Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. RINGEN, Stein. Národ ďáblů. Proč si necháváme vládnout? Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 s. Poprvé v češtině, sv. 4. ISBN 978-80-210-8506-0.

  2016

  1. Admired as well as Overlooked Beauty. Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. Jan Galeta, Zuzana Ragulová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 286 s. ISBN 978-80-210-8092-8.
  2. PETRŽELKA, Josef a Michal PEICHL. Antická filosofie v obrázcích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 103 s. ISBN 978-80-210-8386-8.
  3. MACHOVÁ, Barbora. Bitovo. Každodenní život v makedonských horách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 300 s. Etnologické studie, sv. 20. ISBN 978-80-210-8330-1.
  4. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Vladimír SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 506 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 455. ISBN 978-80-210-8455-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8455-2016.
  5. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 s. Břeclav-Pohansko, sv. VIII. ISBN 978-80-210-8417-9.
  6. LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK a Petr MACEK. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 157 s. ISBN 978-80-210-8400-1.
  7. JISL, Lumír. Čínský deník. Bělka, L. - Šindelář, P. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 s. ISBN 978-80-210-8142-0.
  8. CUSIMANO, Christophe. Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 60 s. ISBN 978-80-210-8263-2.
  9. MARTINOVSKÝ, Petr. Enviromentální bezpečnost v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 215 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.
  10. HEBEDOVÁ, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 251 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 444. ISBN 978-80-210-8292-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8292-2016.
  11. OTRUBA, Ivar a Tomáš POPELÍNSKÝ. Hledání rajských zahrad. Od Elbrusu po sloupy Héraklovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 480 s. ISBN 978-80-210-8327-1.
  12. FRIŠAUFOVÁ, Magda. I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 240 s. Edice EDIS, sv. 15. ISBN 978-80-210-8315-8.
  13. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. ISBN 978-80-210-8326-4.
  14. BUZEK, Ivo, Jorge M. FERNÁNDEZ BERNAL, Zuzana KRINKOVÁ, Javier FUENTES CAÑIZARES, Ignasi-Xavier ADIEGO, Juan F. GAMELLA, Cayetano FERNÁNDEZ ORTEGA a Laura HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Interacciones entre el caló y el espaňol. Historia, relaciones y fuentes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 160 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8291-2016.
  15. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9.
  16. DOBRÍKOVÁ, Mária, Mária DUDÁS, Mónika FARKAS BARÁTHI, Illiana GENEW-PUHALEWA, Milvia GULEŠIC MACHATA, Svetlana KMECOVÁ, Daniela KONSTANTINOVA, Pavel KREJČÍ, Elena KREJČOVÁ, Milina SVÍTKOVÁ, Saša VOJTECHOVÁ POKLAČ a Radost ZHELEZAROVA. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016.
  17. BASS, Eduard. Koráb pohádek. Hedvika Landová (editorka), Petr Korunka (ilustrace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 308 s. ISBN 978-80-210-8320-2.
  18. KUNEŠOVÁ, Mariana. L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 292 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 458. ISBN 978-80-210-8461-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8461-2016.
  19. GARCÍA SUÁREZ, Pedro. Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y naturalista española. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 446. ISBN 978-80-210-8297-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8297-2016.
  20. NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2.
  21. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5.
  22. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 s. ISBN 978-80-210-8294-6.
  23. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 s. ISBN 978-80-210-8019-5.
  24. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
  25. KANIOK, Petr. Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 250 s. Ediční řada Monografie, sv. 64. ISBN 978-80-210-8341-7.
  26. ELBEL, Petr. Pravé, věrné a křesťanské příměřie... Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 452. ISBN 978-80-210-8369-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8369-2016.
  27. Přímá demokracie. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 216 s. Ediční řada Sborníky, sv. 55. ISBN 978-80-210-8351-6.
  28. MALÁ, Jiřina. Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 220 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 447. ISBN 978-80-210-8353-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016.
  29. ALCHAZIDU, Athena. Tremendismo: el sabor amargo de la vida. Tras las huellas de la estética tremendista en la narrativa española del siglo XX. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 248 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 451. ISBN 978-80-210-8345-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8345-2016.
  30. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 173 s. ISBN 978-80-210-8056-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8056-2016.
  31. ĐORĐEVIĆ, Vladimir. US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 196 s. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.
  32. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
  33. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 s. ISBN 978-80-210-8412-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
  34. KLONTZA-JAKLOVÁ, Věra. What’s wrong? Hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 84 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 459. ISBN 978-80-210-8472-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8472-2016.
  35. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 302 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 457. ISBN 978-80-210-8459-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8459-2016.
  36. DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 s. Etnologické materiály, sv. 4. ISBN 978-80-210-8158-1.

  2015

  1. VLČEK, Tomáš. Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 s. ISBN 978-80-210-8035-5.
  2. MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
  3. ŘEHULKOVÁ, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 123 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 441. ISBN 978-80-210-8058-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8058-2015.
  4. ŠAUR, Josef. Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 298 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 439. ISBN 978-80-210-8051-5.
  5. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0.
  6. ČERNOCH, Filip, Jan OSIČKA, Robert ACH-HÜBNER a Břetislav DANČÁK. Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 178 s. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3.
  7. MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015.
  8. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots. Alena Podhorná-Polická (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 260 s. ISBN 978-80-210-5739-5.
  9. RONOVSKÁ, Anna. FÍ! – kniha komiksů. Konceptuální + intermediální tvorba (2013–2015) Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-7906-9.
  10. STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 437. ISBN 978-80-210-8011-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8011-2015.
  11. Financování politického života. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 s. Ediční řada Sborníky, sv.54. ISBN 978-80-210-7994-6.
  12. Forgotten times and spaces New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. Sázelová, Sandra - Novák, Martin - Mizerová, Alena (eds.). 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Masarykova univerzita, 2015. 618 s. ISBN 978-80-210-7781-2.
  13. KLIMEŠ, Jan. Hledání významu v umělecké narativní ilustraci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 442. ISBN 978-80-210-8059-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8059-2015.
  14. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA a Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 s. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
  15. MAJER, Robert. Malé státy v EU: Případ české republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 112 s. Ediční řada Monografie, sv. 60. ISBN 978-80-210-7992-2.
  16. MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 s. ISBN 978-80-210-8033-1.
  17. NECHUTOVÁ, Jana a Jana FUKSOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 122 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7873-2015.
  18. MUTLOVÁ, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 242 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 443. ISBN 978-80-210-8124-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8124-2015.
  19. MCMURRY, John. Organická chemie. 1. vyd. Brno: VUTIUM, VŠCHT Praha, 2015. 1200 s. ISBN 978-80-214-4769-1.
  20. DOSTALÍK, Jan. Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. EDIS, sv. 13. ISBN 978-80-210-7876-5.
  21. DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině: charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7871-0.
  22. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 151 s. ISBN 978-80-210-7918-2.
  23. REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK a Jana NOVÁ. Projektový management ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 s. ISBN 978-80-210-7995-3.
  24. SRBA, Ondřej. Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru. Anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile rukopisu, transkripce a překlad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 276 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 429. ISBN 978-80-210-8010-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8010-2015.
  25. ŽENÍŠEK, Alexander. Relativita do kapsy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 110 s. ISBN 978-80-210-8043-0.
  26. KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
  27. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015.
  28. KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436. ISBN 978-80-210-8004-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015.
  29. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8086-7.
  30. MUKHERJEE, Siddhartha. Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny. Překlad: Jan Šmarda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 520 s. Poprvé v češtině, sv. 3. ISBN 978-80-210-7761-4.

  2014

  1. Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979–1986). Jana Chamonikolasová – Miroslav Černý – Eva Golková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 400 s. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-7676-1.
  2. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC a Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 s. ISBN 978-80-210-7149-0.
  3. FRANTOVÁ, Zuzana. Hereze a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 423. ISBN 978-80-210-7413-2.
  4. PROKEŠ, Josef. Kritické reflexe literárního textu: S anděly i bez nich na sviňu svět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7336-4.
  5. PRAŽÁK, Richard. Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin. Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6797-4.
  6. HUBÁLEK, Zdeněk a Ivo RUDOLF. Mikrobiální zoonózy a sapronózy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 180 s. ISBN 978-80-210-7516-0.
  7. MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. ISBN 978-80-210-6364-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6364-2014.
  8. MALECKÁ, Jana. Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 227 s. Etnologické studie 17. ISBN 978-80-210-7212-1.
  9. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-7131-5.
  10. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7777-5.
  11. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7063-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
  12. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6551-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
  13. HORÁK, Pavel. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 s. ISBN 978-80-210-7489-7.
  14. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2014. 264 s. ISBN 978-80-210-8123-9.
  15. VÁLEK, David, Gabriela DRESLEROVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK, Zdeňka NERUDOVÁ, Jaroslav ŠMERDA a Milan VOKÁČ. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 347 s. K problematice pravěkých sociálních struktur, svazek 2. ISBN 978-80-210-6680-9.
  16. VEJVODOVÁ, Petra. Transnational Forms of Contemporary Neo-Nazi Activity in Europe from the Perspective of Czech Neo-Nazis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7148-3.
  17. HAVLÍK, Vlastimil. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.
  18. VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8.
  19. SCHATZ, Gottfried. Za hranicemi genů. Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech. Přeložily Bohumila Ruth Finkelová a Alena Gremingerová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 s. Poprvé v češtině, sv. 2. ISBN 978-80-210-6985-5.
  20. MACHOLÁN, Miloš. Základy fylogenetické analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 290 s. ISBN 978-80-210-6363-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014.
  21. LOJDOVÁ, Kateřina. Zvol si mou cestu! Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 425. ISBN 978-80-210-7478-1.
  22. ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6803-2.

  2013

  1. KŠICOVÁ, Danuše. Cesty do Svaté země. XII.–XX. století. Mýty a realita v ruských a českých cestopisech. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 335 s. ISBN 978-80-210-6139-2.
  2. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ a Ludmila URBANOVÁ. Collected Works of Jan Firbas. Volume Two (1968–1978). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 370 s. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-5849-1.
  3. SPÁČ, Peter. České strany a jejich kandidáti. Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 302 s. Řada monografie, svazek č. 51. ISBN 978-80-210-6213-9.
  4. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 340 s. ISBN 978-80-210-6478-2.
  5. MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny starověkých civilizací. Ilustrace Lea Píchová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 382 s. ISBN 978-80-210-6122-4.
  6. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Finanční ústava. In finanční ústava. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 227 s. ISBN 978-80-210-6214-6.
  7. HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5.
  8. SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Skladatelé 20. století. III. díl slovníkové trilogie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. ISBN 978-80-210-5959-7.
  9. POSPÍŠIL, Ivo. K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 271 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 413. ISBN 978-80-210-6216-0.
  10. RADEK, Štěpánek. Krajky Pagu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 61 s. Srdeční výdej, sv. 13. ISBN 978-80-210-6317-4.
  11. JAHODA, Marie, Paul F. LAZARSFELD a Hans ZEISEL. Marienthal. Sociografie komunity nezaměstnaných. Přel. Tomáš Vais. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 182 s. Edice Poprvé v češtině. Sv. 1. ISBN 978-80-210-6226-9.
  12. HAVLÍK, Vratislav. Města jako partner v procesu vládnutí. Případ českých a německých měst. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 167 s. Monografie. ISBN 978-80-210-6544-4.
  13. MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8.
  14. HOLÝ, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 s. Etnologické studie, sv. 15. ISBN 978-80-210-6629-8.
  15. FUČÍK, Petr. Rozvod a změny reprodukčních strategií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. studie. ISBN 978-80-210-6093-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6093-2013.
  16. WOLLMAN, Slavomír. Slovanské literatury ve střední Evropě. Zelenka, Miloš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 s. Slavica Universitatis Masarykianae, sv. 1. ISBN 978-80-210-6127-9.
  17. VEČERKA, Radoslav. Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 341 s. ISBN 978-80-210-6265-8.
  18. SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 216 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5.
  19. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 183 s. EDIS, svazek 10. ISBN 978-80-210-6310-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6310-2013.
  20. KOUBEK, Martin. Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989–2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 s. EDIS, sv. 11. ISBN 978-80-210-6550-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6550-2013.

  2012

  1. HLUŠIČKA, Jiří. Bohdan Lacina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 284 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-5482-0.
  2. BRIDELIUS, Fridrich. Jesličky. Staré nové písničky. Pavel Kosek, Marie Škarpová, Tomáš Slavický (eds.). 1. vyd. Brno: Nakladatelství HOST, 2012. 480 s. ISBN 978-80-7294-918-2.
  3. DOKULIL, Miloš. Masaryk a náboženství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 212 s. ISBN 978-80-210-5984-9.
  4. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat 2. Lineární modely s korelacemi v prostředí R. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2012. 256 s. ISBN 978-80-210-5812-5.

  2011

  1. HAVLÍČEK, Jakub. Cesty božstev. Otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 223 s. ISBN 978-80-210-5563-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5563-2011.
  2. SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Čeští skladatelé. II. díl slovníkové trilogie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 272 s. ISBN 978-80-210-5642-8.
  3. SPOUSTA, Vladimír. Hudebně-literární slovník. Hudební díla inspirovaná slovesným uměním. Světoví skladatelé. I. díl slovníkové trilogie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 166 s. ISBN 978-80-210-5311-3.
  4. HRBÁČ, Petr. Jak plyne čas. Toki ga tacuni curete. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 115 s. ISBN 978-80-210-5468-4.
  5. PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Jak lépe porozumět světu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 236 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5318-2.
  6. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava na úsvitě dějin. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2011. 655 s. Vlastivěda moravská, Nová řada Země a lid ; sv. 4. ISBN 978-80-7275-088-7.
  7. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 327 s. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
  8. ŠUBRTOVÁ, Milena. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). Fairy tales in the Czech literature for children and youth (1990-2010). In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 11-63. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
  9. KAŠPAROVÁ, Klára. Reportování o společenské odpovědnosti podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 s. ISBN 978-80-210-5694-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5694-2011.
  10. ŠKAPA, Radoslav a Alena KLAPALOVÁ. Řízení zpětných toků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 105 s. ISBN 978-80-210-5691-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5691-2011.

  2010

  1. CLIQUET, Robert. Biosocial Interactions in Modernisation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 725 s. ISBN 978-80-210-4986-4.
  2. SVOBODA, Aleš, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Ludmila URBANOVÁ. Collected Works of Jan Firbas. Volume One (1951–1967). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 384 s. Masaryk University Hounours Series. ISBN 978-80-210-5128-7.
  3. Ernst Mach – Fyzika – Filosofie – Vzdělávání. Dub, Petr - Musilová, Jana (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 283 s. ISBN 978-80-210-4808-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011.
  4. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 342 s. Dějiny FF MU. ISBN 978-80-210-5326-7.
  5. OTRUBA, Ivar. Krásy francouzských zahrad. Prolog Pavel Kostrhun. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 224 s. ISBN 978-80-210-5256-7.

  2009

  1. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
  2. MATOCHOVÁ, Soňa. Etika a právo v kontextu lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 208 s. Disertační práce. ISBN 978-80-210-4757-0.
  3. SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-4852-2.
  4. RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 188 s. ISBN 978-80-210-4795-2.
  5. LOMOVÁ, Olga a Zlata ČERNÁ. Hledání harmonie. Studie z čínské kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 203 s. ISBN 978-80-210-4942-0.
  6. POSPÍŠIL, Ivo a Marian KOKEŠ. In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. In In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem. Pocta Elišce Wagnerové u příležitosti životního jubilea. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 312 s. ISBN 978-80-210-4837-9.
  7. BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 1007 s. ISBN 978-80-210-4844-7.
  8. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Marta SEVEROVÁ, Dana SVOBODOVÁ a František ŠIMON. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. NMU - 9/09 - 02/58. ISBN 978-80-210-4758-7.
  9. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 271 s. Dějiny. ISBN 978-80-210-4850-8.
  10. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R. 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. 226 s. Biologie dnes. ISBN 978-80-86960-44-9.

  2008

  1. MATYÁŠ, Václav (Vašek) a Jan KRHOVJÁK. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. 1. ISBN 978-80-210-4556-9.
  2. KUNDERA, Ludvík a Alena MIZEROVÁ. Die Seele Brünns. Hlavní překladatelé Eduard Schreiber, Bernd Magar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 s. ISBN 978-80-210-4557-6.
  3. JEŘÁBKOVÁ, Olga. Mému muži, Arne Novákovi : Výběr z dopisů Jiřiny Novákové-Haaszové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 88 s. ISBN 978-80-210-4788-4.

  2006

  1. Duše Brna. Edited by Ludvík Kundera - Alena Mizerová. 2., upr. a dopl. vyd. V Brně: VUTIUM ve spolupráci s Brněnským centrem evropských studií, 2006. 181 s. ISBN 8021429178.
  2. PODBORSKÝ, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 607 s. ISBN 80-210-4178-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2024 01:50