Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
   Název anglicky: Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice
   RIV/00216224:14310/14:00077035 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Kovář, Josef Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: anthropology; archaeology; monastery; excavation
   Recenzováno: ano

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 31. 12. 2014 13:32.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
   Název anglicky: Anthropology-Archaeological Research of the Rosa coeli Monastery, Brno-venkov District
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: anthropology; archaeology; monastery; excavation
   Druh účasti: aktivní účast

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 11. 5. 2014 15:43.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Dolní Kounice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, roč. 55, č. 1, s. 179. ISSN 1211-7250.
   Název anglicky: Dolní Kounice (Brno-venkov district)
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Dolní Kounice; monastery; archaeology; prehistory

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 28. 10. 2015 22:15.
  4. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ a Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014. Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
   Název anglicky: Ye Who Are Warriors of God 2014
   Sport a aktivity volného času. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: summer camp; Middle Ages; Hussites; gothic; castle; Jan Hus

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 29. 10. 2014 21:39.

  2013

  1. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích. In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
   Název anglicky: Anthropology-Archaeological Research of the Monastery in Dolni Kounice
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Anthropology; Archaeology; monastery; excavation
   Druh účasti: vyžádaná přednáška

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 25. 10. 2013 13:07.
  2. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
   Název anglicky: Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: popularisation; archaeology; monastery; Middle Ages

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 3. 6. 2013 11:48.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě. In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
   Název anglicky: The Graves of St. Cyril and Methodius in Rome and in Moravia
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: grave; Cyril; Methodius; Great Moravia
   Druh účasti: vyžádaná přednáška

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 21. 10. 2013 15:45.
  4. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
   Název anglicky: Questions About the Graves of St. Cyril and Methodius
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: archaeology; history; popularisation; grave; Cyril; Methodius; Great Moravia
   Druh účasti: vyžádaná přednáška

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 3. 6. 2013 12:18.
  5. KOVÁŘ, Josef Jan a Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, č. 3, s. 81-85. ISSN 0323-2581.
   Název anglicky: An Exhibition Project "Cyril and Methodius : Period, Lives, Work" at Moravian Museum
   Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: archaeology; exhibition; Moravia

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 7. 10. 2013 13:01.

  2004

  1. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera. Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 9, č. 1, s. 429-434. ISSN 1211-6831.
   Název anglicky: Doc. Josef Unger's jubilee
   RIV/00216224:14210/04:00030980 Článek v odborném periodiku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
   Kovář, Josef (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Unger; jubilee; archaeology; castellology; monasterology; Narvice; Koválov; Kurdějov; Lelekovice; Diváky

   Změnil: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Změněno: 26. 3. 2010 12:28.
Zobrazeno: 4. 3. 2024 18:42