Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KŠICOVÁ, Danuše. Literary antiutopias. From Modernism to Postmodernism. Zagadnienia rodzajów literackich. Lodz, Polsko, 2008, roč. 51,2008, 1-2, s. 99-110, 11 s. ISSN 0084-4446.
  Název česky: Literární antiutopie. Od moderny k postmoderně.
  Název anglicky: Literary antiutopias. From Modernism to Postmodernism.
  RIV/00216224:14410/08:00024375 Článek v odborném periodiku. Písemnictví, masmedia, audiovize. angličtina. Polsko.
  Kšicová, Danuše (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Literary antiutopias; modernism; avantgard; postmodernism;symbols; myths
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., učo 1144. Změněno: 5. 1. 2009 20:46.
 2. URBANOVÁ, Daniela a Václav BLAŽEK. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 978-80-7294-292-3.
  Název anglicky: Populations of Ancient Italy, their languages and scripts
  RIV/00216224:14210/08:00035815 Odborná kniha. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Urbanová, Daniela (203 Česká republika, garant, domácí) -- Blažek, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Ancient Italy; populations; epigraphic languages; scripts; inscriptions; glosses; myths
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D., učo 2541. Změněno: 8. 7. 2020 12:22.
 3. 2005

 4. CHOVANEC, Jan. Neznalost neomlouvá aneb K tzv. demystifikaci právního jazyka. ToP (tlumočení-překlad). Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 2005, roč. 77, č. 3, s. 9-11. ISSN 1210-4159.
  Název česky: Neznalost neomlouvá aneb K tzv. demystifikaci právního jazyka
  Název anglicky: Ignorance is no Excuse: On the So-called "Demystification" of Legal Language
  RIV/00216224:14210/05:00031068 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Chovanec, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: legal language; law; Plain English; myths; language reform
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 19:00.
 5. HODAŇ, Bohuslav. Reflection of Social Changes in Development of Physical Culture. In Physical Activity in the Integrating Europe. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2005. 9 s. ISBN 83-89630-80-X.
  Název česky: Reflexe společenských změn ve vývoji tělesné kulktury
  RIV/00216224:14510/05:00035353 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Sport a aktivity volného času. angličtina. Polsko.
  Hodaň, Bohuslav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Physical education; sport; recreation; instincts; myths; rituals

  Změnil: prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc., učo 24977. Změněno: 11. 4. 2010 10:28.
 6. 2004

 7. SIEGLOVÁ, Naděžda. Básnický prostor. In Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. s. 51 - 61, 10 s. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
  Název česky: Básnický prostor
  Název anglicky: Space for Poetry
  Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: literatura pro děti a mládež; próza; poezie; reception; Czech Juvenile Literature in the 1990ths; myths; legends; fairy tales; fables

  Změnila: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Změněno: 29. 5. 2009 16:58.
 8. KŠICOVÁ, Danuše. Mýty v cestopisech do Svaté země. In Druhý život antického mýtu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 214-226, 12 s. ISBN 80-7325-042-X.
  Název česky: Mýty v cestopisech do Svaté země.
  Název anglicky: Myths in the Pilgrimages to the Holy Land.
  RIV/00216224:14210/04:00011248 Stať ve sborníku. Písemnictví, masmedia, audiovize. čeština. Česká republika.
  Kšicová, Danuše (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Myths ; Pilgrimages; Holy Land.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., učo 1144. Změněno: 7. 12. 2008 13:20.
Zobrazeno: 3. 12. 2021 12:23