Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. NOVÁKOVÁ, Jana, Ondřej SLABÝ, Rostislav VYZULA a Jaroslav MICHÁLEK. MicroRNA involvement in glioblastoma pathogenesis. Biochemical and Biophysical Research Communications, San Diego (USA): Elsevier, 2009, roč. 386, č. 1, s. 1-5. ISSN 0006-291X.
 2. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Kateřina SOBKOVÁ, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Significance of microRNAs in predictive oncology: experimental and clinical observations in colorectal cancer, breast cancer and glioblastoma. In Abstract Book of the The 5th Symposium & Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2009. vyd. Olomouc: The Czech Society of Pathologists CLS JEP, 2009. s. 22-22, 1 s. ISBN 978-80-87327-07-4.
 3. SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FADRUS, Leoš KŘEN, Radek LAKOMÝ, Marek SVOBODA, Dalibor VALÍK, Jaroslav MICHÁLEK a Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA v prediktivní onkologii: vlastní pozorování u kolorektálního karcinomu, "basal-like" mamárního karcinomu a multiformního glioblastomu. In Edukační sborník. XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. s. 40-41, 2 s. ISBN 978-80-86793-12-2.
 4. 2008

 5. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Altered expression of miR-21, miR-31, miR-143 and miR-145 is related to clinicopathologic features of colorectal cancer. Oncology, Basel: S. Karger AG, 2008, roč. 72, 5-6, s. 397-402. ISSN 0030-2414.
 6. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Kateřina SOBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Jaroslava OVESNÁ a Rostislav VYZULA. Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významem u pacientů s kolorektálním karcinomem. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 30-30, 1 s. ISBN 978-978-086-793-5.
 7. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Karla MALINOVÁ, Marek MRÁZ a Jiří MAYER. MicroRNA-malé molekuly s velkým významem (nejen) u hematologických malignit. Transfuze a hematologie dnes, 2008, roč. 14, č. 4, s. 180-187. ISSN 1213-5763.
 8. SLABÝ, Ondřej, Daniel KREKÁČ, Marek SVOBODA a Rostislav VYZULA. Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Časopis lékařů českých, Praha: ČLSJEP, 2008, roč. 147, č. 1, s. 25-31. ISSN 0008-7335.
 9. 2007

 10. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Association of miR-21, miR-31, miR-143, miR-145 and let-7a-1 levels with histopathologic features of colorectal cancer. European Journal of Cancer, 2007, roč. 5, 4 (suppl.), s. 78-79. ISSN 0959-8049.
 11. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Knoflíčková DANA a Rostislav VYZULA. Correlation of selected microRNAs with histopathologic features of colorectal cancer. In ANALYTICAL CYTOMETRY IV. BOOK OF ABSTRACTS. Brno: Czech Society for Analytical Cytology, 2007. s. 131-131, 1 s. ISBN 978-80-239-9591-6.
 12. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Lenka DUBSKÁ, Marek SVOBODA, Daniel KREKÁČ, Veronika KVARDOVÁ, Jaroslava OVESNÁ a Rostislav VYZULA. Význam mikroRNA-21 v patogenezi kolorektálního karcinomu. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007. s. 15. ISBN 978-80-244-1824-7.
 13. SLABÝ, Ondřej, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Alena TRTÍLKOVÁ, Ivana JURASOVÁ a Rostislav VYZULA. Zapojení vybraných mikroRNA do patogeneze kolorektálního karcinomu a jejich korelace s klinicko-patologickými charakteristikami. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 358-359, 2 s. ISBN 978-978-086-793-5.
 14. 2006

 15. KUSENDA, Branislav, Marek MRÁZ, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA BIOGENESIS, FUNCTIONALITY AND CANCER RELEVANCE. Biomedical Papers, 2006, 150(2), s. 205-215. ISSN 1213-811.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2020 05:22