Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. JAGOŠOVÁ, Lucie. Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R.. Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 684-692, 761, 10 s. ISBN 978-80-7422-027-2.
  Název česky: Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy
  Název anglicky: What is the message of visitors to the museum? Qualitative analysis of the guestbook
  RIV/00216224:14210/10:00042627 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Jagošová, Lucie (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: museum; visitors; museum audiences research; guestbook; qualitative analysis

  Změnil: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Změněno: 15. 4. 2011 16:20.
 2. 2008

 3. DOLÁK, Jan. A Museum is the Reality. In Museums, museology and global communication. 1. vyd. Changsha: ICOFOM, 2008. s. 115-121, 7 s. ISBN 978-3-00-025442-0.
  Název česky: Muzeum je realita
  RIV/00216224:14210/08:00026448 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. angličtina. Čína.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: museology; museum; virtual reality; emotional maps; reality
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 1. 3. 2013 10:15.
 4. DOLÁK, Jan. Documentation of the recent period in the Czech Republic. In Connecting Collecting. 1. vyd. Stockholm: Samdok, Nordiska museet, 2008. s. 108 -109, 2 s. ISSN 1651-1581.
  URL
  Název česky: Dokumentace současnosti v České republice
  Název anglicky: Documentation of the recent period in the Czech Republic
  RIV/00216224:14210/08:00026287 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. angličtina. Švédsko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: museum; documentation of the recent period; Czech Republic
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 30. 7. 2008 15:14.
 5. DOLÁK, Jan. Jiří Špét - osmdesátiletý. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 19-20. ISSN 1213-2152.
  Název anglicky: Jiří Špét - 80 years
  RIV/00216224:14210/08:00026196 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: Špét; museum; museology; history

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 14. 4. 2010 19:30.
 6. DOLÁK, Jan. Komunikace prostřednictvím muzejních expozic. In Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008. s. 35-39, 5 s. ISBN 978-80-8083-596-5.
  Název anglicky: Communication by means of Museum Exhibitions
  RIV/00216224:14210/08:00034410 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Slovensko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: museology; communication;museum;exhibition
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 1. 3. 2013 10:14.
 7. HOLMAN, Pavel. Moderní materiály v muzeích z muzeologického pohledu. In Moderní materiály ve sbírkách - odborný seminář. 1. vyd. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2008. s. 49-53, 5 s.
  Název česky: Moderní materiály v muzeích z muzeologického pohledu
  Název anglicky: New materials in museums - museological view
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Klíčová slova anglicky: new materials; museology; museum
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Pavel Holman, učo 1434. Změněno: 14. 4. 2010 18:24.
 8. DOLÁK, Jan. Nepřeháníme to občas s tou konzervací? In Muzea, památky a konzervace 2008. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. s. 193-194, 2 s. ISBN 978-80-86413-53-2.
  Název anglicky: Don´t We Sometimes Exggerate it with the Conservation?
  RIV/00216224:14210/08:00027933 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: conservation; museum
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 1. 3. 2013 10:07.
 9. DOLÁK, Jan. Osmdesátník Jiří Špét. Múzeum, Bratislava: Slovenské národné muzeum, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 58-59. ISSN 0027-5263.
  Název anglicky: Jiří Špét - 80
  RIV/00216224:14210/08:00026254 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Slovensko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: Jiří Špét; museum; museology; the history of Czech museums;bibliography
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 14. 4. 2010 19:49.
 10. DOLÁK, Jan. Task of Museums in Intercultural Communication. In Intercultural and Interreligious Dialogue for Sustainable Developement. 1. vyd. Moskva: Russian Academy for Public Administration under the President of the Russian Federation, 2008. s. 176-177, 2 s. ISBN 978-5-7729-0335-3.
  Název česky: Úloha muzeí v mezikulturní komunikaci
  Název anglicky: Task of Museums in Intercultural Communication
  RIV/00216224:14210/08:00026197 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. angličtina. Rusko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: museum; communication
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 1. 3. 2013 10:10.
 11. DOLÁK, Jan. Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern Museum. 2008.
  Název česky: K moderní muzejní komunikaci
  RIV/00216224:14210/08:00033365 Prezentace na konferencích. Umění, architektura, kulturní dědictví. angličtina. Polsko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: museum;communication; exhibition
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 14. 4. 2010 19:27.
 12. JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání. Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 3-19. ISSN 1211-4669.
  Název česky: Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání
  Název anglicky: Cybermuseums and new possibilities of education
  RIV/00216224:14510/08:00035076 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Jůva, Vladimír (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: museum; cybermuseum; museum education; museum communication; museum pedagogy
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 30. 3. 2010 15:35.
 13. 2007

 14. KIRSCH, Otakar. Formy spolupráce českých a německých muzejníků (na příkladu Moravy). In Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference 25. - 26. dubna 2007 v Hartmanicích u Sušice. 1. vyd. Plzeň: Grafia, s. r. o., 2007. s. 171-178, 239 s. ISBN 978-80-87046-12-8.
  Název anglicky: Forms of cooperation between Czech and German museologists (using the example of Moravia).
  RIV/00216224:14210/07:00033588 Stať ve sborníku. Dějiny. čeština. Česko.
  Kirsch, Otakar (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Moravian museums - history of museums in Czech Lands - Czech-German relations
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., učo 9857. Změněno: 18. 3. 2012 20:04.
 15. DOLÁK, Jan. Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin. In Teorie a praxe - dokumentace společnosti. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2007. s. 11-18, 8 s. ISBN 80-86413-40-3.
  Název česky: Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin
  Název anglicky: Museum documentation and presentation of the very latest history
  RIV/00216224:14210/07:00022744 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: museum;documentation;presentation;the very latest history
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 18. 6. 2008 11:01.
 16. RÁJA, Martin. Učitel Jan Kupka a muzeum ve Vyškově. In Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů). Přerov: Muzeum Komenského, příspěvková organizace, 2007. s. 113-117, 5 s. ISBN 978-80-254-0871-1.
  Název anglicky: Teacher Jan Kupka and the Museum in Vyškov
  RIV/00216224:14210/07:00023095 Stať ve sborníku. Dějiny. čeština. Česko.
  Rája, Martin (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: Jan Kupka; museum; teacher; Vyškov
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Martin Rája, Ph.D., učo 14541. Změněno: 15. 4. 2010 09:28.
 17. DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem. Múzeum, Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2007, roč. 2007/LIII, č. 3, s. 59-59. ISSN 0027-5263.
  Název anglicky: Josef Beneš passed away
  Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: museum; Josef Benes; museologie; Czech republic; Slovak republic;
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 8. 1. 2008 11:41.
 18. 2006

 19. DOLÁK, Jan. Dokumentace současnosti doma i ve světě. In Teorie a praxe - dokumentace současnosti, Sborník z odborného semináře. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006. s. 4-20, 17 s. ISBN 80-86413-31-4.
  Název anglicky: Documentation of the present: home (Czech Republic) and abroad
  RIV/00216224:14210/06:00016891 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: contemporary documentation; museum
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 9. 9. 2007 17:11.
 20. SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. Pedagogická orientace, PRAHA: Pedagogická orientace, 2006, roč. 2006, 1211-4669, s. 121-123.
  Název česky: Jůva, V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století.
  Název anglicky: Jůva; V. Child museums: Educational Phenomenon for 21.st Century
  Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Klíčová slova anglicky: museum; pedagogy; children

  Změnil: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc., učo 24446. Změněno: 8. 4. 2010 16:42.
 21. HOLMAN, Pavel. Prezentace textilu v evropských muzeích. Střípky z evropských muzeí. In Textil v muzeu. Prezentovat, ano či ne? 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2006. s. 25-28, 4 s. ISBN 80-86413-36-5.
  Název česky: Prezentace textilu v evropských muzeích. Střípky z evropských muzeí
  Název anglicky: Presentation of textile in European museums
  RIV/00216224:14210/06:00031973 Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Holman, Pavel (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: museum; textile; presentation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Pavel Holman, učo 1434. Změněno: 26. 6. 2008 13:40.
 22. 2005

 23. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům. Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, s. 229-243. ISSN 1335-1982.
  Název anglicky: Museum Education - Origins and Trends
  RIV/00216224:14510/05:00031045 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Slovensko.
  Jůva, Vladimír (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: education; museum; museum education;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 23. 2. 2007 14:21.
 24. 2004

 25. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. 270 s. ISBN 80-7315-090-5.
  Název anglicky: Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century

  Klíčová slova anglicky: Education; Museum; Museum education; Children's museum

  Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 14. 1. 2005 18:05.
 26. DOLÁK, Jan. Několik poznámek o špatné komunikaci. In Naše muzejnictví v minulém desetiletí II. čili Muzejníkovo soužití s médii a politiky. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2004. s. 34-36, 3 s.
  Název anglicky: Several comments about a bad communication
  RIV: Stať ve sborníku. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: museum; communication
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 18. 6. 2008 10:57.
 27. 2003

 28. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? Ladění, Brno: PdF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 33. ISSN 1211-3484.
  Název anglicky: Children, youth, ... and museums?

  Klíčová slova anglicky: museum; museum education; youth; children; culture

  Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 30. 6. 2003 16:45.
 29. BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituální a performační aspekty muzejní animace. 2003. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. 124 s. ISBN 80-7028-205-3.
  Název anglicky: Ritual and performative aspects of museums animation

  Klíčová slova anglicky: museum; education

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Změněno: 2. 6. 2005 11:49.
 30. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny, Brno: MU Brno, 2003, roč. 10, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-6866.

  Klíčová slova anglicky: Museum; museum education; children; youth

  Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 19. 5. 2003 12:57.
 31. 2002

 32. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže. In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.
  Název anglicky: Czech museums for leisure of youth
  Sport a aktivity volného času. čeština. Česko.
  Klíčová slova anglicky: museum; museum education; czech museums; leisure; youth

  Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 19. 5. 2003 13:21.
 33. DOLÁK, Jan. Muzeum a změna. 2002.
  Název anglicky: Museum and change
  RIV: Uspořádání konference. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: conference;museum;museology
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 23. 4. 2009 13:33.
 34. 2001

 35. HOLMAN, Pavel. Muzejník a jeho práce v terénu. In Metodika muzejní práce v terénu aneb Muzejník jako sběrač, lovec, objevitel. Sborník přednášek ze semináře 22. - 23. června 2000. "1st ed.". Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001. s. 3.
  Název česky: Muzejník a jeho práce v terénu
  Název anglicky: Museum worker and his/her work in the field
  RIV: Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Holman, Pavel (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: museum-research

  Změnil: Mgr. Pavel Holman, učo 1434. Změněno: 23. 2. 2010 18:56.
 36. DOLÁK, Jan. Nové muzejní instalace na Třeboňsku a Pacovsku. In In Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky. Sborník přednášek ze semináře 21.-22.6.2001 v Hodoníně. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2001. s. 82-83, 2 s.
  Název anglicky: New museum installings in Třeboň region and Pacov region
  RIV: Stať ve sborníku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Dolák, Jan (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: Třeboň; Pacov; museum; exposition;
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 4. 2. 2008 11:36.
 37. 2000

 38. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury, Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58. ISSN 1212-070.
  Název anglicky: Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno
  Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česko.
  Klíčová slova anglicky: Roma; community; Brno; co-habitation; civic; education; majority; minority; project; Museum; Romany; Culture

  Změnila: Irena Kašparová, M.A., Ph.D., učo 45029. Změněno: 14. 6. 2004 17:05.
 39. 1996

 40. DOLÁK, Jan. Buď vítán, přítěži. In Muzea a návštěvníci aneb Jsou návštěvníci v muzeích vítaní či na obtíž. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1996. s. 47 - 51, 5 s.
  Název česky: Buď vítán, přítěži.
  Název anglicky: Welcome - the clog.

  Klíčová slova anglicky: Museum; communication; visitor
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 4. 8. 2008 13:20.
 41. HOLMAN, Pavel. Postavení konzervace v rámci muzea. Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1996, roč. 1996, 6-7, s. 8-9. ISSN 1213-2152.
  Název anglicky: The Position of Conservation Within the Museum
  RIV/00216224:14210/96:00030329 Článek v odborném periodiku. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česko.
  Holman, Pavel (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: conservation; museum; structure

  Změnil: Mgr. Pavel Holman, učo 1434. Změněno: 24. 2. 2010 17:24.
 42. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0.
  Název anglicky: Co-operation of museum and school - impulse to creativity of teachers and pupils
  RIV/00216224:14510/96:00008515 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Jůva, Vladimír (203 Česko, garant)
  Klíčová slova anglicky: creativity; school; museum; co-operation; museum education; teacher; pupil

  Změnil: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., učo 1058. Změněno: 9. 2. 2004 14:37.
Zobrazeno: 4. 7. 2020 11:11