Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2004

  1. ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL. Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003. Brno: ÚGV PřF MU, Česká geologická služba, 2004, roč. 11, s. 103-106. ISSN 1212-6209.
  2. 2003

  3. ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL. Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002. Praha: Česká geologická služba, 2003, s. 203-204. ISSN 0514-8057.
  4. 2002

  5. LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 154-156. ISSN 0514-8057.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 6. 2021 02:36