Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes. Analytical Chemistry. USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, roč. 80/2008, č. 7, s. 2391-2399. ISSN 0003-2700.
   Název česky: Stanovení obsahu purinových bazí v DNA anodickou rozpouštěcí voltametrií na borem dopované diamantové elektrodě
   RIV/00216224:14310/08:00024814 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Česká republika.
   Hasoň, Stanislav (203 Česká republika) -- Pivoňková, Hana (203 Česká republika) -- Vetterl, Vladimír (203 Česká republika, garant) -- Fojta, Miroslav (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: TRIPLET REPEAT EXPANSION; OSMIUM-TETROXIDE COMPLEXES; ELECTROCHEMICAL DETECTION; NUCLEIC-ACIDS; VOLTAMMETRIC DETERMINATION; CARBON ELECTRODES; HYBRIDIZATION; AMALGAM; OLIGODEOXYNUCLEOTIDES; MICROANALYSIS
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnil: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc., učo 1954. Změněno: 30. 6. 2008 15:50.

  2007

  1. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007. s. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
   Název anglicky: Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser
   RIV/00216224:14310/07:00021078 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. čeština. Česká republika.
   Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Staňková, Alice (203 Česká republika) -- Prokeš, Lubomír (203 Česká republika) -- Konečná, Veronika (203 Česká republika) -- Novotný, Karel (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 1. 2008 16:33.
  2. KOUŘILOVÁ, A., František JELEN, S. HASOŇ a Libuše TRNKOVÁ. Microanalysis of some purine derivatives by electrochemical stripping techniques. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2007. s. 89-90. ISBN 9788021042353.
   Název česky: Mikroanalýza vybraných purinových derivátů pomocí elektrochemické rozpouštěcí techniky
   Název anglicky: Microanalysis of some purine derivatives by electrochemical stripping techniques
   RIV/00216224:14330/07:00019387 Stať ve sborníku. Elektrochemie. čeština. Česká republika.
   Kouřilová, A. (203 Česká republika) -- Jelen, František (203 Česká republika) -- Hasoň, S. (203 Česká republika) -- Trnková, Libuše (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Microanalysis; purine derivatives; electrochemical stripping techniques

   Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 6. 7. 2007 11:09.
  3. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. s. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.
   Název anglicky: Direct analysis of solid samples by plasma spectrometry with laser
   RIV/00216224:14310/07:00023672 Stať ve sborníku. Anorganická chemie. čeština. Česká republika.
   Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Holá, Markéta (203 Česká republika) -- Prokeš, Lubomír (203 Česká republika) -- Konečná, Veronika (203 Česká republika) -- Novotný, Karel (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 1. 2008 16:35.
Zobrazeno: 23. 2. 2024 04:55