Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. KŠIŇAN, Albert, Carlos Arturo ALMENARA a Martin VACULÍK. The effect of belief in weight controllability on anti-fat attitudes : An experimental manipulation. Revue Européenne de Psychologie Appliquée. Paris: Elsevier, 2017, roč. 67, č. 3, s. 117-124. ISSN 1162-9088. doi:10.1016/j.erap.2016.12.004.
 2. 2016

 3. CIMINO, Silvia, Luca CERNIGLIA, Carlos Arturo ALMENARA, Stanislav JEŽEK, Michela ERRIU a Renata TAMBELLI. Developmental trajectories of body mass index and emotional-behavioral functioning of underweight children: A longitudinal study. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2016, roč. 6, JAN 25 2016, s. 1-11. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/srep20211.
 4. 2014

 5. ALMENARA, Carlos Arturo, Jordi FAUQUET, Gemma LÓPEZ-GUIMERÀ, Montserrat PÀMIAS-MASSANA a David SÁNCHEZ-CARRACEDO. Self-perceived weight status, dieting, and unhealthy weight-control behaviors among Spanish male adolescents. Nutricion Hospitalaria. Aula Medica, 2014, roč. 30, č. 2, s. 301-305. ISSN 0212-1611. doi:10.3305/nh.2014.30.2.7596.
 6. ALMENARA, Carlos Arturo, Jordi FAUQUET, Gemma LÓPEZ-GUIMERÀ, Montse PÀMIAS-MASSANA a David SÁNCHEZ-CARRACEDO. Sociocultural influences and body change strategies in Spanish adolescent boys of different weight status. Eating Behaviors. Elsevier Limited, 2014, roč. 15, č. 4, s. 654-657. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.09.001.
 7. 2009

 8. SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita. In Tělesná výchova a sport mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 58-67. ISBN 978-80-210-4858-4.
 9. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Relation between adiponectin 45 T/G polymorphism and dietary composition in the Czech population. Diabetes Research and Clinical Practice. Ireland: Elsevier Ireland Ltd., 2009, roč. 84/2009, č. 3, s. 329-331. ISSN 0168-8227.
 10. ŠULCOVÁ, Alexandra. SOUČASNOST A PERSPEKTIVY FARMAKOLOGICKÉ LÉČBY OBESITY. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2009, roč. 13, Suppů 2, 1 s. ISSN 1211-7579.
 11. 2008

 12. VOMELOVÁ, Naděžda, Jindřich VOMELA a Jitka HANZLOVÁ. Chirurgické metody redukce nadváhy u morbidně obézních. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 172-173, 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 13. KOPŘIVOVÁ, Jitka. Komplexní přístup v terapii obezity. In Sport a kvality života 2008. Masarykova Univerzita. Brno: MU Brno, 2008. 5 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 14. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. No association of defined variability in leptin, leptin receptor, adiponectin, proopiomelanocortin and ghrelin gene with food preferences in the Czech population. Nutritional Neuroscience. Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 2-8. ISSN 1028-415X.
 15. FIALOVÁ, Jana. Nutrition friendly schools initiative: Nový program Světové zdravotnické organizace. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, č. 4, s. 146-148. ISSN 1802-6281.
 16. VOMELOVÁ, Naděžda, Jindřich VOMELA a Jitka HANZLOVÁ. Obezita - základní pojmy. In In Sport a kvalita života 2008. 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 173-174, 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 17. SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679.
 18. SEKOT, Aleš. Physical activity: Socio cultural aspects. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-16. ISBN 978-80-210-4716-7.
 19. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Inactivity. In 5th Conference eass, Bled 2008. 2008. ISBN 978-961-6583-60-2.
 20. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Obesity: Sociological Aspects. Educatio Artis Gymnasticale. Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2008, roč. 3/2008, č. 3, s. 51-72, 21 s. ISSN 1453-4223.
 21. CORNÉLISSEN, G., Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, J. ABRAMSON, B. SUNDARAM, J. MANDEL, D. HOLLEY a Franz HALBERG. Premetabolic syndrome, body mass index and pulse pressure. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 3, s. 141-158. ISSN 1211-3395.
 22. HRSTKOVÁ, Hana, Bohumil FIŠER, Klára HONZÍKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Primární hypertenze v dětském věku. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 63, č. 10, s. 587-590. ISSN 0069-2328.
 23. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Role vybraných genů kódujících adipokiny v patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění. In 36. pracovní konference KEK Harrachov. 2008.
 24. SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana, 2008. s. 33-38. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1.
 25. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Two Common Polymorphisms Within The Adiponectin Gene Are Associated With Food Preferences In Extremely Obese Czech Individuals. In 13th International SHR Symposium. 2008. vyd. Praha: Institute for Clinical and Experimental Physiology, Prague, 2008. s. 85-85.
 26. 2007

 27. JANYŠKOVÁ, Anna a Štěpán KONEČNÝ. Analýza motivace obézních žen a mužů k redukční léčbě konzervativními postupy. Praha: Guarant International, 2007.
 28. FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Are common variants in leptin and leptin receptor genes associated with specific eating patterns in the Czech population? In European Journal of Human Genetics. 2007.
 29. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Blanka ROSENBERGOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA a Dalibor ZEMAN. Baroreflex sensitivity in obese patients with and without features of metabolic syndrome. In International Journal of Obesity. volume 31 supplement 1. London: Macmillan Publishers Ltd., 2007. s. 115. ISSN 0307-0565.
 30. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Jana KUDĚLKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Common variants in leptin and leptin receptor genes are associated with specific eating patterns in the Czech population. In Addiction and Eating Disorders: Neurobiology and Comorbidities. 2007. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. s. 49-50, 1 s. ISBN 978-80-87041-18-5.
 31. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. ENDOMETRIAL CANCER AND CHOLECYSTECTOMY: A POPULATION-BASED CASE-CONTROL STUDY. In Proceedings of the 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). 2007.
 32. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training in obese patients with chronic ischemic heart disease. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 139-147, 169 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
 33. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Fitness in obese patients with chronic ischemic heart disease. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 5, s. 211-218. ISSN 1211-3395.
 34. CHOVANEC, Josef, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Zuzana DOSTÁLOVÁ a Marcela JANKŮ. Cholecystektomie - rizikový faktor karcinomu endometria? Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelis, 2007, roč. 6/72, č. 6, s. 419-423. ISSN 1210-7832.
 35. JANYŠKOVÁ, Anna a Štěpán KONEČNÝ. Motivace obézních pacientů k redukci hmotnosti - Aneb proč chtějí obézní ženy a muži hubnout? Sociální procesy a osobnost, Telč, 2007.
 36. ŠERÁKOVÁ, Hana a Vladislav MUŽÍK. Obezita a nadváha dětí mladšího školního věku. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007. s. 36 - 36. ISBN 978-80-86633-98-5.
 37. SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3387.
 38. SVAČINOVÁ, Hana, Jana NEČASOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a M. SOUČEK. Physical training in patients with obesity: the influence on sympathetic system. In Journal of Hypertension. 25. vyd. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. s. 242. ISSN 0263-6352.
 39. SIEGELOVÁ, Jarmila a Hana SVAČINOVÁ. Pohyb a zdraví. In Praktický lékař a jeho nemocní od mládí do stáří. Brno: LF, MU, 2007. s. 22-23. ISBN 978-80-903674-3-2.
 40. ŠERÁKOVÁ, Hana. Present views on obesity and overweight in common population of children and adults. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 813 - 825. ISBN 978-80-7315-138-6.
 41. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Abdul Karim AL-FADHLI, Farag Hassan ANBAIS, Ashref Ali ERAJHI, Petr POSPÍŠIL, Lumír KONEČNÝ a Jarmila SIEGELOVÁ. Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční bez obezity a s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 159-165. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 42. ROSENBERGOVÁ, Blanka, Jana NEČASOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Tělesná zdatnost a metabolické parametry u pacientů s obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 171-177. PdF, UHK. ISBN 978-80-7041-513-9.
 43. NEČASOVÁ, Jana, Blanka ROSENBERGOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Ladislav SVOBODA a Jarmila SIEGELOVÁ. Výsledky pohybové léčby obézních v závislosti na věku a přidružených chorobách. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 75-76. ISSN 0010-8650.
 44. 2006

 45. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Atanas-Ivan BELKOV. Association of leptin and adiponectin polymorphisms with endometrial cancer. In International Journal of Gynecological Cancer. Supp 3. London, UK: Blackwell Publishing, 2006. s. 780-780.
 46. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Jana JUŘÍKOVÁ. Příspěvek ke sledování životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku. In Sborník abstrakt mezinárodní konference konané 9. - 10. listopadu 2006 v Brně. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2006. s. 120. ISBN 80-210-4145-5.
 47. NEČASOVÁ, Jana, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Eva SOMOLOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivo HRUBÝ, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Rehabilitační postupy u obézních pacientů: výsledky po tříměsíčním tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 145-150. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 48. JANYŠKOVÁ, A, Š KONEČNÝ, D ZEMAN a A MOTTLOVÁ. Sebehodnocení a tělesné sebepojetí obézních žen a mužů. 52, 11. Brno: Medica Healthworld, 2006.
 49. JANYŠKOVÁ, Anna a Štěpán KONEČNÝ. Sebehodnocení a tělesné sebepojetí obézních žen a mužů. In Obezitologie 2006 - sborník abstrakt. Brno: Česká obezitologická společnost, 2006. s. 29-30.
 50. JANYŠKOVÁ, A, Š KONEČNÝ, D ZEMAN a A MOTTLOVÁ. Vztah mezi globální a fyzickou sebeúctou u obézních mužů a žen. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006.
 51. 2005

 52. ZÁVODNÁ, Eva, Peter FRIEBERG, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. CHANGES IN BLOOD PRESSURE REGULATION IN OBESE CHILDREN. 2005.
 53. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Petr SVAČINA, KOLEKTIV a Darja KRUSOVÁ. Obezitogie. Praha: Grada Publishing, 2005. 289-91. Vnitřní lékařství pro stomatology. ISBN 80-247-1367-5.
 54. NEČASOVÁ, Jana, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Dalibor ZEMAN. Změny antropometrických parametrů a výkon v průběhu rehabilitace pacientů s komplikovanou obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 208-211. 1. ISBN 80-7041-487-1.
 55. 2004

 56. ZÁVODNÁ, Eva, Anneli AMBRING, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Jane FRAMME a Peter FRIBERG. Obese Children: Changes in Blood Pressure Regulation. In Noninvasive methods in cardiology. 2004. ISBN 80-86607-14-3.
 57. KUKLA, Lubomír a Martin ČUTA. Růst a vývoj dítěte. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 19-34. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5.
 58. STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vhodné pohybové aktivity pro ženy s nadváhou. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Masarykova Univerzita Brno: MU Fakulta sportovních studií, 2004. s. 82-82, 90 s. ISBN 80-210-3541-2.
 59. 2003

 60. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Dana POLÁŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. RXRA polymorphism (A(39526)AA) and obesity in hypertension. In The Journal of Coronary Artery Disease. Italy: LIMED Communication, 2003. s. 29.
 61. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Petr LOKAJ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny oběhových parametrů u hypertenzních dospívajících. In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.
 62. 2002

 63. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Andrea STEJSKALOVÁ. An association of BMI with and A(-6)G, M235T and T174M polymorphisms in angiotensinogen gene in essential hypertension. Journal of Human Hypertension. Velká Británie: Nature Publishing Group, 2002, roč. 2002, č. 16, s. 427-430. ISSN 0950-9240.
 64. SVAČINOVÁ, Hana. Obezita a pohybová aktivita. Lékařské listy 26. Praha: MONA, s.r.o., 2002, roč. 26, č. 26, s. 12-13. ISSN 0044-1996.
 65. BURIANOVÁ, Milena a Hana HRSTKOVÁ. Tělesná zdatnost u dětí s asthma bronchiale. Alergologie. ČR: Bibliographia Medica Čechoslovaca, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 107-111. ISSN 1212-3536.
 66. 2000

 67. VAŠKŮ, Anna, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Miloslav KUKLETA. Relations between behavioral risk factors and genomic constitution in essential hypertension. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2000, roč. 40, 3-4, s. 149-151. ISSN 1960-7560.
 68. 1999

 69. DOHNALOVÁ, Ilona, Jan NOVOTNÝ, Petr KRÁTKÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Lenka CHARVÁTOVÁ. Obezita u dětí. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. s. 31-32. ISBN 80-210-2255-8.
 70. 1997

 71. NOVOTNÝ, Jan. Zátěžové vyšetření při posuzování pracovní schopnosti nemocných s diabetem a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 1997, roč. 6, č. 3, s. 92-95. ISSN 1210-5481.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 6. 2022 17:46