Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Patrik PRACHÁR a Jan VOKURKA. Mikrobiologické aspekty parodontologického ošetrovania. In InDent. 2009.
 2. 2008

 3. KUKLETOVÁ, Martina, Filip RŮŽIČKA, Ivo SEDLÁČEK, Jarmila KUKLOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Isolation of Candida spp. in dental plaque of ECC affected children. International Poster Journal. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2008, roč. 10, č. 02, s. 398-399. ISSN 1612-7749.
 4. 2005

 5. LEFNEROVÁ, Danuše, Jan ŠIMŮNEK, Jiří TOTUŠEK, Milan HOUŠKA, Jan STROHALM a Jana CHALOUPKOVÁ. Mikrobiologický obraz šťáv a salátů ošetřených vysokým tlakem. In Mikrobiologie potravin. Praha: VŠCHT, 2005. s. 76 - 82. ISBN 80-7080-582-X.
 6. VOTAVA, Miroslav. Q-horečka: vlastnosti původce. Praktický lékař. Praha: ČLS J. Ev. Purkyně, 2005, roč. 85, č. 7, s. 385-387. ISSN 0032-6739.
 7. 2002

 8. KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Richard HORKÝ, David NOVOTNÝ, Kamil CMUNT a Miroslav NĚMEC. Výukový CD-ROM "Mikroorganismy a mikrobiologie". In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2002. s. 26. ISBN 80-85645-46-7.
 9. 2000

 10. KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Lucie POKLUDOVÁ a Miroslav NĚMEC. Možnosti zkvalitnění výuky mikrobiologie využitím software pro analýzu obrazu. In Sborník přednášek a programů ze 7. ročníku konference Pedagogický software 2000. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. s. 47. ISBN 80-85645-40-8.
 11. 1997

 12. PŘIDAL, Antonín, Ivo SEDLÁČEK a Ludmila MARVANOVÁ. Microbiology of Bombus terrestris L. larvae (Hymenoptera: Apoidea) from laboratory rearing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MZLU, 1997, XLV, 3-4, s. 59-66. ISSN 1211-8516.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2021 09:11