Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The invisible power networks between the individual and the state in Austria 1780-1850. In Zářický, Aleš; Fasora, Lukáš. The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 97-110, 14 s. ISBN 978-80-210-9171-9.
  Název česky: Neviditelné sítě moci mezi jedincem a státem v Rakousku 1780-1850
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Stoklásková, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: State power networks; The individual and the state; Freedom of movement; Migration; the Austrian empire; The abolition of serfdom; The abolition of patrimonial administration; Release documents
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 15. 4. 2019 14:06.
 2. 2017

 3. VOTRADOVCOVÁ, Hana. BEYOND THE REVOLUTION : External actors in Pre- & Post-revolutionary Libya - Review of Current Research. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2017, roč. 17, č. 2, s. 099-113. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.02.099-113.
  URL
  Název česky: NA POZADÍ REVOLUCE : Externí aktéři v předrevoluční a porevoluční Libyi - přehled aktuálního výzkumu
  RIV/00216224:14230/17:00099231 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. angličtina. Česká republika.
  Votradovcová, Hana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Libya; academic research; external actors; strategic interests; economic relations; migration; security
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 19. 3. 2018 16:34.
 4. VOTRADOVCOVÁ, Hana. Securitization of Migration. A Study of Movement and Order. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 72-73. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-1-72.
  URL
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: securitization; migration
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 5. 2. 2019 10:05.
 5. 2015

 6. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Review of the 16, 2014 (2) issue of Urban People journal “Beyond Borders: Migration and (In)Equality in Central Europe in Comparison”. In Migration Online. 2015.
  URL
  Změnila: Mgr. Vanda Maufras Černohorská, učo 237825. Změněno: 14. 1. 2016 21:24.
 7. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Turkish Berlin: Integration Policy & Urban Space (book review). In Migration Online. 2015.
  URL
  Změnila: Mgr. Vanda Maufras Černohorská, učo 237825. Změněno: 14. 1. 2016 21:18.
 8. 2014

 9. ČERNOHORSKÁ, Vanda. No Country for Refugees. Greek EU Presidency and the (Anti) Migration Policy. In Migration Online. 2014.
  URL
  Změnila: Mgr. Vanda Maufras Černohorská, učo 237825. Změněno: 14. 1. 2016 20:58.
 10. 2013

 11. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Suche nach Ordnung. Die Kontrolle der Migration in Österreich zur Zeit der Aufklärung. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha: Univerzita Karlova v Praze : Česká společnost pro výzkum 18. století, 2013, roč. 3, č. 1, s. 7-28. ISSN 1804-6983.
  Název česky: Hledání pořádku. Kontrole migrace v Rakousku v osvícenské době
  Název anglicky: Suche nach Ordnung. Die Kontrolle der Migration in Österreich zur Zeit der Aufklärung
  RIV/00216224:14210/13:00071310 Článek v odborném periodiku. Dějiny. němčina. Česká republika.
  Stoklásková, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Austria; Enlightenment; Napoleonic Wars; Migration; Foreigners; Population Theory

  Změnila: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D., učo 1673. Změněno: 15. 4. 2014 12:46.
 12. 2010

 13. GRYGAR, Jakub. Wenn Leute, Sachen und Geld migrieren. Ethnografie der Reibung an der polnisch-belarussischen Grenze. In Alltag im Grenzland. Schmuggel als ökonomische Strategie im Osten Europas. 1. vyd. Wiesbaden: VS-Verlag Sozialwissenschaften, 2010. s. 199-213, 14 s. ws. ISBN 978-3-531-17087-9.
  URL
  Název česky: Když lidé, věci a peníze migrují. Etnografie tření na polsko-běloruské hranici
  Název anglicky: When people, things, and money migrate. Ethnography of friction at the Polish-Belarus border
  RIV/00216224:14230/10:00048928 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. němčina. Německo.
  Grygar, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: migration; friction; ethnography; EU external border; Polish-Belarusian border
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., učo 195563. Změněno: 7. 7. 2011 14:13.
 14. 2009

 15. GRYGAR, Jakub. Devushka and cigarette: Fluid migrants across the EU border. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 57, č. 5, s. 546-559. ISSN 1335-1303.
  Název česky: Děvuška a cigareta. Tekutí migranti přes hranici EU
  RIV/00216224:14230/09:00029743 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Slovensko.
  Grygar, Jakub (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Europeanization; territoriality; actor-network theory; the EU external border; Poland; Belarus
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., učo 195563. Změněno: 6. 1. 2010 13:11.
 16. VAŠEČKA, Michal a Ctibor KOŠŤÁL. Integrácia migrantov - vieme čo chceme? Politiky integrácie v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2009. 431 s. Governance studies. ISBN 978-80-89244-51-5.
  URL
  Název česky: Integrace migrantů - víme co chceme? Politiky integrace v Slovenské republice v komparativní perspektivě.
  Název anglicky: Integration of migrants - do we know what we want? Policies if integration in the Slovak republic in comparative perspective.
  RIV/00216224:14230/09:00038606 Odborná kniha. Sociologie, demografie. slovenština. Slovensko.
  Vašečka, Michal (703 Slovensko, garant) -- Košťál, Ctibor (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: integration; migration; indicators of success; inclusion; governmental policies; political actors
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., učo 6679. Změněno: 22. 1. 2010 17:10.
 17. KLVAŇOVÁ, Radka. Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 6, č. 1, s. 91-111. ISSN 1214-813X.
  Název anglicky: Uncertain Loyalties. Ways of Belonging and Non-belonging of the Migrants in Transnational Social Fields
  RIV/00216224:14230/09:00036267 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klvaňová, Radka (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: citizenship;migration;inclusion/exclusion of migrants;transnationalism;translocational positionality
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., M.A., učo 41641. Změněno: 15. 7. 2009 11:01.
 18. VAŠEČKA, Michal. O vzťahoch k iným a k sebe: diverzita v krajine pod Tatrami. In Bútora, Martin - Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútorová, Zora: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky & Kalligram. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, 2009. s. 241-260, 20 s. Štúdie a názory. ISBN 978-80-89345-19-9.
  Kalligram Inštitút pre verejné otázky
  Název česky: O vztazích k jiným a k sobě: diverzita v krajině pod Tatrami.
  Název anglicky: About relations toward others and to ourselves: diversity in country under the Tatras.
  RIV/00216224:14230/09:00038600 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. slovenština. Slovensko.
  Vašečka, Michal (703 Slovensko, garant)
  Klíčová slova anglicky: diversity; openess; inclusive society; core and out groups; racist paradox; constitutional paradox
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., učo 6679. Změněno: 30. 1. 2010 15:02.
 19. VAŠEČKA, Michal. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migráci v SR. 1. vydání. Bratislava: International Organization for Migration, 2009. 137 s. EIF Migrácia. ISBN 978-80-970307-0-4.
  URL
  Název česky: Postoje veřejnosti k cizincům a zahrační migraci v SR
  Název anglicky: Attitudes of the public toward foreigners and foreign migration in the Slovak republic
  RIV/00216224:14230/09:00038592 Odborná kniha. Sociologie, demografie. slovenština. Slovensko.
  Vašečka, Michal (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: migration; alliens; perception of migrants; migration policies; attitudes toward migration
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., učo 6679. Změněno: 27. 4. 2011 12:54.
 20. 2008

 21. POŘÍZKOVÁ, Hana. Analýza zahraniční zaměstnanosti v České republice; postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich ekonomické integrace. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008. 76 s. ISBN 978-80-87007-83-9.
  Název anglicky: Analysis of foreigner employment in the Czech Republic; position of foreigners on the labour market and conditions of their economic integration
  RIV/00216224:14230/08:00033433 Účelové publikace. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Pořízková, Hana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: migration; migration theory; migration policy; integration policy; employment policy; labour market; foreigner employment

  Změnila: PhDr. Hana Křivdová, Ph.D., učo 54461. Změněno: 22. 4. 2008 14:02.
 22. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Co víme a nevíme o národnostních menšinách žijících s námi? In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 103-112, 9 s. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.
  Název anglicky: What we know and do not know about national minorities living with us?
  RIV/00216224:14410/08:00026929 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Štěpařová, Ema (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: nation; ethnic; national minority; migration
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D., učo 14754. Změněno: 1. 7. 2009 23:25.
 23. HUBL, Richard a Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration. In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 66-81, 16 s. ISBN 978-80-7368-442-6.
  Název česky: Migrace a dojížďka za prací po roce 1989 v největších aglomeracích České republiky s důrazem na brněnskou aglomeraci
  Název anglicky: COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION
  RIV/00216224:14310/08:00050689 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Česká republika.
  Hubl, Richard (203 Česká republika, garant, domácí) -- Toušek, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: commuting;migration;agglomeration;Brno city;hinterland
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Změněno: 31. 3. 2012 12:47.
 24. KLVAŇOVÁ, Radka. Conceptualizing inclusion/exclusion of migrants in a transnational perspective: ways of belonging and non-belonging in a transnational social field. In Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. Masarykova univerzita, Telč. 2008.
  Název česky: Promýšlení inkluze/exkluze migrantů v transnacionální perspektivě: způsoby přináležitosti a nepatření v transnacionálním sociálním poli
  Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: migration; migration theory; transnationalism; inclusion; exclusion
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., M.A., učo 41641. Změněno: 28. 11. 2008 14:01.
 25. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21.století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 356 s. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.
  Název česky: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost?
  Název anglicky: Europe of 21st Century: variability and cohesion?
  RIV/00216224:14410/08:00034375 Odborná kniha. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Goňcová, Marta (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: European integration; European civic society; multicultural Europe; migration
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc., učo 565. Změněno: 15. 10. 2010 14:20.
 26. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina, Ladislav RABUŠIC a Michal VAŠEČKA. Female Migrants in Ageing Societies. Policy relevant implications of the FEMAGE project. 1. vydání. Wiesbaden: BUNDESINSTITUT FÜR BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG, 2008. 75 s. FEMAGE Working Paper Series 2.
  URL
  Název česky: Migrantky ve stárnoucích společnostech. Politická doporučení projektu FEMAGE.
  Název anglicky: Female Migrants in Ageing Societies. Policy relevant implications of the FEMAGE project.
  Sociologie, demografie. angličtina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: migration; policy implications; ageing societies; female immigrants
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D., učo 41048. Změněno: 27. 1. 2009 15:23.
 27. FRANGER, Gaby a Mirka NEČASOVÁ. Introduction. In FRANGER, Gaby a Mirka NEČASOVÁ. On the Move. První. Roma: Carocci editore, 2008. s. 9 - 16, 7 s. biblioteca di testi e studi 466. ISBN 978-88-430-4786-4.
  Název česky: Uvedení k tématu
  Název anglicky: Introduction
  Politologie a politické vědy. angličtina. Itálie.
  Klíčová slova anglicky: Migration; social work
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Změněno: 29. 3. 2010 09:04.
 28. CZAJKOWSKA, Hana, Radka KLVAŇOVÁ, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Michal VAŠEČKA. Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. 2008.
  URL
  Název česky: Migrations. Promýšlení současných migrací.
  Název anglicky: Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events.
  RIV/00216224:14230/08:00026844 Uspořádání konference. Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Czajkowska, Hana (203 Česká republika) -- Klvaňová, Radka (203 Česká republika) -- Sidiropulu Janků, Kateřina (203 Česká republika, garant) -- Vašečka, Michal (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: migration; migration theory; migration research; transnationalism; methodological nationalism
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., učo 6679. Změněno: 22. 1. 2009 03:32.
 29. HAMAR, Eleonóra. Náboženství v diaspoře. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 243-247, 5 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
  Název anglicky: Religion in diaspora
  RIV/00216224:14210/08:00029175 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Hamar, Eleonóra (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: diaspora; migration; religion; transnationalism
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 30. 7. 2013 10:56.
 30. KLVAŇOVÁ, Radka. So close, yet so distant. Inclusion and exclusion of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic. In Labour migration and Europeanization processes after 1989/91, Catholic University of Leuven. 2008.
  Název česky: Tak blízcí, a přece tak vzdálení. Inkluze a exkluze migrantů z bývalého Sovětského svazu v České Republice
  Sociologie, demografie. angličtina. Belgie.
  Klíčová slova anglicky: migration; inclusion; exclusion; former Soviet Union; Czech Republic
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., M.A., učo 41641. Změněno: 28. 11. 2008 14:02.
 31. 2007

 32. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ a Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989. In Česká geografie v evropském prostoru. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 583-588, 6 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
  Název česky: Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989
  Název anglicky: Brno and its hinterland: changes after 1989
  Zemský magnetismus, geodesie, geografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: commuting;migration;Brno;hinterland
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 24. 2. 2012 13:44.
 33. KLVAŇOVÁ, Radka. Inclusion and exclusion in the biographies of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic in a transnational perspective. In Ethnicity, Belonging, Biography and Ethnography; Georg-August-University, Goettingen. 2007.
  Název česky: Inkluze a exkluze v biografiích migrantů z bývalého Sovětského svazu v České republice v transnacionální perspektivě
  Sociologie, demografie. angličtina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: migration; inclusion; exclusion; transnationalism; former Soviet Union; Czech Republic
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., M.A., učo 41641. Změněno: 28. 11. 2008 13:55.
 34. KLVAŇOVÁ, Radka. Issues, methods and outcomes of ethnological studies on cultural diversity in the Czech Republic with a special emphasis on migration and inclusion of immigrants. In Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces; Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 2007.
  URL
  Název česky: Témata, metody a výsledky etnologických studií kulturní diverzity v České republice se speciálním zaměřením na migraci a inkluzi přistěhovalců
  Sociologie, demografie. angličtina. Maďarsko.
  Klíčová slova anglicky: migration; migration research; ethnicity; culture; diversity
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., M.A., učo 41641. Změněno: 28. 11. 2008 14:05.
 35. KLVAŇOVÁ, Radka. Migrants in the Networks of Social Relations: A Case Study of the Migrants from Armenia Living in Brno. In Life in Motion; Masaryk University. 2007.
  Název česky: Migranti v sítích sociálních vztahů: případová studie migrantů z Arménie žijících v Brně
  Sociologie, demografie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: migration; social networks; Armenia; Czech Republic
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Radka Klvaňová, Ph.D., M.A., učo 41641. Změněno: 28. 11. 2008 14:06.
 36. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Neregulérní práce imigrantů v České republice. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 78-90. ISSN 1213-6204.
  Název anglicky: Irregular Migrant Work in the Czech Republic
  RIV/00216224:14230/07:00022404 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Hofírek, Ondřej (203 Česká republika, garant) -- Nekorjak, Michal (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: migration; irregular work; employment; integrative policy
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D., učo 10048. Změněno: 22. 6. 2009 17:19.
 37. HAMAR, Eleonóra a Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 1, s. 69-88. ISSN 0038-0288.
  URL
  Název anglicky: Eight Women Migrants and Their Shared Transnational World
  RIV/00216224:14230/07:00020210 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Hamar, Eleonóra (203 Česká republika) -- Szaló, Csaba (703 Slovensko, garant)
  Klíčová slova anglicky: migration; transnationalism; cultural hybridity; diasporic identity; habitus
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 16. 6. 2009 21:38.
 38. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference. Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
  URL
  Název anglicky: Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 27. 3. 2017 06:28.
  Přír. čísla: 000538666
 39. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
  URL
  Název anglicky: Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.
  RIV/00216224:14230/07:00025668 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Mareš, Petr (203 Česká republika, garant) -- Hofírek, Ondřej (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: social reproduction; social integration; social exclusion; social inclusion; social identity; family; migration; education; labour market; ageing;
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., učo 2193. Změněno: 24. 6. 2009 11:22.
 40. BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Tocharové. Kdo byli, odkud přišli, kde žili. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 2007, A 55, č. 1, s. 83-111. ISSN 0231-7567.
  Název anglicky: Tocharians. Who they were, where they came from, where they lived
  RIV/00216224:14210/07:00022214 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Blažek, Václav (203 Česká republika, garant) -- Schwarz, Michal (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Tocharians; inherited vs. borrowed vocabulary; original home; migration
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Změněno: 29. 3. 2010 15:30.
 41. SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007. 175 s. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9.
  Název anglicky: Transnational Migration: Identitites, Boundaries and Interpretations in Motion
  RIV/00216224:14230/07:00020694 Odborná kniha. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Szaló, Csaba (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: transnationalism; identities; migration; knowledge; discourse
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 22. 5. 2009 23:12.
 42. 2006

 43. JONES, Sarah, Margaret FLORENCE, Ian ELLIS, Richard KAY, Jacqueline COX, Kateřina KAŇKOVÁ, Seth SCHOR a Ana SCHOR. A keratinocyte-produced inhibitor is differentially active against two isoforms of MSF. In British Microcirculation Society Meeting 2006. 2006.
  Název česky: Inhibitor produkovaný keratinocyty rozdílně inhibuje dvě isoformy MSF
  Název anglicky: A keratinocyte-produced inhibitor is differentially active against two isoforms of MSF
  RIV/00216224:14110/06:00016675 Konferenční abstrakt. Genetika a molekulární biologie. angličtina. Spojené království.
  Jones, Sarah (826 Spojené království) -- Florence, Margaret (826 Spojené království) -- Ellis, Ian (826 Spojené království) -- Kay, Richard (826 Spojené království) -- Cox, Jacqueline (826 Spojené království) -- Kaňková, Kateřina (203 Česká republika, garant) -- Schor, Seth (826 Spojené království) -- Schor, Ana (826 Spojené království)
  Klíčová slova anglicky: MSF; fibronectin; migration

  Změnila: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., učo 2524. Změněno: 2. 4. 2010 15:10.
 44. KŘEPELKA, Filip. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy. Právník, Praha: Academia, 2006, Roč. 145, č. 6, s. 647-671. ISSN 0231-6625.
  Název anglicky: Consequences of EC Law on Social Security of the Member States
  RIV/00216224:14220/06:00017580 Článek v odborném periodiku. Právní vědy. čeština. Česká republika.
  Křepelka, Filip (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: European Union; the Court of Justice; Social Security; Migration
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., učo 353. Změněno: 10. 1. 2007 11:42.
 45. GRYGAR, Jakub a Marek ČANĚK. Kvalifikace a uplatnění migrantů na trhu práce v České republice. Socioweb, Praha: Sociologický ústav, 2006, roč. 4, č. 11, s. 1. ISSN 1214-1720.
  URL
  Název anglicky: Qualification of immigrants and their success in the labor market in the Czech Republic
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: migration; labour market; qualification

  Změnil: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., učo 195563. Změněno: 20. 6. 2009 17:40.
 46. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Několik poznámek k otázce integrace Vietnamců. Socioweb, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 5, č. 11, s. 8-9. ISSN 1214-1720.
  URL
  Název anglicky: Some comments on the integration of Vietnamese.
  Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Vietnamese; integration; migration

  Změnil: Mgr. Ondřej Hofírek, učo 41209. Změněno: 4. 3. 2009 14:35.
 47. FRANC, Aleš. Pracovní migrace v České republice. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 207-215, 375 s. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
  Název anglicky: Labour migration in the Czech Republic
  RIV/00216224:14560/06:00018403 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Franc, Aleš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: labour market; migration; workforce
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 1. 6. 2009 11:17.
 48. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006. s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X.
  Název anglicky: The idea of authentic local cultures and its impact on the legitimacy of different cultural rights for ethnocultural minorities and immigrants.
  RIV/00216224:14230/06:00015756 Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Szaló, Csaba (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: culture; identity; inclusion; migration
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 17. 4. 2007 22:04.
 49. MAREŠ, Petr, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Ondřej HOFÍREK a Lucie GALČANOVÁ. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. 2006.
  URL
  Název anglicky: Social reproduction and integration: ideals and limits
  RIV/00216224:14230/06:00017582 Uspořádání konference. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Mareš, Petr (203 Česká republika) -- Nedbálková, Kateřina (203 Česká republika, garant) -- Hofírek, Ondřej (203 Česká republika) -- Galčanová, Lucie (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: social reproduction; social integration; social exclusion; social inclusion; social identity; family; migration; education; labour market; ageing;

  Změnil: Mgr. Ondřej Hofírek, učo 41209. Změněno: 14. 11. 2006 11:58.
 50. GRYGAR, Jakub, Marek ČANĚK a Jan ČERNÍK. Vliv kvalifikace na uplatnení a mobilitu na ceském trhu práce u migrantu ze tretích zemí. Praha: MKC Praha, 2006. 56 s. Studie. ISBN 80-239-7824-1.
  URL
  Název anglicky: Qualification of third country residents as a factor influencing access to, success and mobility in the labour market
  RIV/00216224:14230/06:00017348 Účelové publikace. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Grygar, Jakub (203 Česká republika, garant) -- Čaněk, Marek (203 Česká republika) -- Černík, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: migration; labour market; qualification; labour mobility; Czech Republic

  Změnil: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., učo 195563. Změněno: 20. 6. 2009 17:43.
 51. FRANC, Aleš. Vývoj pracovních migrací v České republice. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2006. s. 58-65, 202 s. ISBN 80-210-4087-4.
  Název anglicky: Labour migration in the Czech Republic
  RIV/00216224:14560/06:00017918 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Franc, Aleš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: labour market; migration; workforce
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: Ing. Aleš Franc, Ph.D., učo 66621. Změněno: 18. 12. 2006 11:15.
 52. BÚRIKOVÁ, Zuzana. Why Slovak Women Become Au Pairs? In International Conference New Directions in Post/Socialist Research. 2006.
  Název česky: Prečo sa Slovenky stávajú au pair?
  Název anglicky: Why Slovak Women Become Au Pairs?
  RIV/00216224:14230/06:00036115 Prezentace na konferencích. Archeologie, antropologie, etnologie. angličtina. Spojené království.
  Búriková, Zuzana (703 Slovensko, garant)
  Klíčová slova anglicky: Post-socialism; au pairs; migration
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D., učo 103713. Změněno: 29. 6. 2009 22:04.
 53. HUBL, Richard. Zahraniční migrace v České republice v letech 1991-2004. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 60-66, 7 s. ISBN 80-210-4148-X.
  Název česky: Zahraniční migrace v České republice v letech 1991-2004
  Název anglicky: Foreign Migration in the Czech Republic in years 1991-2004
  RIV: Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Hubl, Richard (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Migration;Foreigners;Immigration Conditions;Statistics
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Richard Hubl, učo 13390. Změněno: 3. 8. 2008 15:52.
 54. 2005

 55. SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého světa. In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1. vyd. Brno: IMS, 2005. s. 74-87, 18 s. ISBN 80-902936-7-6.
  Název česky: Globální aspekty soudobého světa
  Název anglicky: Global Aspects of Contemporara Word

  Klíčová slova anglicky: globalization; postmodern; regional; global; migration

  Změnil: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc., učo 24446. Změněno: 22. 12. 2005 15:57.
 56. KOUŘIL, Petr. Odluka národa od státu. Reformulované občanství u Castlese a Davisona. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 177-182. ISSN 1214-813X.
  Název česky: Odluka národa od státu. Reformulované občanství u Castlese a Davisona
  Název anglicky: The Separation of Nation and State. Reformulated Citizenship According to Castles and Davidson
  RIV/00216224:14230/05:00014342 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Kouřil, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: citizenship; core-group; migration; nation-state

  Změnil: Mgr. Petr Kouřil, učo 19900. Změněno: 2. 1. 2006 11:20.
 57. SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility. HUMAN MOVEMENT, Wroclaw: Akademie sportu, 2005, roč. 2005, 6 (1), s. 59-65. ISSN 1732-3991.
  Název česky: Socio-kulturní aspekty globální sportovní mobility
  Název anglicky: The Socio-cultural Phenomenon of Global Sport Mobility

  Klíčová slova anglicky: sport; mobility; globalization; migration

  Změnil: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc., učo 24446. Změněno: 10. 6. 2005 12:41.
 58. 2004

 59. VAŠEČKA, Michal, Rainer MUNZ a Rainer OHLIGER. Ethnopolitik in der Systemtransformation: Ethnische Migration und Repräsentation ethnischer Interessen. 1. vydání. Berlin: Humboldt University, 2004. 112 s. Demographie und Migration.
  Název česky: Etno - politika v procesu transformace: Etnická migrace a reprezentace etnických zájmů.
  Název anglicky: Ethno-politics in the process of transformation: Ethnic migration and representation of ethnic interests.
  RIV: Výzkumná zpráva. Sociologie, demografie. angličtina. Německo.
  Vašečka, Michal (703 Slovensko, garant) -- Munz, Rainer (276 Německo) -- Ohliger, Rainer (276 Německo)
  Klíčová slova anglicky: migration; representation; minorities; minority rights; impact on social situation; ethnic politics
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., učo 6679. Změněno: 21. 1. 2009 19:44.
 60. KOPEČEK, Lubomír. Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran. Středoevropské politické studie, 2004, roč. 6, 2-3, s. 45-65. ISSN 1212-7817.
  Název česky: Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran
  Název anglicky: Immigration as a Political Topic in the Czech Republic: Analysis of Approaches of Significant Political Parties.
  RIV/00216224:14230/04:00010351 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Kopeček, Lubomír (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: migration; azylum; political parties; immigration policy.
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., učo 22928. Změněno: 13. 12. 2006 13:55.
 61. SLANÝ, Antonín. Sociální dimenze vstupu České republiky do Evropské unie. Ekonomická revue, Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2004, VII., 2., s. 4-11. ISSN 1212-3951.
  Název česky: Sociální dimenze vstupu České republiky do Evropské unie
  Název anglicky: Social Dimension of Accession of the Czech Republic to the European Union
  RIV/00216224:14560/04:00012126 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Slaný, Antonín (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: social policy; social model; open method of coordination; social welfare; migration; health care

  Změnil: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., učo 284. Změněno: 20. 1. 2005 14:48.
 62. 2003

 63. HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ, Eva ŠLESINGEROVÁ a Petr KOUŘIL. CD-ROM Displacement. : Institut pro studium kultury a etnocentrismu - ISKE, 2003.
  URL
  Název anglicky: CD-ROM Displacement
  RIV/00216224:14230/03:00009160 Audiovizuální tvorba. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Hamar, Eleonóra (703 Slovensko, garant) -- Janků, Kateřina (203 Česká republika) -- Šlesingerová, Eva (203 Česká republika) -- Kouřil, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: displacement; identity; migration

  Změnila: PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D., učo 8139. Změněno: 14. 4. 2010 21:30.
 64. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ a Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
  URL
  Název česky: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku.
  Název anglicky: Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia.
  RIV: Odborná kniha. Sociologie, demografie. angličtina. Slovensko.
  Vašečka, Michal (703 Slovensko, garant) -- Jurásková, Martina (703 Slovensko) -- Nicholson, Tom (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: Roma; exclusion; culture; emplyoment; health; history; integration; prejudices; migration
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., učo 6679. Změněno: 22. 1. 2009 05:37.
 65. RAPPOLE, J. H. a Zdeněk HUBÁLEK. Migratory birds and West Nile virus. Journal of Applied Microbiology, Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2003, roč. 94, Supplement, s. 47-58. ISSN 1365-2672.
  Název anglicky: Migratory birds and West Nile virus

  Klíčová slova anglicky: Aves; migration; West Nile virus; Flavivirus; North America; Passer domesticus;sedentary birds

  Změnil: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc., učo 34847. Změněno: 21. 5. 2004 15:57.
 66. JANKŮ, Kateřina. Rodina jako jednotka zkoumání migrace sociálně marginalizovaných. In Sborník konference MlaDěRo. Brno: Masarykova universita, 2003. s. 12-23. ISBN ...
  Název anglicky: Family as a research unit. Analyzing the migration of socially marginalized
  RIV/00216224:14230/03:00009162 Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Janků, Kateřina (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Romanies; migration

  Změnila: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D., učo 17268. Změněno: 20. 11. 2003 23:04.
 67. VAŠEČKA, Imrich. Roma Migration from Slovakia. In Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T., (eds), 2003. Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. První. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. s. 457-474, 18 s. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-46-6.
  Název anglicky: Roam Migration from Slovakia
  RIV/00216224:14230/03:00009150 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. angličtina. Slovensko.
  Vašečka, Imrich (703 Slovensko, garant)
  Klíčová slova anglicky: Exclusion; discrimination; migration; mistrust; racially motivated violence; the Roma opportunities; external help.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D., učo 26854. Změněno: 15. 6. 2007 08:26.
 68. HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ a Eva ŠLESINGEROVÁ. Tvůrčí seminář Displacement. 2003.
  URL
  Název anglicky: Creative workshop Displacement
  RIV/00216224:14230/03:00009159 Uspořádání workshopu. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Hamar, Eleonóra (703 Slovensko, garant) -- Janků, Kateřina (203 Česká republika) -- Šlesingerová, Eva (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Displacement; identity; migration

  Změnila: Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D., učo 17268. Změněno: 20. 11. 2003 23:07.
 69. GAISLER, Jiří, Vladimír HANÁK, Vladimír HANZAL a Vilém JARSKÝ. Výsledky kroužkování netopýrů v České republice a na Slovensku, 1948-2000. In Vespertilio. 7. vyd. Praha: Národní muzeum, Praha, 2003. s. 3-61, 58 s. ISBN 80-88850-20-7.
  Název anglicky: Results of bat banding in the Czech and Slovak Republics, 1948-2000
  RIV/00216224:14310/03:00009255 Stať ve sborníku. Zoologie. čeština. Česká republika.
  Gaisler, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Hanák, Vladimír (203 Česká republika) -- Hanzal, Vladimír (203 Česká republika) -- Jarský, Vilém (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: bat banding; longevity; movements; migration; Czech Republic; Slovakia

  Změnil: prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., učo 2111. Změněno: 8. 12. 2003 15:06.
 70. 2002

 71. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2002. s. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
  Název anglicky: Human Rights as a Global Problem
  RIV: Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: human rights; natural rights; legal rights; globality; poverty; migration; culture
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 30. 1. 2008 17:32.
  Přír. čísla: 2570304969, 3129117312, 3201030882, 3201030988, 3201035115
 72. SZALÓ, Csaba. Proces kulturní asimilace a konstrukce identity "přistěhovalců". In SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2002. s. 179-196. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6.
  URL
  Název anglicky: The process of cultural assimilation and identity construction of "immigrants"
  RIV/00216224:14230/02:00005653 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Szaló, Csaba (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: assimilation; migration; identity
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 22. 5. 2009 23:37.
 73. SZALÓ, Csaba a Kateřina JANKŮ. Romská emigrace do Kanady a krize sociální inkluze. In SZÉP, Attila. Rómovia v strednej Európe: Migrácia Romov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodních študií, 2002. s. 29-79. ISBN 80-89106-03-X.
  Název anglicky: Romany emigration to Canada and the crisis of social inclusion
  RIV/00216224:14230/02:00006835 Stať ve sborníku. Sociologie, demografie. čeština. Slovensko.
  Szaló, Csaba (203 Česká republika, garant) -- Janků, Kateřina (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: migration; identity; social inclusion
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 23. 6. 2008 22:12.
 74. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
  slovenština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Roma; political participation; political representation; values; migration; European Union; Roma political parties; interetnic relationships

  Změnila: Mgr. Martina Jurásková, učo 124343. Změněno: 20. 5. 2004 12:06.
 75. 2001

 76. SZALÓ, Csaba. Migrace romských rodin a krize sociální inkluze. Zborník SIMŠ, Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 10-19. ISSN 1335-5686.
  Název anglicky: Migration of Romany families and the crisis of social inclusion
  RIV/00216224:14230/01:00005426 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Slovensko.
  Szaló, Csaba (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: migration; social inclusion
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 23. 6. 2008 22:03.
 77. SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady. Zborník SIMŠ, Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19-25. ISSN 1335-5686.
  Název anglicky: The migration of Roma to Canada: symbolic dimensions and perspectives of interpretation
  RIV/00216224:14230/01:00004842 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Slovensko.
  Szaló, Csaba (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: migration; cultural identity
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 17. 4. 2007 22:22.
 78. 2000

 79. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ a Ilona KLUSÁKOVÁ. Are resident laminin molecules of the extracellular matrix needed for Schwann cell migration? The Histochemical Journal, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000, roč. 2000, č. 32, s. 640-641. ISSN 0018-2214.
  RIV/00216224:14110/00:00002814 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: endoneurium; peripheral nerve; basal lamina; migration

  Změnil: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., učo 698. Změněno: 30. 1. 2001 17:15.
 80. REICHARD, Martin a Pavel JURAJDA. Různé strategie driftu ryb v nížinných tocích. In Biodiverzita ichtyofauny ČR (III). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, 2000. s. 79-84. ISBN 80-238-5659-6.
  Název anglicky: Strategies of fish drift in lowland rivers
  RIV/00216224:14310/00:00003395 Stať ve sborníku. Zoologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: fish;drift;lowland rivers;migration;early stages; life history;

  Změnil: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., učo 7814. Změněno: 30. 3. 2001 10:35.
 81. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ a Ilona KLUSÁKOVÁ. Schwann cells migrating in absence of the axons in the basal lamina tubes express immunoreactivity for laminins, fibronectin, thrombospondin, and chondroitin sulfate. Eur. J. Neurosci., Oxford: Blackwell Science Ltd., 2000, roč. 12, Suppl. 11, s. 289. ISSN 0953-816X.
  Název česky: Migrující Schwannovy buňky při absenci axonů vykazují reakci na laminin, fibronectin, thrombospondin a chondroitin sulfat
  Název anglicky: Schwann cells migrating in absence of the axons in the basal lamina tubes express immunoreactivity for laminins, fibronectin, thrombospondin, and chondroitin sulfate
  RIV/00216224:14110/00:00002251 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Spojené království.
  Dubový, Petr (203 Česká republika, garant) -- Svíženská, Ivana (203 Česká republika) -- Klusáková, Ilona (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: ECM; migration; laminin

  Změnil: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc., učo 698. Změněno: 17. 6. 2009 11:50.
 82. 1998

 83. VÁCLAVÍK, Richard, Martin REICHARD a Pavel JURAJDA. Drift larev a juvenilních ryb: srovnání malé a velké nížinné řeky. In Sborník referátů z III. české ichtyologické konference. Vodňany: VÚRH Jihočeské Univerzity, 1998. s. 93-98. ISBN 80-85887-20-7.
  Název anglicky: Drift of larvae and juvenile fishes: a comparison between small and large lowland rivers
  RIV/00216224:14310/98:00003587 Stať ve sborníku. Zoologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: juveile fish; drift; migration

  Změnil: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., učo 7814. Změněno: 21. 3. 2001 11:14.
 84. 1997

 85. IVANOV, Martin. Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe during the Miocene. In Herpetology 97 - Abstracts of the Third World Congress of Herpetology. Prague, 1997. s. 248.
  Název anglicky: Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe during the Miocene

  Klíčová slova anglicky: Snakes; distribution; migration; Miocene; Central and East Europe

  Změnil: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., učo 134057. Změněno: 17. 12. 2004 10:15.
 86. 1996

 87. CATTAN, Nadine, Claude GRASLAND a Stanislav ŘEHÁK. Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ? In Central Europe after the Fall of the Iron Curtain, Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends (F. W. Carter, P. Jordan, V. Rey, eds.). Frankfurt a/M: Peter Lang, 1996. s. 319-336. ISBN 3-631-48781-9.
  Název anglicky: Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ?
  Sociologie, demografie. angličtina. Německo.
  Klíčová slova anglicky: Migration; flows; attractivity; estimation; Czech republic; Slovakia

  Změnil: doc. RNDr. Stanislav Řehák, CSc., učo 592. Změněno: 11. 1. 2005 16:41.
  Přír. čísla: 3145319901
 88. 1995

 89. IVANOV, Martin. Pleistocene Reptiles at the Locality of the Stránská Skála Hill. In Stránská Skála Hill. Excavation of open-air sediments 1964-1972. Brno: Moravian Museum, 1995. s. 93-109, 17 s. Anthropos series, Vol. 26, (N. S. 18).
  Název anglicky: Pleistocene Reptiles at the Locality of the Stránská Skála Hill

  Klíčová slova anglicky: Pleistocene; reptiles; determination; migration; biostratigraphy

  Změnil: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., učo 134057. Změněno: 17. 12. 2004 10:41.
 90. 1985

 91. BLAŽEK, Václav. K otázkám nejstarších migrací na asijském kontinentě. Zprávy Československé orientalistické společnosti při ČSAV, Praha: ČSAV, 1985, roč. 26, č. 1, s. 157-180.
  Název anglicky: Some remarks to the questions of the oldest migration in the Asia.
  Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: migration; Asia

  Změnil: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Změněno: 29. 1. 2003 15:28.
Zobrazeno: 23. 4. 2019 16:22