Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. OSOLSOBĚ, Petr. Josef Šafařík a otázka herectví a charakteru. In Setkání v mezidveří kulis a smrti, David Drozd (ed.). Brno: JAMU, 2008. s. 50-60. ISBN 978-80-86928-32-6.
  Název anglicky: Josef Šafařík and the Questions of the Acting and Character
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Josef Šafařík; philosophy of; theology of; antropology of; moral philosophy
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., učo 2218. Změněno: 8. 9. 2008 20:59.
 2. OSOLSOBĚ, Petr. The Classical Tradition of the Ethics of Virtue in Shakespeare's Hamlet. In Care of the Soul, Quest for Virtue:Essays in Search of Our European Spiritual Heritage, Petr Osolsobě, Martin Cajthaml (eds.). Brno: CDK, 2008. s. 75-84. ISBN 978-80-7325-139-0.
  Název česky: Klasická tradice etiky ctnosti v Shakespearově Hamletovi
  RIV/00216224:14210/08:00024669 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. angličtina. Česká republika.
  Osolsobě, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Shakespeare; Hamlet; Aristotle; Ethics; Virtue; Moral Philosophy; Literature
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., učo 2218. Změněno: 26. 9. 2008 13:19.
 3. 2007

 4. ŠALOMOVÁ, Jaroslava. Laugier, S. (ed.): Éthique, littérature, vie humaine. Paris, PUF, 2006, 372 s. Pro-fil. Brno: KF FF MU, 2007, roč. 8, č. 2, s. 1–4. ISSN 1212-9097.
  URL
  Název anglicky: Laugier, S. (ed.): Ethic, literature, human life. Paris, PUF, 2006, 372 p.
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: ethic; moral philosophy; literature; cognition
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Jaroslava Šalomová, Ph.D., učo 52399. Změněno: 19. 6. 2008 23:27.
 5. 2006

 6. OSOLSOBĚ, Petr. L'Europeismo di Silvio Pellico: grazie delle prigioni e i doveri di un cristiano. In Un continente al bivio: L'Europa per fare cosa ? Rimini: il Cerchio: Iniziative editoriali, 2006. s. 121-128. ISBN 88-8474-118-1.
  Název česky: Evropanství Silvia Pellica: O milostech vězení a povinnostech křesťana
  Název anglicky: Silvio Pellico - An European: Graces of the Prisons and Duties of an Christian
  RIV/00216224:14210/06:00015775 Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. italština. Itálie.
  Osolsobě, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Silvio Pellico; Italian Literature; Religion; Moral Philosophy; Political Theory

  Změnil: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D., učo 2218. Změněno: 1. 8. 2006 20:20.
 7. 2002

 8. HOSKOVEC, Tomáš. "Přátelský přípisek" Immanuela Kanta k litevskému slovníku. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, roč. 50, č. 1, s. 125-146. ISSN 0015-1831.
  Název anglicky: "A friendly note" added by Immanuel Kant to a Lithuanian dictionary
  RIV: Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Hoskovec, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Lithuanian; Kant; philosophy; moral philosophy; language policy

  Změnil: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947. Změněno: 20. 6. 2007 13:04.
 9. 1995

 10. FRANKOVÁ, Milada. Human Relationships in the Novels of Iris Murdoch. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 96 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 305. ISBN 80-210-1191-2.
  Název anglicky: Human Relationships in the Novels of Iris Murdoch.
  RIV: Odborná kniha. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Česká republika.
  Franková, Milada (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: the novels of Iris Murdoch; human relationships; moral philosophy

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 20. 4. 2009 08:14.
  Přír. čísla: 2570104050, 2579600874, 2579600919, 2579600920, 3201R15173
Zobrazeno: 2. 8. 2021 13:29