Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, s. 300-302. ISSN 0024-4457.
 2. 2015

 3. ŠVANDA, Libor. Basics in the Classical Text Editor: A hands-on session. In Researching Medieval Culture in a Digital Environment. 2015.
 4. ŠVANDA, Libor. Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století. In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny : Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny. 2015.
 5. ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století. In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
 6. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 101-110. ISSN 1804-9435.
 7. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. In Language Centres in Higher Education : Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.
 8. 2013

 9. ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 175-185. ISSN 1803-7402.
 10. 2012

 11. ŠVANDA, Libor. Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 209-222. ISSN 1803-7402.
 12. 2009

 13. NECHUTOVÁ, Jana. Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009. 368 s. Edice Kulturní historie, sv. 12. ISBN 978-80-7021-980-5.
 14. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429.
 15. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.
 16. 2008

 17. STEHLÍKOVÁ, Dana. Dietetika ve středověkých kompilacích určených pro zábavu vzdělanců. Na příkladu sbírek Summa recreatorum, Responsorium curiorosum a Mensa philosophica. In Instytut filologii klasycznej i kultury antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 16. 4. 2008. 2008.
 18. STEHLÍKOVÁ, Dana. Encyklopedie v encyklopedii. Speculum naturale Vincence z Beauvais v Summě recreatorum. In IV. mezinárodní seminář K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: Jazyk a řeč knihy, Praha 26.-29. října 2008. 2008.
 19. STEHLÍKOVÁ, Dana. Fyziologické pojmy středověké medicíny ve sbírce Summa recreatorum I. In Instytut filologii klasycznej i kultury antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 17. 4. 2008. 2008.
 20. STEHLÍKOVÁ, Dana. Fyziologické pojmy středověké medicíny ve sbírce Summa recreatorum II. In Instytut filologii klasycznej i kultury antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 17. 4. 2008. 2008.
 21. NECHUTOVÁ, Jana. List Jana ze Středy pražskému arcibiskupovi s výkladem šesti veršů. In Angelus pacis. Sborník k poctě Noemi Rejchrtové. Uspořádali Pavel B. Kůrka, J. Pánek, M. Polívka. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. s. 133-139. Miscellanea, sv. 20. ISBN 978-80-7286-125-5.
 22. STEHLÍKOVÁ, Dana. Petr Hispánský a věci těla ve světle současné medicíny. In Čas zdravého ducha v zdravém těle, Kostelec nad Vltavou, 23.-25. května 2008. 2008.
 23. 2007

 24. NECHUTOVÁ, Jana. Česká a latinská jedno jsou. In Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 59-76. ISBN 978-80-87082-03-4.
 25. STEHLÍKOVÁ, Dana. Četba středověkých rukopisů ve výuce latiny. In Netradiční přístupy při výuce latiny, Olomouc, 6.-7. 11. 2007. 2007.
 26. NECHUTOVÁ, Jana. De vino et ydolis carmina (Cod. St.Petersburg Lat. Q 14, N. 11). In La poesia tardoantica e medievale. Alessandria: Centro internazionale di studi sulla poesia greca e latina in età tardoantica e medievale, Quaderni 3, 2007. s. 387-406. ISBN 978-88-7694-979-1.
 27. NECHUTOVÁ, Jana. Ex fideli veterum scriptura. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická V, Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, V 8, s. 9-19. ISSN 0231-7818.
 28. STEHLÍKOVÁ, Dana. Kommentare des Arztes Petrus Hispanus in der lateinischen Literatur des 14. Jahrhunderts in Böhmen. Dargestellt am Beispiel der Sammlung Summa recreatorum. In Laetae segetes iterum, Telč, 16.-19. 10. 2007. 2007.
 29. ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. Edd. J. Dobosz - J. Kujawiński - M. M. Kozlowska. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, 2007. s. 123-133. ISBN 978-83-89407-22-1.
 30. NECHUTOVÁ, Jana. O skryté literární tradici skalních rozsedlin (Pís 2,l4). In Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková. Red. Z. Silagiová - H. Šedinová - P. Kitzler. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2007. s. 202-209. Jubilejní sborník. ISBN 978-80-7007-255-4.
 31. 2006

 32. NECHUTOVÁ, Jana. Der Patriarch Jakob, der Dichter Abélard und Kinderreime. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2006, N 11, s. 37-47. ISSN 1211-6335.
 33. STEHLÍKOVÁ, Dana. Vinum bonum nutrimentum dat corpori. Regimen sanitatis ve sborníku Summa recreatorum. In Centrum medievistických studií, Praha, 18. 10. 2006. 2006.
 34. 2004

 35. STEHLÍKOVÁ, Dana. Summa recreatorum. Sborník intelektuální zábavy pro dvůr Karla IV. In Jednota klasických filologů, Brno, 23. 3. 2004. 2004.
 36. 2002

 37. NECHUTOVÁ, Jana. (rec.) Karel IV., Literární dílo. Z latinského originálu přeložili Jakub Pavel, Richard Mašek. Auriga. 2002, XLIV, č. 1, s. 104-106. ISSN 1211-3379.
 38. 1994

 39. STEHLÍKOVÁ, Eva. Cyprianův smích. Divadelní revue. Praha: Primus, 1994, roč. 5, č. 3, s. 79-86. ISSN 0862-5409.
 40. 1993

 41. STEHLÍKOVÁ, Eva a Karel HUBKA. Hrotsvita, Abraham. Praha: Primus, 1993. Hry.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 8. 2022 10:12