Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Haematologica/The Hematology Journal. Pavia, Itálie: EHA Executive Office, Rotterdam, Nizozemí, 2008. s. 561-561. ISSN 0390-6078.
  Název česky: Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti
  Název anglicky: Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences
  Onkologie a hematologie. angličtina. Dánsko.
  Klíčová slova anglicky: lymphoma; pregnancy; chemotherapy
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: MUDr. Lenka Šmardová, učo 19749. Změněno: 27. 6. 2009 21:44.
 2. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Martin HUSER, Martina TOŠKOVÁ a Jiří MAYER. Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences. In Annals of Oncology (Supplement). Glasgow, United Kingdom: European Society for Medical Oncology, 2008. s. 263-263. ISSN 0923-7534.
  Název česky: Diagnostika a léčba maligních lymfomů v době těhotenství a laktace, vlastní zkušenosti
  Název anglicky: Diagnosis and treatment of malignant lymphomas in pregnancy and lactation, our own experiences
  Onkologie a hematologie. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: lymphoma; pregnancy; chemotherapy
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: MUDr. Lenka Šmardová, učo 19749. Změněno: 27. 6. 2009 21:44.
 3. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jozef MICHALKA a Martina TOŠKOVÁ. 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. června 2008, Lugano. Onkologie. Solen, s.r.o., 2008, roč. 2, č. 3, s. 200. ISSN 1802-4475.
  Název česky: 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. červn 2008, Lugano.
  Název anglicky: 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. Juni 2008, Lugano.
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: lymphoma; conference

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 10. 4. 2012 14:46.
 4. 2007

 5. KOUTNÁ, Irena, Lenka TESAŘOVÁ, Martin KLABUSAY, Petr KROTORÁD, Michal STREHOVSKÝ, Martina PETERKOVÁ a Viera HRABČÁKOVÁ. Expression Profiling of CD34+ of Peripheral Blood of Patients with Lymphoma During ex vivo Granulocytic Differentiation. 2007.
  URL
  Název česky: Expresní profilování CD34+ buněk z periferní krve pacientů s lymfomem během granulocytické diferenciace ex vivo
  RIV/00216224:14330/07:00023259 Audiovizuální tvorba. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Velká Británie.
  Koutná, Irena (203 Česká republika, garant) -- Tesařová, Lenka (203 Česká republika) -- Klabusay, Martin (203 Česká republika) -- Krotorád, Petr (203 Česká republika) -- Strehovský, Michal (703 Slovensko) -- Peterková, Martina (203 Česká republika) -- Hrabčáková, Viera (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: CD34+; cDNA microarrays; lymphoma
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D., učo 18705. Změněno: 9. 1. 2008 16:46.
 6. PAPAJIK, T., L. RAIDA, E. FABER, V. PROCHAZKA, J. VONDRAKOVA, I. SKOUMALOVA, Z. KUBOVA, M. JAROSOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a K. INDRAK. High-dose therapy and autologous transplantation in poor prognosis patients with diffuse large B-cell lymphoma in first remission. In Blood Reviews 21. 2007. ISSN 0268-960X.
  Název česky: High-dose therapy and autologous transplantation in poor prognosis patients with diffuse large B-cell lymphoma in first remission
  RIV/00216224:14310/07:00040025 Konferenční abstrakt. Onkologie a hematologie. angličtina. Spojené státy.
  Papajik, T. (203 Česká republika) -- Raida, L. (203 Česká republika) -- Faber, E. (203 Česká republika) -- Prochazka, V. (203 Česká republika) -- Vondrakova, J. (203 Česká republika) -- Skoumalova, I. (203 Česká republika) -- Kubova, Z. (203 Česká republika) -- Jarosova, M. (203 Česká republika) -- Jarkovský, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dušek, Ladislav (203 Česká republika, domácí) -- Indrak, K. (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: lymphoma; high dose therapy

  Změnil: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., učo 15473. Změněno: 29. 4. 2011 12:44.
 7. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk RÁČIL a Jiří MAYER. Infekční komplikace léčby maligních lymfomů. In XIV. Jihočeské onkologické dny. 2007. ISBN 978-80-254-0231-3.
  Název česky: Infekční komplikace léčby maligních lymfomů.
  Název anglicky: Infectional complication in lymphoma patients treatment.
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: infection; lymphoma
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Jitka Firešová, učo 112925. Změněno: 2. 4. 2010 12:48.
 8. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. Role of Survivin and Akt in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Pilot study. American Association for Cancer Research Annual Meeting Proceedings, 2007 Apr 14-18; Los Angeles, CA. Philadelphia (PA): AACR; 2007. Philadelphia, PA, USA: American Association for Cancer Research, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 42. ISSN 0197-016X.
  Název česky: Význam survivinu a Akt u difúzního velkobuněčného B-lymfomu. Pilotní studie.
  Název anglicky: Role of Survivin and Akt in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Pilot study.
  Onkologie a hematologie. angličtina. Spojené státy.
  Klíčová slova anglicky: Lymphoma;prognosis;prediction; Akt kinase; survivin protein
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 17. 12. 2007 12:39.
 9. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 56-57.
  Název česky: VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL).
  Název anglicky: THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: lymphoma; Akt kinase; survivin; PKC-delta; Beta1 integrin; prediction; prognosis
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 5. 2011 11:01.
 10. 2006

 11. MOSCHESE, Viviana, Jiří LITZMAN, Francesco CALLEA, Loredana CHINI, Rita DEVITO, Rita CARSETTI, Silvia DICESARE, Frederic GEISSMAN, Nicolle BROUSSE, Paolo ROSSI a Anne DURANDY. A novel form of non-X-linked hyperigm associated with growth and pubertal disturbances and with lymphoma development. J Pediatr. Mosby, 2006, roč. 148, č. 3, s. 404-406. ISSN 0022-3476.
  Název česky: Nový typ hyper-IgM syndromu nevázaného na chromozóm X s růstovou retardací a vývojem lymfomu
  Název anglicky: A novel form of non-X-linked hyperigm associated with growth and pubertal disturbances and with lymphoma development.
  RIV/00216224:14110/06:00024058 Článek v odborném periodiku. Pediatrie. angličtina. Spojené státy.
  Moschese, Viviana (380 Itálie) -- Litzman, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Callea, Francesco (380 Itálie) -- Chini, Loredana (380 Itálie) -- Devito, Rita (380 Itálie) -- Carsetti, Rita (380 Itálie) -- DiCesare, Silvia (380 Itálie) -- Geissman, Frederic (380 Itálie) -- Brousse, Nicolle (380 Itálie) -- Rossi, Paolo (380 Itálie) -- Durandy, Anne (250 Francie)
  Klíčová slova anglicky: hyper-IgM; immunodeficiency; growth disturbance; lymphoma
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., učo 403. Změněno: 2. 4. 2010 08:06.
 12. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY a Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 389-396. ISSN 0862-495X.
  Název anglicky: DNA microarrays in lymphoid malignancies
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Lymphoma; Leukemia; Microarrays; Prediction and prognosis; Target therapy
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 5. 5. 2011 11:14.
 13. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR a Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006. s. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.
  URL
  Název česky: Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL)
  Název anglicky: Gene expression profiling in lymphoid malignancies: Validation of selected molecular markers in model of diffuse large B-cell lymphoma.
  Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: lymphoma; gene expression; DNA microarrays; prognosis; prediction
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 01:46.
 14. 2005

 15. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR a J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, roč. 48, č. 1, s. 57-58. ISSN 1211-4286.
  Název česky: Hladiny endoteliálního růstového faktoru a fibroblastového růstového faktoru v plazmě u lymfoproliferativních onemocnění
  RIV/00216224:14110/05:00035961 Článek v odborném periodiku. Onkologie a hematologie. angličtina. Česká republika.
  Smolej, L. (203 Česká republika) -- Andrýs, C. (203 Česká republika) -- Maisnar, Vladimír (203 Česká republika) -- Pour, Luděk (203 Česká republika, garant) -- Malý, J. (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Angiogenesis; VEGF; bFGF; Leukemia; Lymphoma; Myeloma
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Anna Potáčová, Ph.D., učo 44190. Změněno: 24. 6. 2009 11:33.
 16. SVOBODA, Marek, Jitka BERKOVCOVÁ, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. VALIDATION OF SELECTED PROTEIN KINASE C ISOPHORMS FOR DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA OUTCOME PREDICTION. Annals of Oncology. European Society for Medical Oncology, 2005, roč. 2005, Suppl5, s. 173. ISSN 0923-7534.
  Název česky: Validace vybraných izoforem proteinkinasy C pro predikci vývoje difúzního velkobuněčného B-lymfomu.
  Název anglicky: VALIDATION OF SELECTED PROTEIN KINASE C ISOPHORMS FOR DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA OUTCOME PREDICTION
  RIV: Článek v odborném periodiku. Onkologie a hematologie. angličtina. Velká Británie.
  Svoboda, Marek (203 Česká republika, garant) -- Berkovcová, Jitka (203 Česká republika) -- Fabian, Pavel (203 Česká republika) -- Vášová, Ingrid (203 Česká republika) -- Dvořáková, Dana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Lymphoma; protein kinase C; prediction
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 00:11.
 17. 2004

 18. SVOBODA, Marek, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Pavel FABIAN a Dana DVOŘÁKOVÁ. Izolace RNA pro účely RT-PCR, Real-Time PCR a DNA čipů z tkání fixovaných ve formalínu a archivovaných v parafinových bločcích. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004. s. 55. ISBN 80-86793-01-X.
  Název česky: Izolace RNA pro účely RT-PCR, Real-Time PCR a DNA čipů z tkání fixovaných ve formalínu a archivovaných v parafinových bločcích
  Název anglicky: --
  RIV: Stať ve sborníku. Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Svoboda, Marek (203 Česká republika, garant) -- Pacholíková, Jitka (203 Česká republika) -- Fabian, Pavel (203 Česká republika) -- Dvořáková, Dana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Izolace RNA; Real-Time PCR; formalin fixed tissue; lymphoma
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 01:03.
 19. 1994

 20. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Cisplatina a karboplatina při léčbě maligních lymfomů a mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, roč. 40, č. 12, s. 790-800. ISSN 0042-773X.
  Název anglicky: Cisplatin and carboplatin in the treatment of malignant lymphoma and multiple myeloma
  RIV: Článek v odborném periodiku. Onkologie a hematologie. čeština. Česká republika.
  Adam, Zdeněk (203 Česká republika) -- Mayer, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Hájek, Roman (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: cisplatin;carboplatin;lymphoma; multiple myeloma

  Změnila: Mgr. Anna Potáčová, Ph.D., učo 44190. Změněno: 24. 6. 2009 10:39.
Zobrazeno: 16. 1. 2021 10:21