Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. BENDOVÁ, Alena. Angličtina pro ekonomy. 1996, 1997. Brno: Masarykova univerzita. 107 s. ISBN 80-210-1504-7.

2014

 • WALLETZKÝ, Leonard. Service Oriented Marketing Mix and Its usage. In ICERI2014: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. Spain: IATED, 2014. s. 3855-3864. ISBN 978-84-617-2484-0.
 • 2008

 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Expanding the Borderless Frontier: International Website Brand Strategies in the New EU Member States. In F. Costa Pereira, J. Veríssimo & P. Neijens (Eds.), New Trends in Advertising Research. 1. vyd. Lisbon: Silabo Publishers, 2008. s. 357-370. 1. ISBN 978-972-618-493-5.
 • ŘEZÁČ, František a Miroslava ŠIKULOVÁ. Marketing v pojišťovnictví. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 90 s. ISBN 978-80-210-4538-5.
 • FIŠEROVÁ, Veronika a Naděžda JOHANISOVÁ. Podpora prodeje regionálních produktů - koncept kryté tržnice v Brně. In DRESLEROVÁ, Jaromíra. Venkovská krajina 2008. Sborník z 6 ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 23.25.května 2008 Hostětíně, Bílé Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, 2008. s. 13-17. ISBN 978-80-87154-19-9.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva. Rozvoj vztahů se stakeholdery u malých a středních podniků. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2008. 12 s. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • KLÍMOVÁ, Viktorie. Společenské výdaje firem: Solidarita nebo marketing? In Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 1-4, 500 s. ISBN 978-80-8083-663-4.
 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Understanding Brand Web Site Positioning in the New EU Member States: The Case of the Czech Republic. In Bandyopadhyay, S. (ed.), Contemporary Research in E-Branding. 1. vyd. Hershey, New York (US): Idea Group Reference, 2008. s. 193-215. 1. ISBN 978-1-59904-813-0.
 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Understanding Brand Web Site Positioning in the New EU Member States: The Case of the Czech Republic. In Raisinghani, Mahesh S. (ed.), Handbook of Research on Global Information Technology Management. Hershey, New York (US): Idea Group Reference, 2008. s. 99-117. 1. ISBN 978-1-59904-875-8.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva. Způsoby propagace u SME. In Sborník RaVŠ. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008. 11 s. ISBN 978-80-87001-14-1.
 • 2007

 • OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Global website positioning in Poland and the Czech Republic: Preliminary findings. In Peter Nijens (ed.), Proceedings of the 6th International Conference on Research in Advertising. 1. vyd. Lisabon: Polythecnic Institute Of Lisbon – Escola Superior De Comunicação Social, 2007. s. 50-60, 14 s. ISBN 80-210-4133-1.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva. Market Orientation and Business Performance. In Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development-New Challenges. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007. s. 256-265, 7 s. ISBN 978-80-248-1457-5.
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Marketing Communication of Small and Medium Enterprises. In Economic Theory and Practice Today and Tomorrow II. Zvolen: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. s. 41-51, 10 s. ISBN 978-80-8083-203-2.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Marketing služeb - trendy v doprovodných službách. Marketing & Komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2007, XVII., č. 3, s. 8-9. ISSN 1211-5622.
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007. 201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926.
 • JUROVÁ, Michaela. Marketingová strategie a její vliv na výkonnost podniku. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 122-131. ISBN 978-80-210-4319-0.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva, Lucie KAŇOVSKÁ, Vladimír CHALUPSKÝ a Iveta ŠIMBEROVÁ. The Method of Measuring Market Orientation. Economics bulletin. Champaign-Urbana: Univ. of Illinois, 2007, Vol. 28, č. 33, s. 700-717. ISSN 1545-2921.
 • 2006

 • BLAŽEK, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 183-184. ISSN 1210-0455.
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingových nástrojů velkých podniků v ČR. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 547-567. ISBN 80-210-4133-1.
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
 • SUCHÁNEK, Petr. Čím se liší marketing malých a velkých firem? Trend marketing : měsíčník pro marketingový management. Praha: Economia, 2006, roč. 3, č. 10, s. 28-30. ISSN 1214-9594.
 • SKOPAL, Pavel. DVD marketing in the U.S. of Working Titles British romantic comedies: Framing reception and strategies of cultural appropriation. Jump Cut. USA, 2006, roč. 48, č. 1, s. 1-22. ISSN 0146-5546.
 • ŠKAPA, Radoslav a Oldřich PEPRLA. Kulturní odlišnosti v elektronických médiích. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 589-610, 21 s. ISBN 80-210-4133-1.
 • KLAPALOVÁ, Alena. Kvalita jako konkurenční výhoda. In Obchod, jakost a fince v podnicích - determinanty konkurenceschpnosti IV. první. Praha: Katedra obchodu a financí, Česká zemědělská univerzita, 2006. s. 70-74. ISBN 80-213-1436-2.
 • BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL a Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
 • BLAŽEK, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 274-276. ISSN 0032-3233.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva a Lucie KAŇOVSKÁ. Trendy v marketingu doprovodných služeb. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 12 s. ISBN 80-245-1091-X.
 • 2005

 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Analýza marketingových nástrojů v malých a středních podnicích v ČR. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 525-544. ISBN 80-210-3847-0.
 • DOLEŽALOVÁ, Klára. Public Relations. In MEKON 2005 - Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 63-66. ISBN 80-248-0846-3.
 • SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Role marketingu v rozvoji malých a středních podniků. In Male i średnie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzwań gospodarczych i spolecznych. 1. vyd. Katowice: Górnoślaska Wyźsza szkola handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005. s. 54-61. ISBN 83-88402-75-7.
 • SUCHÁNEK, Petr, Petra DVOŘÁKOVÁ a Jiří ŠPALEK. Využití marketingu v malých a středních podnicích v ČR. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík III. 1. vyd. Košice: EU Bratislava PHF Košice, 2005. s. 96-100. ISBN 80-969181-4-1.
 • 2004

 • STEHLÍK, Antonín. Farben machen Leute. Treffpunkt, Cudrefin Schweiz:. Association ACTI-VITA - CCP 40 269727 3, 2004, roč. 2004, č. 110, s. 10-11.
 • SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
 • FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 s. ISBN 80-210-3500-5.
 • ŠKAPA, Radoslav. Marketingové využití internetu v malých firmách. In Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004. s. 34-34. ISBN 80-245-0809-5.
 • KRIŠTOF, Martin. Podpora marketingových aktivit pro české podniky ze strukturálních fondů. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU v Bratislave, PHF Košice, 2004. s. 557-561. ISBN 80-225-1879-4.
 • SUCHÁNEK, Petr. Problematika jakosti v malých a středních podnicích. In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III. 1. vyd. Praha: ČZU PEF, 2004. s. 122-125. ISBN 80-213-1162-2.
 • KRIŠTOF, Martin a Petr SUCHÁNEK. The analysis of marketing mix of Czech companies from selected branches. In Society and consuption: economic-managerial and social-cultural factors. 1. vyd. Vilnius: Vilnius university, 2004. s. 54-54. ISBN 9986-19-618-3.
 • SUCHÁNEK, Petr. Využívání marketingu v malých a středních podnicích. In Ekonomika firiem 2004. 1. vyd. Košice: EU Bratislava, PHF Košice, 2004. s. 627-630. ISBN 80-225-1879-4.
 • 2003

 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti. Psychologie v ekonomické praxi. Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, s. 1-10. ISSN 0033-300X.
 • KLAPALOVÁ, Alena a Antonín STEHLÍK. Internetový marketing. In Firma a konkurenční prostředí 2003. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-7157-695-6.
 • FORET, Miroslav, Klára KAŠPAROVÁ, Michael DOLEŽAL a Radoslav ŠKAPA. Marketing. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 158 s.
 • KLAPALOVÁ, Alena. Marketing v Evropské unii. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 111 s. ISBN 80-210-3072-0.
 • SEKOT, aleš. Sport a ekonomie: mezinárodne v Athénách. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 10, 3/2003, s. 12-13. ISSN 1211-6866.
 • 2002

 • ŠKAPA, Radoslav. ECR - the concept for SME? In Small and medium firm management with computer support. 1. vyd. Brno: PF VUT Brno, 2002. s. 26-29. ISBN 80-86510-56-5.
 • ŠKAPA, Radoslav. ECR: Just-in-time v obchodních firmách. In Ekonomika firiem 2002. 1. vydání. Košice: PHF Košice EU v Bratislavě, 2002. s. 419-422. ISBN 80-225-1583-3.
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra. Marketing na internetu - internet jako reklamní médium. In Nové trendy rozvoje průmyslu. první. Brno: VUT v Brně, 2002. s. 10. ISBN 80-214-2102-9.
 • SEKOT, Aleš a Michael DOLEŽAL. Marketing v kostce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 104 s. ISBN 80-210-2935-8.
 • SUCHÁNEK, Petr. Marketingový mix v podmínkách podnikatelské praxe ČR. In Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe Slovenskej republiky, Českej republiky a Pol'skej republiky. 1. vyd. Košice: Ekonóm, 2002. s. 28-37. 1. ISBN 80-225-1555-8.
 • SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Základy marketingu. Brno: PAIDO, 2002. 55 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-019-0.
 • 2001

 • KOZÁKOVÁ, Simona. Marketing. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. s. 80-88. ISBN 80-86119-41-6.
 • ŠKAPA, Radoslav. Reprezentativita v kvalitativním výzkumu. In MendelNet 2001 2.díl. 1. vydáni. Brno: Konvoj, spol s.r.o., 2001. s. 156-159. ISBN 80-7302-024-6.
 • 2000

 • SEDLÁČEK, Jaroslav a Radim LINKA. Manifestation of globalization in retail of the Czech republik ond their influence over marketing. In Marketing and globalization. Starý Smokovec, 2000. s. 249-254. ISBN 83-911355-6-X.
 • 1999

 • NĚMEC, Robert. Celý problém má dvě roviny: morální a marketingovou. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 3.6.1999, 4 s.
 • Zobrazit podrobně
  Zobrazeno: 8. 2. 2023 09:19