of Kurt Godel. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1992, č. 4, s. 68-69, 1992.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 02:19