Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ŠIŠKA, Ladislav. How Strategic Priorities Are Reflected in Features of Strategic Performance Measurement System? Engineering Economics. Kaunas, Litva: Technologija - Kaunas University of Technology, 2018, roč. 29, 5 (2018), s. 591-600. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.29.5.17463.
  URL
  Název česky: Jak se strategické priority odrážejí do charakteristik systémů pro měření výkonnosti?
  Název anglicky: How Strategic Priorities Are Reflected in Features of Strategic Performance Measurement System?
  RIV/00216224:14560/18:00105102 Článek v odborném periodiku. angličtina. Litva.
  Šiška, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Contingency Theory; Differentiation Strategy; Cost-leadership Strategy; Performance Measurement; Performance Measurement Systems; Management Control; Levers of Control
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 4. 4. 2019 10:42.
 2. 2008

 3. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3.
  Název česky: Manažerské účetnictví
  Název anglicky: Managerial Accounting
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Managerial Accounting; Cost Accounting; Costing; Budgeting

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 10. 11. 2008 16:29.
 4. 2007

 5. ŠIŠKA, Ladislav a Jiří LANČA. Výuka Manažerského účetnictví a Controllingu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 213. ISBN 978-80-7318-536-7.
  Název česky: Výuka Manažerského účetnictví a Controllingu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity
  Název anglicky: The Teaching of Managerial Accounting and Controllership at Faculty of Economics and Administration of Masaryk University
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Managerial Accounting; Controllership; Financial Management
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., učo 114747. Změněno: 11. 4. 2012 18:01.
 6. 2006

 7. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 s. ISBN 80-210-4212-5.
  Název česky: Manažerské účetnictví
  Název anglicky: Managerial accounting
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Managerial accounting; financial management; budgeting; cost accounting; costing
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 22. 5. 2009 14:57.
 8. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.

  Klíčová slova anglicky: Management; financial management; financial accounting; managerial accounting; financial analysis; decision; financial decision; risk; financial risk; accounting methods; valuation; adjustments; depreciation; reserves; foreign currency; efficiency; influence of accounting methods on the financial management
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Michaela Jurová, Ph.D., učo 168507. Změněno: 11. 12. 2006 14:49.
 9. 2005

 10. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling v ČR. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 547-572. ISBN 80-210-3847-0.
  Název česky: Controlling v ČR
  Název anglicky: Controllership in the CR
  RIV/00216224:14560/05:00014148 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Finsko.
  Šiška, Ladislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Controllership; controller; managerial accounting
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., učo 114747. Změněno: 16. 1. 2007 15:35.
 11. ŠIŠKA, Ladislav. Informace pro finanční řízení - historie a současnost. In MendelNET 2005. Brno: MZLU Brno, 2005. s. 1-7.
  Název česky: Informace pro finanční řízení - historie a současnost
  Název anglicky: Information for financial managing - history and present
  RIV/00216224:14560/05:00014149 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Finsko.
  Šiška, Ladislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Controllership; controller; managerial accounting
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 9. 6. 2009 10:41.
 12. ŠIŠKA, Ladislav a Jiří LANČA. Možnosti výuky controllingu na ESF. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 577-589. ISBN 80-210-3847-0.
  Název česky: Možnosti výuky controllingu na ESF
  Název anglicky: The possibilities of controllership teaching at the ESF MU Brno
  Ekonomie. čeština. Finsko.
  Klíčová slova anglicky: Controllership; controller; managerial accounting
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., učo 114747. Změněno: 16. 1. 2007 15:35.
 13. 2004

 14. LANČA, Jiří. Předmět "manažerské účetnictví" a jeho výuka. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 331-336, 5 s. ISBN 80-210-3414-9.
  Název anglicky: Subject "Managerial accounting" and how to teach it
  RIV/00216224:14560/04:00009654 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Lanča, Jiří (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: managerial accounting

  Změnil: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc., učo 28663. Změněno: 25. 4. 2005 09:12.
Zobrazeno: 27. 11. 2022 13:13