Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. VLČKOVÁ, Irena a Ivo ČERMÁK. Současné psychologické přístupy k autobiografické paměti. In Kognice 2006,. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2006. s. 243-249, 7 s. ISBN 80-86174-10-7.
  2. LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36. ISBN 80-7043-483-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2019 00:53