Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. ŠKRDLA, Petr, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT, Martin VLAČIKY, Alena ROSZKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů. Brno, 2008, roč. 49, 1-2, s. 219-225. ISSN 1211-7250.
  2. HORSÁK, Michal a Nicole ČERNOHORSKÁ. Mollusc diversity patterns in Central European fens: hotspots and conservation priorities. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2008, roč. 35, č. 1, s. 1215-1225. ISSN 0305-0270.
  3. HORSÁK, Michal a Libor DVOŘÁK. Plzák alpský a sítovka dravá - nejnovější přírůstky české malakofauny. Živa. 2008, roč. 56, č. 6, s. 265-266. ISSN 0044-4812.
  4. HORSÁK, Michal. 17. Měkkýši. In Louky Bílých Karpat. 1. vyd. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, s. 227-232, 7 s. Louky Bílých Karpat. ISBN 978-80-903444-6-4.

  2007

  1. ČEJKA, Tomáš, Libor DVOŘÁK, Michal HORSÁK a Jozef ŠTEFFEK. Checklist of the molluscs (Mollusca) of the Slovak Republic. Folia Malacologica. 2007, roč. 15, č. 2, s. 49-58. ISSN 1506-7629.
  2. KOVANDA, Jiří a Michal HORSÁK. Měkkýši svahové kaskády pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. Praha: Česká geologická služba, 2007, roč. 2006, č. 1, s. 70-73. ISSN 0514-8057.
  3. ČERNOHORSKÁ, Nicole. Species-area relationships in the spring fen mollusc communities. In The Malacologist. 48. vyd. Londýn: The Malacological Sciety of London, 2007, s. 7-7.
  4. KOVANDA, Jiří a Michal HORSÁK. Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Bielé východně od Vysokých Tater. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006. Praha: Česká geologická služba, 2007, roč. 2006, č. 1, s. 73-76. ISSN 0514-8057.
  5. SULIKOWSKA-DROZD, Anna a Michal HORSÁK. Woodland mollusc communities along environmental gradients in the East Carpathians. Biologia, Bratislava. 2007, roč. 62, č. 2, s. 201-209. ISSN 1335-6372.

  2006

  1. HÁJEK, Michal, Michal HORSÁK, Petra HÁJKOVÁ a Daniel DÍTĚ. Habitat diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort to standardise fen terminology in ecological studies. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2006, roč. 8, č. 2, s. 97-114. ISSN 1433-8319.
  2. JUŘIČKOVÁ, Lucie, Michal HORSÁK a Magda HRABÁKOVÁ. Měkkýši PR Peliny u Chocně. Malacologica Bohemoslovaca. 2006, roč. 5, č. 1, s. 10-13. ISSN 1336-6939.
  3. HORSÁK, Michal, Jiří NOVÁK a Michal NOVÁK. Prales NPR Mionší - malakozoologický ráj v Beskydech. Malacologica Bohemoslovaca. 2006, roč. 5, č. 1, s. 18-24. ISSN 1336-6939.

  2005

  1. POULÍČKOVÁ, Aloisie, Michal HÁJEK a Kamil RYBNÍČEK. Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, 209 s. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
  2. HORSÁK, Michal. Fenomén prameništních slatinišť a malakologické konsekvence. Malacologica Bohemoslovaca. Praha, 2005, roč. 3, č. 1, s. 89-99. ISSN 1336-6939.
  3. HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Western Carpathian rich fens. Journal of Conchology. United Kingdom: Conchological Society of Great Britain &, 2005, roč. 38, č. 6, s. 683-700. ISSN 0022-0019.
  4. HLADILOVÁ, Šárka. Chapter III.8. Tertiary fossils, especially molluscs. In Pavlov I Southeast. A Window Into the Gravettian Lifestyles. 1. vyd. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology, Brno, Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals, 2005, s. 374-390. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 14. ISBN 80-86023-67-2.
  5. BERAN, Luboš, Lucie JUŘIČKOVÁ a Michal HORSÁK. Mollusca (měkkýši). In Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Beobratlí. 1. vyd. Praha: AOPK CR, 2005, s. 69-74. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. B. ISBN 80-86064-96-4.
  6. HORSÁK, Michal. Nedotčená malakofauna NPR Razula (Vsetínské vrchy, Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2005, roč. 54, č. 1, s. 57-61, 6 s. ISSN 1211-3026.

  2003

  1. HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies. London: Malacological Society of London, 2003, roč. 69, č. 4, s. 349-357. ISSN 0260-1230.
  2. HORSÁK, Michal. Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (severní Morava). In Malacologica Bohemoslovaca. 2. vyd. Praha: Česká zemědělská universita Praha, 2003, s. 15-18. ISBN 80-213-1045-6.
  3. HANÁK, František, Jiří HUDEČEK a Michal HORSÁK. Modranka karpatská, Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851), historie známého výskytu a rozšíření na území České republiky (Mollusca: Limacidae). Čas. Stez. Muz. Opava (A). 2003, roč. 51, č. 2, s. 172-178.
  4. HLADILOVÁ, Šárka. Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002. Brno: Masarykova univerzita, 2003, X., -, s. 25-26. ISSN 1212-6209.
  5. RÖGL, Fred, Rostislav BRZOBOHATÝ, Ivan CICHA, Stjepan ĆORIĆ, Gudrun DAXNER-HÖCK, Nela DOLÁKOVÁ, Mathias HARZHAUSER, Šárka HLADILOVÁ, Andreas KROL, Zlatko KVAČEK, Oleg MANDIC, Alexandra OLSHTYNSKA, Andrzej PISERA, Bettina REICHENBACHER, Ortwin SCHULTZ, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Petra Maria TEMPFER, Norbert VÁVRA a Irene ZORN. Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F. (eds): The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003, s. 357-360. 55-966B-203-02/58-22/Př. ISBN 80-210-3266-9.
  6. RÖGL, Fred, Rostislav BRZOBOHATÝ, Ivan CICHA, Stjepan ĆORIĆ, Gudrun DAXNER-HÖCK, Nela DOLÁKOVÁ, Mathias HARZHAUSER, Šárka HLADILOVÁ, Andreas KROL, Zlatko KVAČEK, Oleg MANDIC, Alexandra OLSHTYNSKA, Andrzej PISERA, Bettina REICHENBACHER, Ortwin SCHULTZ, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Petra Maria TEMPFER, Norbert VÁVRA a Irene ZORN. Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F. (eds): The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003, s. 357-360. 55-966B-203-02/58-22/Př. ISBN 80-210-3266-9.

  2002

  1. VALÍČKOVÁ, jarmila. A biogeographical investigations of wetland locations of the Bečva river alluvium in the territory between Hranice na Moravě and Přerov town in period 1998-2000 years. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych. Katowice-Sosnowiec, 2002, roč. 32/2002, 32/2002, s. 39-42. ISSN 1232-0838.
  2. BERAN, Luboš a Michal HORSÁK. Anisus septemgyratus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic, with notes to its anatomy. Acta Soc. Zool. Bohem. 2002, roč. 66, č. 3, s. 231-234. ISSN 1211-376X.
  3. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) NPR Kaluža, Nízký Jeseník (Česká republika). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2002, roč. 51, č. 2, s. 217-226. ISSN 1211-3026.
  4. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) Rokytenských slepenců. Acta Sci. Nat. Mus. Mor. Occ. Třebíč. 2002, roč. 40, č. 1, s. 11-18.
  5. VAŠÁTKO, Jaroslav, Evžen WOHLGEMUTH a Michal HORSÁK. Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy. In Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, č.7. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002, s. 77-88, 11 s. ISBN 80-86485-04-8.
  6. HÁJEK, Michal, Michal HORSÁK a Petra HÁJKOVÁ. Pěnovcová prameniště karpatských pohoří. Živa - časopis pro biologickou práci. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 11-13. ISSN 0044-4812.

  2001

  1. HORSÁK, Michal. Měkkýši (Mollusca) NPR Čertoryje, Jazevčí a Zahrady pod Hájem v CHKO Bílé Karpaty (Česká republika). Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 15-39.
  2. HORSÁK, Michal. Měkkýši v našich sklenících. Živa. Praha, 2001, roč. 59, č. 3, s. 123-124. ISSN 0044-4812.

  2000

  1. VAŠÁTKO, Jaroslav a Michal HORSÁK. Měkkýši labské nivy u Přelouče. In Vč. sb. přír. - Práce a studie. 8. vyd. 2000, s. 237-246. ISBN 80-86046-49-4.
  2. VAŠÁÍTKO, Jaroslav a Michal HORSÁK. Měkkýši labské nivy u Přelouče. In Východočeský sborník přírodovědný. Pardubice: Východočeské muzeum, 2000, s. 237-246, 9 s. Práce a studie 8. ISBN 80-86045-49-4.

  1998

  1. HLADILOVÁ, Š., J. HLADÍKOVÁ a M. KOVÁČ. Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia). Slovak Geol. Mag. Bratislava: Slovak Geol. Surv., 1998, roč. 4, č. 2, s. 87-94. ISSN 1335-96X.

  1997

  1. HLADILOVÁ, Š. Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi). Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1996. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1997, roč. 4, -, s. 29-31. ISSN 1212-6209.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 20:13