Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. MATAL, Oldřich, Tomáš ŠIMO, Lukáš NESVADBA, Petr SULOVSKÝ, Jiří MACHÁT, Eva NIEDOBOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ, Christopher LATKOCZY a Detlef GÜNTHER. Experimental studies on interactions of molten LiFNaF salt with some candidate structural materials for components of advanced nuclear reactors. Bezpečnost jaderné energie. Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2007, roč. 15(53), 11/12, s. 365-370. ISSN 1210-7085.
  URL
  Název česky: Experimenální studie interakce roztavených fluoridových solí LiFNaF s vybranými kandidátními konstrukčními materiály pro komponenty jaderných reaktorů s pokročilými technologiemi
  RIV/00216224:14310/07:00020883 Článek v odborném periodiku. Jaderná energetika. angličtina. Česká republika.
  Matal, Oldřich (203 Česká republika) -- Šimo, Tomáš (203 Česká republika) -- Nesvadba, Lukáš (203 Česká republika) -- Sulovský, Petr (203 Česká republika) -- Machát, Jiří (203 Česká republika) -- Niedobová, Eva (203 Česká republika) -- Vaculovič, Tomáš (203 Česká republika) -- Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Latkoczy, Christopher (40 Rakousko) -- Günther, Detlef (276 Německo)
  Klíčová slova anglicky: Molten fluoride salt; cooling circutit; transmutor; nuclear reactor; corrosion; structural material
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 2. 2. 2008 13:09.
 2. MATAL, Oldřich, Tomáš ŠIMO, Lukáš NESVADBA, Vladimír DVOŘÁK, Viktor KANICKÝ, Petr SULOVSKÝ a Jiří MACHÁT. Interaction of pipeline materials with molten fluoride salts. Zeitschrift für Naturforschung : Teil a, Physik, Physikalische Chemie, Kosmophysik [Bd. 27a (1972)-31a (1976)]. Tübingen: Verlag der Zeitschrift für Naturforschung, 2007, roč. 62a, č. 12, s. 769-774. ISSN 0932-0784.
  Energovýzkum, spol. s r.o.
  Název česky: Interakce konstrukčních materiálů pro chladicí okruhy s tavenými fluoridovými solemi
  RIV/00216224:14310/07:00020876 Článek v odborném periodiku. Jaderná energetika. angličtina. Německo.
  Matal, Oldřich (203 Česká republika) -- Šimo, Tomáš (203 Česká republika) -- Nesvadba, Lukáš (203 Česká republika) -- Dvořák, Vladimír (203 Česká republika) -- Kanický, Viktor (203 Česká republika, garant) -- Sulovský, Petr (203 Česká republika) -- Machát, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: nuclear reactor; transmutor; molten fluoride salt; corrosion
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 2. 2. 2008 13:14.
 3. VACULOVIČ, Tomáš, Viktor KANICKÝ, Oldřich MATAL a Tomáš ŠIMO. Study of interactions of cooling media at high temperatures with structural materials of heat exchangers by LA-ICP-MS. In 9th Inetrnational Conference on Laser Ablation. Madrid (Španělsko): neuveden, 2007. s. 113.
  Název česky: Studium interakce chladících médií se strukturními materiály tepelných výměníků za vysokých teplot pomocí LA-ICP-MS
  Analytická chemie, separace. angličtina. Španělsko.
  Klíčová slova anglicky: heat exchanger; molten fluoride salt; laser ablation; ICP-MS

  Změnil: doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D., učo 13466. Změněno: 7. 1. 2008 14:04.
Zobrazeno: 18. 5. 2021 19:21