Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HORÁKOVÁ, Jana. Divadelní prostor jako kybernetický organismus: performance strojových a lidských uspořádání/Der Theaterraum als kybernetischer Organismus: Performances in Mensch/Machine-Anordungen. In BARBARA, Büscher a Jana HORÁKOVÁ. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008. s. 38-58, 20 s. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
  Název česky: Divadelní prostor jako kybernetický organismus: performance strojových a lidských uspořádání
  Název anglicky: Theatre as a Cybernetic Organism: Human Machine Arrangements performances
  RIV/00216224:14210/08:00025993 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Horáková, Jana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Robotic Art; Man; Machine; Cybernetics
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., učo 14870. Změněno: 19. 6. 2009 10:56.
 2. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí hradiska Břeclav-Pohansko. In Acta archaelogica Opaviensia 3. Opava: Ústav Historie a muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, 2008. s. 157-176, 20 s. ISBN 978-80-7248-507-9.
  Název česky: Ženy a muži pohřbeni na jižním předhradí hradiska Břeclav-Pohansko
  Název anglicky: Women and Men buried in the South Bailey of the Stronghold Břeclav-Pohansko
  RIV/00216224:14210/08:00026590 Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. slovenština. Česká republika.
  Přichystalová, Renáta (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: woman; man; Pohansko; Břeclav; early medieval; bailey; stronghold; burial; funeral; anthropology; taphonomy
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D., učo 18685. Změněno: 27. 1. 2009 20:43.
 3. 2007

 4. ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007.
  Název česky: Člověk a krajina
  Název anglicky: Man and Lanscape
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Man; Landscape; Nature; Culture; Developmen
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 27. 6. 2008 13:24.
 5. ŠMAJS, Josef. K technologickému a sociálnímu obsahu práce. In Nezaměstanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-21, 161 s. ISBN 978-80-210-4422-7.
  Název anglicky: On the technological and social dimension of labour
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: labour; technology; man; culture
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 8. 6. 2009 11:24.
 6. 2000

 7. ŠMAJS, Josef. Člověk a příroda. Praha: RX, 2000. Reflex.
  Název anglicky: Man and Nature
  RIV/00216224:14210/00:00003527 Popularizační texty a aktivity. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Šmajs, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Man; Nature; Culture

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 22. 5. 2009 13:14.
  Přír. čísla: 3201R42625
 8. ŠMAJS, Josef. Člověk a technika. Praha: RX, 2000. Reflex.
  Název anglicky: Man and Technology
  RIV/00216224:14210/00:00003528 Popularizační texty a aktivity. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Šmajs, Josef (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Man; Technology; Nature; Technosphere; Biosphere

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 22. 5. 2009 13:14.
 9. VYBÍRAL, Zbyněk. Člověk stále týž. In "Umělý člověk" dvacátého století. Sborník příspěvků ze IV. literární laboratoře konané 27. - 28. ledna 2000. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 49-53. ISBN 80-7041-939-3.
  Název anglicky: Always the same Man

  Klíčová slova anglicky: man; communication
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 30. 11. 2006 14:15.
 10. 1996

 11. AL-KUBATI, Mohamed A.A. Baroreflex Sensitivity During the Stimulation of Low-pressure Receptors in Man. Scripta medica, Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 1996, roč. 69, č. 5, s. 191-196. ISSN 1211-3395.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Fyziologie. angličtina. Česká republika.
  Al-Kubati, Mohamed A.A. (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Baroreflex sensitivity; Low-pressure receptors; occlusive method; spectral analysis; man;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc., učo 24065. Změněno: 26. 6. 2009 17:25.
 12. 1990

 13. BLAŽEK, Václav. K typologii označení "člověka" v indoevrpoských jazycích (v nostratickém kontextu). Slavia, Praha: Československá akademie věd, 1990, roč. 59, č. 1, s. 262-270. ISSN 0037-6736.
  Název anglicky: To the typology of the appelation "man" in the indoeuropean languagues.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
  Blažek, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: typology; appelation; man; indoeuropean languagues.

  Změnil: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Změněno: 29. 1. 2003 16:20.
Zobrazeno: 21. 2. 2020 13:40