Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty. s. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9. 2008.
   Název česky: Intertextualita jako symbióza textových typů a žánrů
   RIV/00216224:14210/08:00029080 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
   Urbanová, Ludmila (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: intertextuality; merger; patterns; genres; newspaper advertising; newspaper reporting
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc., učo 1958. Změněno: 30. 6. 2010 14:29.

  2007

  1. SEHNÁLEK, David. Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, XV, 3/2007, s. 228-236. ISSN 1210-9126. 2007.
   Název anglicky: The "Operating Model" and the Community Competition Law
   RIV/00216224:14220/07:00032578 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Sehnálek, David (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: operating model; competition law; public subsidies; merger; state regulation;undertaking; public procurement
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 10:56.
  2. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 76, 474-480, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.
   Název anglicky: The Unification of Supervision over Financial Markets in the Reform of Public Administration
   RIV/00216224:14220/07:00032607 Stať ve sborníku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
   Kyncl, Libor (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: unification; merger; supervision; financial markets; capital market; Czech National Bank; CNB; public administration
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 9. 4. 2010 18:27.

  2002

  1. KRIŠTOF, Martin. Pre-merger Management - Opportunities and Threats. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT fakulta podnikatelská Brno. s. 17. ISBN 80-214-2102-9. 2002.
   Název anglicky: Pre-merger Management - Opportunities and Threats
   RIV/00216224:14560/02:00005779 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Krištof, Martin (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: pre-merger; merger; succesfullness; assets; value creation
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnil: Ing. Martin Krištof, učo 23086. Změněno: 17. 1. 2007 01:20.

  2001

  1. ŠKAPA, Radoslav. Due Diligence: vyndejte zajíce z pytle. Praha: Euronews. Euro. 2001.
   Název anglicky: Due diligence
   RIV/00216224:14560/01:00004371 Popularizační texty a aktivity. Ekonomie. čeština. Česká republika.
   Škapa, Radoslav (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Due diligence; merger; acqusition

   Změnil: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., učo 10072. Změněno: 5. 5. 2011 15:37.
Zobrazeno: 15. 4. 2024 07:32