Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2022

  1. TAUCHEN, Jaromír. KUBEŠ, V. … a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem. 2., dopl. a uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 293 s. ISBN 978-80-280-0077-6.
  2. 2021

  3. TAUCHEN, Jaromír. Das Handelsrecht und seine Entwicklung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939–1945). Journal on European History of Law. 2021, roč. 12, č. 1, s. 56-67. ISSN 2042-6402.
  4. 2016

  5. SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Vývoj kodifikace občanského práva. In Cerman, Ivo a kol. Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 304-319. ISBN 978-80-7422-483-6.
  6. 2015

  7. STACHOŇOVÁ, Monika. Vliv médií na současné soudní rozhodování. In Večeřa, Miloš, Jan Hurdík, Martin Hapla a kolektiv. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 221-238. Edice Scientia č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 20:42