Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2005

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
   URL
   Název česky: Mechanický tlumený oscilátor
   Název anglicky: Damped mechanical oscillator
   RIV/00216224:14310/05:00031047 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Slovensko.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: model; resistance; force; damping; oscillator; mechanical; digital; photography
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 8. 2. 2007 22:50.
Zobrazeno: 18. 6. 2024 12:02