Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0.
  Název česky: Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase
  Název anglicky: Post-Communist Non-Democratic Regimes. Study to Metamophorses of Political Theory in Post-Transitive Time
  RIV/00216224:14230/09:00029376 Odborná kniha. Politologie a politické vědy. polština. Polsko.
  Holzer, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Balík, Stanislav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Post-Communism; Non-Democratic Regimes; Political Theory; Post-Transitive Time
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 22. 1. 2013 09:46.
 2. 2008

 3. HOLZER, Jan a Petr HLAVÁČEK. Opozice v nedemokratických režimech. Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávají teorie tohoto pojmu. Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2008, Vol X, č. 1, s. 1-16. ISSN 1212-7817.
  Název česky: Opozice v nedemokratických režimech. Vstupní poznámky k možnostem a limitům stávají teorie tohoto pojmu
  Název anglicky: Opposition in Non-Democratic Regimes. Limits and Potentioal of Current Theoretical Concepts
  RIV/00216224:14230/08:00025165 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Holzer, Jan (203 Česká republika, garant) -- Hlaváček, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Opposition; Non-Democratic Regimes; Political Theory
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., učo 2329. Změněno: 3. 3. 2010 13:23.
 4. BALÍK, Stanislav. Revoluce jako klasifikační kritérium pro nedemokratické režimy? In HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 102-108. Dějiny a kultura, 16. ISBN 978-80-7325-150-5.
  Název česky: Revoluce jako klasifikační kritérium pro nedemokratické režimy?
  Název anglicky: The Revolution as a Class Mark for the Non-Democratic Regimes?
  RIV/00216224:14230/08:00025963 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Revolution; Non-Democratic Regimes; Totalitarian Regimes; Authoritarian Regimes
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 3. 3. 2009 09:32.
 5. 2007

 6. HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 223 s. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4.
  Název česky: Postkomunistické nedemokratické režimy
  Název anglicky: Post-Communist Non-Democratic Regimes
  RIV/00216224:14230/07:00020533 Odborná kniha. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Holzer, Jan (203 Česká republika, garant) -- Balík, Stanislav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Post-Communism; Non-Democratic Regimes; Theory of Non-Democracies; Debate on Hybrid Regimes; Classification and Methodology of Research; Post-Transitive Era
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., učo 2329. Změněno: 22. 5. 2009 10:35.
 7. 2006

 8. BALÍK, Stanislav. Az 1956-os események mint a poszt-totalitárius átmenet mérföldkövel? Prágai Tükör. Praha, 2006, XIV., č. 5, s. 30-34. ISSN 1210-3853.
  Název česky: Události roku 1956: mezník v přechodu k posttotalitarismu?
  Název anglicky: Events of the Year 1956: the Landmark in the Transition towards Post-totalitarianism?
  RIV/00216224:14230/06:00016408 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. maďarština. Česká republika.
  Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia; 1956; Post-totalitarianism; Non-democratic Regimes
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 11. 6. 2008 15:18.
 9. 2005

 10. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817.
  URL
  Název česky: Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu
  Název anglicky: Berishas and Post-Berishas Albania the Case Study of Defect Regime
  RIV/00216224:14230/05:00013008 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant) -- Stýskalíková, Věra (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Albania; non-democratic regimes; pluralism; mentality-ideology; mobilization; leadership; Sali Berisha; Fatos Nano; Albanian ethnicities; defect regime; mobilizational regime in ethnically divided society
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D., učo 82653. Změněno: 6. 2. 2008 15:35.
 11. BALÍK, Stanislav. Čeští katoličtí intelektuálové a nedemokratické režimy. In KUBÍČEK, Tomáš a Jan WIENDL. Víra a výraz. Sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno...". Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. 1. vyd. Brno: Host, 2005. s. 174-188. mimo řady. ISBN 80-7294-163-1.
  Název česky: Čeští katoličtí intelektuálové a nedemokratické režimy
  Název anglicky: Czech Catholic Intellectuals and Non-Democratic Regimes
  RIV/00216224:14230/05:00019930 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Czech catholic intellectuals; non-democratic regimes
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 16. 6. 2009 15:30.
 12. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.
  Název česky: Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu
  Název anglicky: Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime
  RIV/00216224:14230/05:00013009 Článek v odborném periodiku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Balík, Stanislav (203 Česká republika, garant) -- Stýskalíková, Věra (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Serbia; non-democratic regimes; pluralism; mentality-ideology; mobilization; leadership; Slobodan Miloševi; competitive mobilisational authoritarian regime
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 16. 6. 2009 15:23.
 13. BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In BUDIL, Ivo. Totalitarismus. 1. vyd. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2005. s. 10-23. ISBN 80-903412-3-3.
  Název česky: Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe
  Název anglicky: The Modern Theory of Totalitarianism and Its Czech Reflexion
  RIV/00216224:14230/05:00013007 Stať ve sborníku. Politologie a politické vědy. čeština. Česká republika.
  Balík, Stanislav (203 Česká republika) -- Holzer, Jan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: totalitarianism; non-democratic regimes
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 26. 3. 2010 10:20.
Zobrazeno: 24. 9. 2023 02:54