Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména. In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009.
  Název anglicky: Anoiconyms of the Líšeň (Brno) land register
  RIV/00216224:14210/09:00035546 Vyžádané přednášky. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: onomastic; anoiconyms; Líšeň; Brno
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 15. 3. 2010 16:21.
 2. ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz minulosti v pomístních jménech. In Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě. 2009.
  Název anglicky: Reflection of the history in the minor place-names
  RIV/00216224:14210/09:00035547 Vyžádané přednášky. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: onomastic; anoiconyms
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 15. 3. 2010 16:18.
 3. 2008

 4. ČORNEJOVÁ, Michaela a Pavel (eds.) KOSEK. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. 270 s. ISBN 978-80-7294-301-2.
  Název anglicky: Language and its changes. For Professor Jana Pleskalová on the occasion of her jubilee.
  RIV/00216224:14210/08:00027693 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant) -- Kosek, Pavel (eds.) (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: memorial volume; onomastic; dialectology; etymology; development of Czech

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 6. 2009 10:29.
 5. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen (přednáška). In Kruh přátel českého jazyka, Praha. 2008.
  Název anglicky: Formation of the oldest Czech place names
  RIV/00216224:14210/08:00027943 Vyžádané přednášky. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: onomastic; toponomastic; place names; old-Czech
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 10. 6. 2009 19:09.
 6. 2007

 7. ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2007. s. 37-48. ISBN 978-80-244-1767-7.
  Název anglicky: Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries
  RIV/00216224:14210/07:00032824 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Place-Names; Onomastic; Toponyms
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 14. 1. 2008 10:22.
 8. ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století. Linguistica online. 2007, roč. 6, -, s. -, 11 s. ISSN 1801-5336.
  URL
  Název anglicky: Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries
  RIV/00216224:14210/07:00022435 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Place-Names; Onomastic; Toponyms

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 16. 6. 2008 19:56.
 9. 2006

 10. ČORNEJOVÁ, Michaela. Místní jména z materiálu 11. - 13. století. Acta Onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, roč. 47, -, s. 140-150. ISSN 1211-4413.
  Název anglicky: Place-Names from the Material of the 11th to 13th Centuries
  RIV/00216224:14210/06:00018094 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Place-Names; Onomastic; Toponyms
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 3. 4. 2007 14:25.
 11. ČORNEJOVÁ, Michaela. Tschechische Bewohnernamen auf –any im 11. – 13. Jahrhundert. Österreichische Namenforschung. Klagenfurt, 2006, roč. 34, -, s. 27-40. ISSN 1028-1495.
  Název česky: Česká obyvatelská místní jména na -any v 11. - 13. století
  Název anglicky: Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries
  RIV/00216224:14210/06:00017127 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. němčina. Rakousko.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Place-Names; Onomastic; Toponyms

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 8. 1. 2007 12:54.
 12. 2005

 13. ČORNEJOVÁ, Michaela. Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 294-297. ISSN 1211-4413.
  Název česky: Dvacet let setkávání v Kals am Grossglockner
  Název anglicky: Twenty years of symposia held in Kals am Grossglockner
  RIV/00216224:14210/05:00031220 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Onomastic; Symposium; Kals am Grossglockner

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 27. 6. 2008 18:52.
 14. ČORNEJOVÁ, Michaela. Ke grafice bohemik 10. - 12. století. SPFFBU, Linguistica Brunensia. Brno: MU, 2005, roč. 53, -, s. 139-147. ISSN 0231-7567.
  URL
  Název česky: Ke grafice bohemik 10. - 12. století
  Název anglicky: Visual aspect of Czech words in the 10th-12th centuries
  RIV/00216224:14210/05:00031051 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: graphic; place-names; onomastic
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 9. 9. 2010 16:39.
 15. ČORNEJOVÁ, Michaela. Österreichische Namenforschung, Sonderband KALSER NAMENBUCH. Heinz-Dieter Pohl (Hg.), Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, Wien 2004, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 221-223. ISSN 1211-4413.
  Název anglicky: Österreichische Namenforschung, Sonderband KALSER NAMENBUCH. Heinz-Dieter Pohl (Hg.), Edition Praesens, Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft, Wien 2004, 117 s.
  RIV/00216224:14210/05:00031219 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Onomastic; Kals am Grossglockner; Austria

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 20. 1. 2010 21:26.
 16. ČORNEJOVÁ, Michaela. Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 46, -, s. 223-224. ISSN 1211-4413.
  Název anglicky: Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s.
  RIV/00216224:14210/05:00031218 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Onomastic; Education

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 20. 1. 2010 21:23.
 17. 2004

 18. ČORNEJOVÁ, Michaela. K vývoji pomístních jmen. Karlík, P. - Pleskalová, J. (eds.). In Život s morfémy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 47-55. ISBN 80-210-3373-8.
  Název česky: K vývoji pomístních jmen
  Název anglicky: On the development of field-names
  RIV/00216224:14210/04:00030887 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Čornejová, Michaela (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: onomastic; field-names

  Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 25. 6. 2007 13:39.
Zobrazeno: 23. 7. 2021 23:31