Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. FIDLEROVÁ, Ludmila, Barbora SVÁTKOVÁ, Kamila GOJNÁ, David FIŠER, Zuzana STRAKOŠOVÁ, Michaela MACH a Lucie BARTOŇKOVÁ. By the way :: Mimochodem / Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 220 s. Muni press. ISBN 978-80-210-4825-6.
  2. FIDLEROVÁ, Ludmila. Předmluva in By the way :: Mimochodem / Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. In SVÁTKOVÁ, Barbora a Lucie BARTOŇKOVÁ. By the way :: Mimochodem / Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 6-7, 2 s. Muni press. ISBN 978-80-210-4825-6.
  3. 2008

  4. KŠICOVÁ, Danuše. Velká obrazová encyklopedie Pavla Brázdy. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Slavica Litteraria, Brno: MU, 2008, LVII,X, 11/2. ISSN 1212-1509.
  5. 2005

  6. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 3. vyd. Praha: Portál, 2005. 306 s. 3. vydání. ISBN 80-7367-050-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 1. 2020 02:50