Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. VLKOVÁ, Eva, Šárka PITROVÁ a František VLK. Lexikon očního lékařství. 1. vydání. Brno: Prof. Ing. František Vlk DrSc, 2008. 607 s. fvlk,1. ISBN 978-80-239-8906-9.
 2. 2006

 3. VLKOVÁ, Eva a Petr KOLÁŘ. Onemocnění bělimy. In Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 28 s. Oční lékařství. ISBN 80-7262-404-0.
 4. HLINOMAZOVÁ, Zuzana a Eva VLKOVÁ. Onemocnění rohovky. In: Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 39 s. Oční lékařství. ISBN 80-7262-404-0.
 5. VLKOVÁ, Eva a Monika HORÁČKOVÁ. Onemocnění spojivky. In: Rozsíval P. et al.: Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. 40 s. Oční lékařství. ISBN 80-7262-40.
 6. 1999

 7. ANTON, Milan a Dětská oční klinika DN Brno a LF MU Brno. Doprava a zrak. Česká oční optika. 1999, roč. 40, č. 4, s. 8-9. ISSN 1211-233X.
 8. ANTON, Milan a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Malé refrakční vady. Česká oční optika. 1999, roč. 40, č. 2, s. 6-7. ISSN 1211-233X.
 9. ŘEHŮŘEK, Jaroslav a Dětská oční klinika DN Brno,a LF MU Brno. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. 1999. vyd. Brno: PAIDO, 1999. 94 s. Možnosti reedukace zraku při kombin, postižení. ISBN 80-85931-75-3.
 10. ANTON, Milan a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Příspěvek ke korekci astigmatismu. Česká oční optika. 1999, roč. 40, č. 3, s. 6-8. ISSN 1211-233X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2021 15:01