Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido. 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8. 2007.
   Název česky: Komunikativní dovednosti
   Název anglicky: Communication skills
   RIV/00216224:14410/07:00025701 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Knopová, Blanka (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Communication; motorical skills; spoken word; voice; articulation; breathing support; intonation; modulation; hearing; psychical state of child
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Změněno: 3. 6. 2009 12:51.

  2002

  1. MUNZAROVÁ, Markéta a Roald HOFFMANN. Strong electronic consequences of intercalation in cuprate superconductors: The case of a trigonal planar AuI3 complex stabilized in the Bi2Sr2CaCu2Oy lattice. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, roč. 124, č. 19, s. 5542-5549. ISSN 0002-7863. 2002.
   RIV/00216224:14310/02:00006522 Článek v odborném periodiku. Fyzikální chemie a teoretická chemie. angličtina. Spojené státy.
   Munzarová, Markéta (203 Česká republika, garant) -- Hoffmann, Roald (840 Spojené státy)
   Klíčová slova anglicky: T-C SUPERCONDUCTORS; MOLECULAR-STRUCTURE; SINGLE-CRYSTAL; BAND-STRUCTURE; AB-INITIO; ENERGY; DIFFRACTION; MODULATION; PSEUDOPOTENTIALS; APPROXIMATION

   Změnila: Mgr. Eva Fadrná, Ph.D., učo 1573. Změněno: 23. 5. 2003 14:46.
Zobrazeno: 15. 4. 2024 21:09