Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. KNÍŽEK, Martin a Petr GADAS. Moravský kras - exkurzní průvodce. Brno: ÚGV PřF MU, 2009. 19 s. Studentská geologická konference 2009.
 2. LAICHMANOVÁ, Monika. MYCOBIOTA OF CALCITE MOONMILK FROM CAVES IN THE MORAVIAN KARST AND SLOVAKIA. In Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie Hydrogeochémia 09. Bratislava: Slovenská asociácia hydrogeológov, 2009. s. 41-44. ISBN 978-80-969342-5-6.
 3. 2008

 4. KOSINA, Marcel, Denisa POULOVÁ, Monika LAICHMANOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Jindřich ŠTELCL. CALCITE MOONMILK FROM CAVES IN THE MORAVIAN KARST: MICROBIOLOGICAL AND GEOLOGICAL ASPECTS. In 16th INTERNATIONAL KARSTOLOGICAL SCHOOL "Classical Karst", Karst sediments. Postojna, Sovenia: KARST RESEARCH INSTITUTE ZRC SAZU, 2008. s. 80-81, 120 s.
 5. SCHWARZOVÁ, Monika a Jiří FAIMON. Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic). Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca). Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2008, roč. 46, č. 2, s. 447-450. ISSN 0560-3137.
 6. VYMAZALOVÁ, Marie. How to express topographically complex landscape in vegetation data analysis? In 17th International Workshop European Vegetation Survey. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2008. s. 144. ISBN 978-80-210-4585-9.
 7. 2007

 8. IVANOV, Martin. Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic. In Proceedings of the 13th International Cave Bear Symposium, Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. Volume 35, Geology. Brno: Masaryk University, 2007. s. 53-64. ISBN 978-80-210-4368-8.
 9. KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu. In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce - 3. sjezd České geologické společnosti Volary 2007. Praha: Česká geologická společnost, 2007. s. 38. ISBN 978-80-87139-11-0.
 10. KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu. In FAMĚRA, Martin a Kamil KROPÁČ. Moravskoslezské paleozoikum 2007. Olomouc: Katedra geologie PřF UP, 2007. s. 12-13.
 11. KNÍŽEK, Martin, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II.: Podzemní Punkva v okolí Macochy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 14, č. 14, s. 113-116. ISSN 1212-6209.
 12. KNÍŽEK, Martin, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Stopovací zkoušky na podzemní Punkvě a na toku Říčky. Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost, 2007, roč. 26, č. 1, s. 82-87, 5 s. ISSN 1211-8397.
 13. 2006

 14. ZUKAL, Jan a Zdeněk ŘEHÁK. Flight activity and habitat preference of bats in a karstic area, as revealed by bat detectors. Folia Zoologica. Brno: Institute of Vertebrate Biology ASCR., 2006, roč. 55, č. 3, s. 273-281. ISSN 0139-7893.
 15. KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří KAMAS a Jiří BRUTHANS. Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu. In Studentská geologická konference 2006. Brno: ÚGV PřF MU, 2006. s. 17-18.
 16. VAŠÁTKO, Jaroslav, Vojen LOŽEK a Michal HORSÁK. Měkkýši Moravského krasu. 1. vyd. Blansko: AOPK ČR- Správa CHKO Moravský kras ve spol. s obč. sdruž. Cortusa, 2006. 62 s. ISBN 80-239-7634-6.
 17. KNÍŽEK, Martin, Anna VOJTĚCHOVSKÁ, Jiří BRUTHANS a Helena VYSOKÁ. Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 13, č. 13, s. 122-126. ISSN 1212-6209.
 18. VOJTĚCHOVSKÁ, Anna, Martin KNÍŽEK, Jiří BRUTHANS a Helena VYSOKÁ. Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání - Býčí skála. Speleofórum 2006. Praha: ČSS, 2006, roč. 25, č. 25, s. 90-92. ISSN 1211-8397.
 19. GAISLER, Jiří, Zdeněk ŘEHÁK a Jan ZUKAL. Výzkum netopýrů v Moravském krasu: historie a současný stav. Vespertilio. Praha, 2006, roč. 9-10, č. 1, s. 75-85. ISSN 1213-6123.
 20. 2005

 21. KOSTRHUN, Petr. Štípaná industrie z magdalénienu jeskyně Kůlny. Acta Mus. Moraviae. Brno, 2005, roč. 2005, č. 90, s. 79-128, 49 s. ISSN 0323-0570.
 22. 2004

 23. IVANOV, Martin. Early Miocene amphibians and squamates from the Mokrá-quarry site (Czech Republic). In The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion book. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004. s. 18. ISBN 80-7028-223-1.
 24. GERŠL, Milan a Jindřich HLADIL. Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" aquivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia. Geological Quarterly. Warszawa, 2004, vol. 48, no. 3, s. 283-292. ISSN 1641-7291.
 25. FAIMON, Jiří, Petr ZAJÍČEK a Vít BALDÍK. Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Liptovský Mikuláš: Správa slov. jaskýň, 2004. s. 108-109. ISBN 80-8064-201-X.
 26. FAIMON, Jiří a Jindřich ŠTELCL. Natural and anthropogenic impacts of CO2 into speleoatmosphere. In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Liptovský Mikuláš: Správa slov. jaskýň, 2004. s. 110-112. ISBN 80-8064-201-X.
 27. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí. In 3.Národní speleologický kongres. Moravský kras, Sloup: ZN Production, 2004. s. 13-15. ISBN 80-903378-1-3.
 28. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí. In 5.Paleontologická konferencia Bratislava. Bratislava: Státny geol. ústav D. Štúra, 2004. s. 26. ISBN 80-88974-52-6.
 29. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka. Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003. Masarykova Univerzita: ÚGV, ČGS, 2004, XI, č. 1, s. 2-4. ISSN 1212-6209.
 30. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka. Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2004, XI, č. 1, s. 2-4. ISSN 1212-6209.
 31. IVANOV, Martin a Rudolf MUSIL. Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno, 2004, roč. 89, č. 1, s. 223-236. ISSN 1211-8796.
 32. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003. Brno: ÚGV PřF MU, Česká geologická služba, 2004, roč. 11, s. 99-100. ISSN 1212-6209.
 33. SLOBODNÍK, Marek, Vratislav HURAI, Marta PUDILOVÁ a Ján KRÁL. P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r.2003. Brno: Masarykova Univerzita, 2004, roč. 11, č. 1, s. 62-65. ISSN 1212-6209.
 34. REZ, Jiří. Thrust Tectonics in the Southern Part of the Moravian Karst. Geolines. Praha: Institute of Geology AS CR, 2004, roč. 2004, č. 17, s. 80. ISSN 1210-9606.
 35. REZ, Jiří. 3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r.2003. Brno: Masarykova Univerzita, 2004, roč. 11, léto, s. 59-61. ISSN 1212-6209.
 36. 2003

 37. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries. Geolines. Praha: Institute of Geology AS CR, 2003, roč. 2003, č. 16, s. 90-91. ISSN 1210-9606.
 38. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Přirozené radioaktivní prvky v devonských vápencích Moravského krasu. In Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP, 2003. s. 23-24.
 39. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic). Krystalinikum. Brno-Stuttgart: Moravské zemské muzeum, 2003, roč. 29, s. 147-154. ISSN 0454-5524.
 40. 2002

 41. IVANOV, Martin. Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site. In 8. Kvartér 2002. Brno: Katedra geologie a paleontologie P.F. Masarykovy univerzity, 2002. s. 4-5.
 42. SLOBODNÍK, Marek. Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM Brno, 2002, roč. 87, -, s. 113-136. ISSN 1211-8796.
 43. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. In Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost, 2002. s. 100-103. ISBN 80-8064-145-5.
 44. DVOŘÁK, Vojtěch a Rostislav MELICHAR. Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, roč. 9, -, s. 51-54. ISSN 1212-6209.
 45. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna. Acta.Mus. Moraviae, Sci.geol. BRno: Moravské muzeum, 2002, LXXXXVII, č. 1, s. 275-288. ISSN 1211-8796.
 46. SVOBODA, Jiří. Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2002. Dolnověstonické studie 7. ISBN 80-86023-38-9.
 47. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Radioaktivita devonských vápenců Moravského krasu. In Sborník konference Moravskoslezské paleozoikum. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 2002. s. 31-32.
 48. SVOBODA, Jiří. Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací. In Speleologický průzkum a výzkum v chránených krajinných oblastech. ČR: Správa Chráněných krajinných oblastí ČR, 2002. s. 127-137.
 49. ŠPAČEK, Petr, Jiří KALVODA, Jindřich HLADIL a Rostislav MELICHAR. Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequence along the western margin of the Brno batholith: a need of interdisciplinary approach. Bulletin of the Czech Geological Survey. Prague, 2002, roč. 77, č. 3, s. 201-214. ISSN 1210-3527.
 50. DVOŘÁK, Vojtěch a Rostislav MELICHAR. Tektonika severní části Moravského krasu. In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 12-13.
 51. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Tektonika výskytu devonu u Adamova. In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 29-30.
 52. REZ, Jiří a Rostislav MELICHAR. Tektonika výskytu devonu u Adamova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2002, roč. 9, -, s. 57-61. ISSN 1212-6209.
 53. PŘICHYSTAL, A. Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně. In Prehistorické jeskyně (ed. J. Svoboda). Brno: AÚ AV ČR, 2002. s. 226-228. Dolnověstonické studie VII. ISBN 80-86023-38-9.
 54. 2001

 55. ŠTELCL, Jindřich a Jiří ZIMÁK. Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, roč. 37, č. 1, s. 47-49. ISSN 1212-2025.
 56. ZIMÁK, Jiří a Jindřich ŠTELCL. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, roč. 37, č. 1, s. 85-89. ISSN 1212-2025.
 57. 2000

 58. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst). GeoLines. Praha: Geol.Úst AV ČR, 2000, roč. 11, č. 1, s. 172-174. ISSN 120-9606.
 59. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, VII, č. 1, s. 5-9. ISSN 1212-6209.
 60. ŠTELCL, Jindřich. Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Přírodovědecká fakulta MU Brno, 2000, roč. 7, č. 1, s. 161-164. ISSN 1212-6209.
 61. 1999

 62. ONDRÁČKOVÁ, Ladislava. Devon. Estavela. Brno, 1999, roč. 1, č. 3, s. 13. ISSN 1212-396X.
 63. SYNEK, Jiří. Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst. Acta musei Moraviae : Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, roč. 84, -, s. 89-96. ISSN 0521-2359.
 64. ONDRÁČKOVÁ, Ladislava a Jiří KALVODA. Fosílie ve vápencích Moravského krasu. Estavela. Brno, 1999, roč. 1, č. 1, s. 38. ISSN 1212-396X.
 65. MELICHAR, Rostislav a Marek SLOBODNÍK. Hřebenáč. Geolines. Praha: AV ČR, 1999, roč. 8, -, s. 92-93. ISSN 1210-9606.
 66. HLADILOVÁ, Š. Miocenní fosilie z magdalénienských lokalit v Moravském krasu. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. Brno: MZM Brno, 1999, LXXXIV, -, s. 117-132. ISSN 0323-0510.
 67. HLADILOVÁ, Š. Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1998. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1999, roč. 6, -, s. 57-58. ISSN 1212-6209.
 68. DOLÁKOVÁ, Nela a Slavomír NEHYBA. Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Geol.výzk.Mor.Slez. v r. 1998. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1999, VI., -, s. 7-10. ISSN 1212-6209.
 69. 1998

 70. ZIMA, Jan, Ján OBUCH, Gabriela KOPCOVÁ-KLODOVÁ, Miroslav KOVAŘÍK a Jiří GAISLER. Hmyzožravci a hlodavci Moravského krasu a přilehlých oblastí Drahanské vrchoviny. Lynx, n.s. Praha, 1998, roč. 29, č. 1, s. 77-94. ISSN 0024-7774.
 71. 1997

 72. KRAUSOVÁ, Dagmar, Jindřich ŠTELCL a Jiří ZIMÁK. Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 4, č. 1, s. 12-13. ISSN 8021015640.
 73. 1996

 74. ŠTELCL, Jindřich, Jan SURÝ a Daniel SAS. Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 3, č. 1, s. 34-36. ISSN 80-241-1440-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 8. 2021 22:07