Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. KOLČÁRKOVÁ, Irena a Lenka LACINOVÁ. Rodičovství očima matek neklidných dětí. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008. 140 s. Psychologie. ISBN 978-80-87029-47-3.

  2007

  1. ŠEĎOVÁ, Klára. Vyprávění o mateřství jako heroický epos. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze a Sdružení SCAN, 2007. s. 96 - 101, 5 s. ISBN 80-86620-14-X.

  2006

  1. POLÁŠKOVÁ, Eva. Pojetí rodičovství u matek žijících v stejnopohlavních partnerských vztazích. In Zborník abstraktov. Stará Lesná: Sociálne procesy a osobnosť, 2006. s. 34-34.
  2. PAVLÍKOVÁ, Eva. Sonda do postojů a pocitů českých uživatelek přístroje BabyPlus. Olomouc: 7. - 9. září 2006, 2006. XXIV. Psychologické dny - konference.

  2005

  1. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Anonyme und geheimgehaltene Mutterschaft in der Tschechischen Republik. Utopie oder Realität? In Perspektiven des Familienrechts. Festschrift für Dieter Schwab. Biefeld, SRN: Gieseking Verlag, 2005. s. 1401-1410. ISBN 3769409736.
  2. HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 13, č. 2, s. 53-57. ISSN 1210-6410.
  3. PAVLÍKOVÁ, Eva. Spokojenost ženy na rodičovské dovolené. Vernířovice: Konference psychologie zdraví 20.-22.5. 2005, 2005. ústní sdělení - prezentace.

  2004

  1. JANOUŠKOVÁ, Klára. Krkavčí matky? Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 16-48, 32 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  2. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.

  2003

  1. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte - Česká republika na přelomu tisíciletí. In Rodina - 9. slovenská demografická konferencia. Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnost, 2003. s. 205-211. ISBN 80-88946-28-X.
  2. ŠEĎOVÁ, Klára. Mateřství jako pozitivní hodnota a žitý svět. In SPFFBU, řada pedagogická U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 11 - 27. ISBN 80-210-3120-4.

  2002

  1. PAVLÍKOVÁ, Eva. Dosavadní průběh longitudinální výzkumu raného vývoje. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. (Sborník prezentací na sympoziu pořádaného ve dnech dnech 19.-21 září 2002 Fakultou soc. studií MU Brno.). Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 199-205. ISBN 80-86598-36-5.
  2. PAVLÍKOVÁ, Eva. Dosavadní průběh longitudinální výzkumu raného vývoje. Medlov: Sympozium "Mládež, děti a rodina v období transformace", 19.-21.9., 2002.
  3. MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd. In Ženská práva jsou lidská práva. Brno: Nesehnutí, 2002. s. 84-90.
  4. PAVLÍKOVÁ, Eva. Problémy poporodní adaptace matky (postnatální deprese a šestinedělí z pohledu různých kultur). Brno: Konference "Zdravé rodičovství", 29.11. 2002, poř. CENAP Brno, 2002.

  2001

  1. PAVLÍKOVÁ, Eva. Některé aspekty mateřství. Konference Psychologické dny "Psychológia pre bezpečný svet", Trenčín 2001, 10.-12.9., 2001.
  2. PAVLÍKOVÁ, Eva. Vybrané aspekty mateřství. In Psychológia pre bezpečný svet - Zborník príspevkov z konfernence "Psychologické dni", 10.-12.9., Trenčín 2001. Bratislava: nakl. Stimul, 2001. s. 158-168. ISBN 80-88982-53-7.
  3. ŠIRŮČEK, Jan. Výchovné přístupy rodičů k dětem školního věku. In Psychológia pre bezpečný svet. Bratislava: STIMUL, 2001. s. 645-651. ISBN 80-88982-53-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 23:10