Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. BENEŠ, Petr, Lucia KNOPFOVÁ, Michal MASAŘÍK, Pierre JURDIC a Jan ŠMARDA. The regulation of actin cytoskeleton by c-Myb: potential implications for site-specific metastases of breast cancer. In ISREC2014 Metastatic colonization, Switzerland. 2014.
 2. KNOPFOVÁ, Lucia, Petr BENEŠ, Michal MASAŘÍK, Pierre JURDIC a Jan ŠMARDA. Transendothelial migration in breast cancer metastasis: when does c-Myb step in? In ISREC2014 Metastatic colonization, Switzerland. 2014.
 3. 2008

 4. SOBOTKA, Martin, Ladislav MITÁŠ, Ivo HANKE, Jaroslav IVIČIČ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jindřich VOMELA a Teodor HORVÁTH. Extrapulmonální nádor a lymfatika mezihrudí. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 246-247, 2 s. ISBN 978-80-86793-11-5.
 5. ČAPOV, Ivan. Chirurgie orgánových metastáz. In DOLEŽEL, Jan. Chirurgie orgánových metastáz. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 5 s. Karolínum, pvní. ISBN 978-80-7262-493-5.
 6. 2007

 7. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Association of miR-21, miR-31, miR-143, miR-145 and let-7a-1 levels with histopathologic features of colorectal cancer. European Journal of Cancer, 2007, roč. 5, 4 (suppl.), s. 78-79. ISSN 0959-8049.
 8. SALZMAN, Richard, Kateřina KAŇKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Josef TOMANDL, Kateřina ŠÍROVÁ a Rom KOSTŘICA. Increased activity of superoxid dismutase in advanced stages of head and neck squamous cell carcinoma with locoregional metastases. Neoplasma, Blarislava, Slovakia: Slovak Academy of Sciences, 2007, roč. 54, č. 4, s. 321-325. ISSN 0028-2685.
 9. MUSIL, Josef, Ondřej NAVRÁTIL, Pavel ŠLAMPA a D. PRINC. Metastazující glioblastom působící syndrom kaudy equiny. In Pracovní dny České a slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. 2007.
 10. JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Význam stereotaktické biopsie mozkových expanzí v diagnostice metastatického nádorového postižení. In Sborník abstrakt. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. 2007.
 11. 2005

 12. ŠMARDOVÁ, Jana a Jan ŠMARDA. Jak vznikají nádory? Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 29-37. ISSN 12113384.
 13. 1993

 14. BULIK, Oliver, Luboš ŠTĚTKA, Ludmila PROCHÁZKOVÁ a Lubomír FREYBURG. Metastázy Grawitzova tumoru v orofaciální oblasti. Česko-slovenská stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1993, roč. 93, č. 5, s. 281; 285. ISSN 0009-0834.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 11. 2020 04:29