Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. PAVLOVSKÁ, Marie. Lekce pro život. In Lessons for living. Brno: MU PdF, 2008. s. 1-127, 127 s. ISBN 978-80-210-4580-4.
 2. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In MEKON 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 35-40, 5 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 3. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In Third International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland. 2008.
 4. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. Sovremennyj naučnyj vestnik, Belgorod: Rusnaučkniga, 2008, roč. 29/2008, č. 3, s. 30-36. ISSN 1561-6886.
 5. MACHÁČEK, Jiří. Neustupný, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 978-80-7380-075-8. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008, LX, č. 3, s. 611-613. ISSN 0323-1267.
 6. 2007

 7. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Tvorba softwaru 2007. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. s. 40-44, 5 s. ISBN 978-80-248-1427-8.
 8. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole. In Poškole 2007. Lázně Sedmihorky: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007. 5 s. ISBN 978-80-239-9126-0.
 9. 2006

 10. ADAM, Martin. Professor Firbas as Inspiration. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 4 s. The Messenger. Vol.6, No.3+4. ISSN 1214-6676.
 11. 2005

 12. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Comenius vs. Cimrman. Brno: PdF MU Department of English, 2005. 1 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 13. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL a Petr KRUPA. Funkční magnetická rezonance - úvod do problematiky. Neurologie pro praxi, Praha: Solen, 2005, roč. 2005/6, č. 3, s. 133-139. ISSN 1213-1814.
 14. ADAM, Martin. 'Traditional' Does Not Equal 'Outdated'. In New trends in educating future teachers of English (Conference Proceedings), edited by Světlana Obenausová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; Edice Sborníky, 2005. s. 7-13, 7 s. ISBN 80-244-1249-7.
 15. 2004

 16. BÉBAROVÁ, Markéta, Peter MATEJOVIČ, Michal PÁSEK, Milena ŠIMURDOVÁ a Jiří ŠIMURDA. Action potential voltage clamp method used in analysis of rate-dependent changes of action potential. Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno: VUTIUM Press, 2004, roč. 17, č. 1, s. 375-377. ISSN 1211-412X.
 17. BALÁKOVÁ, Ludmila, Drahoslava HRUBÁ, Jan TŘÍSKA a Kamila RŮŽIČKOVÁ. Kolorimetrická metoda stanovení kotininu v moči kuřáků. Česká a Slovenská Hygiena, Praha: Tigis, 2004, roč. 1, č. 3, s. 78- 81. ISSN 1214-6722.
 18. HORYNA, Břetislav. Theoretisch-methodologische Koalitionen-Ausweg für die Religionswissenschaft. In Unterwegs. Neue Pfade in der Religionswissenschaft. 1. vyd. München: Biblion Verlag, 2004. s. 61-74, 14 s. ISBN 3-932331-93-1.
 19. 2003

 20. FAJKUS, Jiří, Květa KOPPOVÁ a Zuzana KUNICKÁ. Dual-color real-time telomeric repeat amplification protocol. BioTechniques, United States: EATON PUBLISHING CO, 2003, roč. 35, č. 5, s. 912-914. ISSN 0736-6205.
 21. 2001

 22. LAJKEP, Tomáš. Lékařská etika - poznámky k metodě. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2001, roč. 49, č. 4, s. 577-584. ISSN 0015-1831.
 23. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu. Československá fyziologie, Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-164. ISSN 1210-6313.
 24. 1993

 25. ŠIMŮNEK, Jan. Determination of cyclopiazonic acid in dairy products. Scripta medica, Brno: Lékařská fakulta Brno, 1993, roč. 65, 7 - 8, s. 419-422. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 4. 2020 10:27