Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. DIVIZIA, Paolo. I manoscritti miscellanei nella tradizione dei volgarizzamenti. In Volgarizzare i classici nel Medioevo (Pisa, 15 dicembre 2014). 2015.
 2. 2013

 3. DIVIZIA, Paolo. Integrazioni al censimento dei codici italiani di Brunetto Latini. Medioevo Romanzo. Rome: Salerno Editrice, 2013, XXXVII, č. 1, s. 184-185. ISSN 0390-0711.
 4. 2009

 5. DIVIZIA, Paolo. Appunti di stemmatica comparata. Studi e Problemi di Critica Testuale. Pisa: Fabrizio Serra Editore, 2009, roč. 78, č. 1, s. 29-48. ISSN 0049-2361.
 6. DIVIZIA, Paolo. Per un "Iter Brunense". A cinquant'anni dal soggiorno di studio di Paul Oskar Kristeller a Brno. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, 1-2, s. 59-63. ISSN 1803-7402.
 7. MAŇAS, Vladimír. Výstava "Růžová zahrádka" v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2009, roč. 2009/LXI, č. 2, s. 201-202. ISSN 0323-2581.
 8. 2008

 9. MUTLOVÁ, Petra. Curiosas movere questiones aneb jak vymyslet školu za husitství. In Trendy současné medievistiky, AV ČR. 2008.
 10. MUTLOVÁ, Petra. Pomůcky pro orientaci v rukopisných knihách v období rané české reformace. In Jazyk a řeč knihy, Archiv hl. města Prahy – Národní knihovna ČR. 2008.
 11. 2007

 12. MUTLOVÁ, Petra. Ab auribus ad oculos: změny vnímání v rané české reformaci. In Itinera Latinitatis, Palackého Univerzita Olomouc. 2007.
 13. MUTLOVÁ, Petra. Communicating Texts through Images: Nicholas of Dresden's Tabule. In Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 1. vyd. Praha: Artefactum, AV ČR, 2007. s. 29-37, 370 s. ISBN 80-86890-15-5.
 14. 2006

 15. TICHÁ, Jana. Rožnovský rektor Josef Rund také ve sbírkách Valašského muzea. In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. s. 256-263. ISBN 978-80-239-8984-7.
 16. 2005

 17. MALÝ, Tomáš a Radka MILTOVÁ. Svět historií v osvícenské době. Umělecký odkaz Josefa Ceregettiho. Umění : Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2005, roč. 53, č. 4, s. 388-395. ISSN 0049-5123.
 18. 2000

 19. ZACHOVÁ, Irena. Soupis sbírky rukopisů A. B. Mitrovského v Archivu města Brna. Praha-Brno: Archiv AV ČR, AMB, 2000. 304 s. Studie o rukopisech, Monographia, sv. 4. ISBN 80-902464-9-4.
 20. 1997

 21. FILIPOVÁ, Helena. Lewaskiewicz, T.: Luzyckie przeklady Biblii. Przewodnik bibliograficzny. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. X1, Řada slavistická. Litteraria Slavica. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, I, č. 1, s. 118-119. ISSN 1212-1509.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 06:34