Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Helena FEJFAROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA. In st Schizophrenia International Research Society Conference. 2008. ISBN 0920-9964.
  Název česky: Dlouhodobé sledování kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií
  Název anglicky: LONGITUDINAL STUDY OF COGNITIVE DEFICIT IN THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA
  Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: cognitive function; neuropsychology; schizophrenia
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 21. 8. 2008 10:27.
 2. 2007

 3. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL a Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 6, s. 285-290, 15 s. ISSN 1212-0383.
  Název česky: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce
  Název anglicky: rTMS, depression and cognitive function
  RIV/00216224:14110/07:00019213 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Kučerová, Hana (203 Česká republika, garant) -- Přikryl, Radovan (203 Česká republika) -- Krejčířová, Magda (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: depression;cognitiv function;neuropsychology;rTMS
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 12. 2. 2008 13:26.
 4. 2006

 5. PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada, 2006. 362 s. Psyché. ISBN 80-247-0843-4.
  Název česky: Neuropsychologie v neurologii
  Název anglicky: Neuropsychology in neurology
  Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Neuropsychology; neurology
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 23. 11. 2006 14:07.
 6. PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada, 2006. 411 s. Psyché. ISBN 80-247-1460-4.
  Název česky: Neuropsychologie v psychiatrii
  Název anglicky: Neuropsychology in psychiatry
  Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Neuropsychology;psychiatry
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 23. 11. 2006 14:07.
 7. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Michal ČERNÍK a Lubomír VAŠINA. Nové trendy v neuropsychologii na Psychologickém ústavu FF MU. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity P10 - řada psychologická. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 91-97. ISBN 80-86633-58-6.
  Název česky: Nové trendy v neuropsychologii na Psychologickém ústavu FF MU.
  Název anglicky: New trends in neuropsychology in PÚ FF MU
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: neuropsychology;comlpex rehabilitation

  Změnila: Jana Neubertová, učo 109420. Změněno: 15. 4. 2010 16:57.
 8. 2005

 9. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 s.
  Název česky: Deprese a schizofrenie - jedná se o to stejné z pohledu neuropsychologie?
  Název anglicky: Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile?
  Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: depression; schizophrenia; cognitive functions; neuropsychology

  Změnila: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 23. 11. 2006 14:12.
 10. KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ a Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data. Psychiatrie. Paha: Tigis, 2005, roč. 9, suppl. 1, s. 64-65. ISSN 1211-7579.
  Název česky: Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data
  Název anglicky: Memory disorders in patients with first episode of schizophrenia: our data
  RIV/00216224:14330/05:00013834 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Kučerová, Hana (203 Česká republika, garant) -- Navrátilová, Petra (203 Česká republika) -- Černík, Michal (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: memory; neuropsychology; schizophrenia
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Změněno: 30. 6. 2008 11:14.
 11. 2004

 12. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. In Abstract Book ICP 2004. 2004.
  Název česky: Kognitivní dysfunkce u pacientů s první epizodou schizofrenie
  Název anglicky: Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia
  RIV/00216224:14110/04:00010245 Konferenční abstrakt. Psychiatrie, sexuologie. angličtina. Čína.
  Kučerová, Hana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Přikryl, Radovan (203 Česká republika, domácí) -- Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika, domácí) -- Češková, Eva (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: cognitve dysfunction; schizophrenia; neuropsychology

  Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 16. 4. 2018 11:10.
 13. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology. CINP Congress, June 20-24,2004,Paris: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, č. 7, s. 227-227. ISSN 1461-1457.
  Název česky: Kognitivní deficit u prvních epizod schizofrenie
  Název anglicky: Cognitive dysfunction in the first episode of schizophrenia.
  RIV/00216224:14110/04:00010244 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. angličtina. Francie.
  Kučerová, Hana (203 Česká republika, garant) -- Přikryl, Radovan (203 Česká republika) -- Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika) -- Češková, Eva (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: cognitve function; neuropsychology; schizophrenia
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 1. 7. 2008 10:51.
 14. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychopharmacologia Hungarica. Budapest: Hungarian Association of Psychopharmacology, 2004, roč. 6, suppl. 1, s. 35-36. ISSN 1419-8711.
  Název česky: Neuropsychologický profil pacientů s první epizodou schizofrenie
  Název anglicky: Neuropsychological profile of patients with first episode schizophrenia
  RIV/00216224:14110/04:00010346 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. angličtina. Česká republika.
  Kučerová, Hana (203 Česká republika, garant) -- Přikryl, Radovan (203 Česká republika) -- Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika) -- Češková, Eva (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: cognitive function; neuropsychology; schizophrenia
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 1. 7. 2008 12:04.
 15. KAŠPÁREK, Tomáš, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Miroslav ROBEŠ, Vlasta OBROVSKÁ a Josef KAŠPÁREK. Vliv galantaminu na kognitivní a negativní příznaky schizofrenie: série kazuistik. In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 96-98. ISBN 80-7262-273-0.
  Název anglicky: Galantamine influence on schizophrenic cognitive and negative symptomathology: case series.
  RIV/00216224:14110/04:00010205 Stať ve sborníku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Kučerová, Hana (203 Česká republika) -- Přikryl, Radovan (203 Česká republika) -- Češková, Eva (203 Česká republika) -- Robeš, Miroslav (203 Česká republika) -- Obrovská, Vlasta (203 Česká republika) -- Kašpárek, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: hippocampal volume; first episode schizophrenia; neuropsychology

  Změnil: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., učo 54879. Změněno: 27. 7. 2004 23:38.
 16. KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ, Eva ČEŠKOVÁ, Josef ŠPAČEK a Boleslav PROKEŠ. Změny objemu hippokampu a neuropsychologický profil prvních epizod schizofrenie. In Česká psychiatre a svět. Sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. s. 99-99. ISBN 80-7262-273-0.
  Název anglicky: The changes of the hippocampal volume and the neuropsychological profil in the first episod schizophrenia.
  RIV/00216224:14110/04:00010204 Stať ve sborníku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Kašpárek, Tomáš (203 Česká republika, garant) -- Přikryl, Radovan (203 Česká republika) -- Kučerová, Hana (203 Česká republika) -- Češková, Eva (203 Česká republika) -- Špaček, Josef (203 Česká republika) -- Prokeš, Boleslav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: hippocampal volume; first episode schizophrenia; neuropsychology

  Změnil: prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., učo 54879. Změněno: 27. 7. 2004 23:24.
 17. 2001

 18. ČEŠKOVÁ, Eva, Pavel DRYBČÁK, Petr HROBAŘ, Miroslav LORENC, Hana PROCHÁZKOVÁ a Josef ŠPAČEK. The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia/Abstract/. Progres in Psychopharmacology Biological Psychiatry". Kanada: Pergamon Press, 2001, roč. 25, č. 2, s. 323-335. ISSN 0278-5846.
  Název česky: Změny biologických markerů při účinné léčbě schizofrenie
  Název anglicky: The changes of biological markers and treatment efficacy in schizophrenia /Abstract/
  RIV/00216224:14110/01:00002618 Článek v odborném periodiku. Psychiatrie, sexuologie. čeština. Česká republika.
  Češková, Eva (203 Česká republika, garant) -- Hrobař, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: biological markers; schizophrenia; outcome; neuropsychology

  Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 22. 6. 2009 13:56.
 19. 1998

 20. VAŠINA, Lubomír. Kapitoly z neuropsychologie. 2. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1998. 212 s. ISBN 80-210-1739-2.
  Název anglicky: Neuropsychology
  RIV: Odborná kniha. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: neuropsychology

  Změnil: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc., učo 481. Změněno: 9. 11. 2000 11:16.
 21. 1986

 22. VAŠINA, Lubomír. Aktuální otázky neuropsychologie. Brno, 1986. 10 s. SPFFBU,I-21,.
  Změnil: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc., učo 481. Změněno: 9. 11. 2000 11:38.
Zobrazeno: 27. 9. 2021 13:21