Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. FOITOVÁ, Ivona, Michael A. HUFFMAN, Nurcahyo WISNU a Milan OLŠANSKÝ. Parasites and their impacts on orangutan health. In Orangutans: Geographic Variation in Behavioral Ecology and Conservation. United Kingdom: Oxford University Press, 2009, s. 157-169. ISBN 978-0-19-921327-6.
   Název česky: Paraziti a jejich vliv na zdraví orangutanů
   Název anglicky: Parasites and their impacts on orangutan health
   RIV/00216224:14310/09:00034731 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Zoologie. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Foitová, Ivona (203 Česká republika, garant) -- Huffman, Michael A. (840 Spojené státy) -- Wisnu, Nurcahyo (360 Indonésie) -- Olšanský, Milan (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: orangutan;health;parasites
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Assoc. Prof. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D., učo 168763. Změněno: 15. 2. 2010 12:12.

  2008

  1. FOITOVÁ, Ivona, Božena KOUBKOVÁ, Vlastimil BARUŠ a Wisnu NURCAHYO. Presence and species identification of the gapeworm Mammomonogamus laryngeus (Railliet, 1899) (Syngamidae: Nematoda) in a semi-wild population of Sumatran orangutan (Pongo abelii) in Indonesia. Research in Veterinary Sciences. UK: Elsevier, 2008, roč. 84, č. 2, s. 232-236. ISSN 0034-5288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.rvsc.2007.04.021.
   URL
   RIV/00216224:14310/08:00025635 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Foitová, Ivona (203 Česká republika, garant, domácí) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Nurcahyo, Wisnu (360 Indonésie)
   Klíčová slova anglicky: orangutan; gapeworm; Mammomonogamus laryngeus; North Sumatra
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 24. 6. 2020 10:16.
  2. FOITOVÁ, Ivona, František TENORA, Božena KOUBKOVÁ, Iveta HODOVÁ, Martina VYSKOČILOVÁ, Vlastimil BARUŠ a Wisnu NURCAHYO. Resurrection of Bertiella satyri (Cestoda: Anoplocephalidae) parasitizing the Orangutan (Pongo abelii: Primates) in Indonesia. In Helminthological Days 2006-2008 Book of Abstracts. 2008. ISBN 978-80-210-4689-4.
   RIV/00216224:14310/08:00042195 Konferenční abstrakt. Zoologie. angličtina. Česká republika.
   Foitová, Ivona (203 Česká republika, garant, domácí) -- Tenora, František (203 Česká republika, domácí) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, domácí) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika, domácí) -- Vyskočilová, Martina (203 Česká republika, domácí) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Nurcahyo, Wisnu (360 Indonésie)
   Klíčová slova anglicky: orangutan;Bertiella satyri
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Iveta Hodová, Ph.D., učo 7256. Změněno: 25. 3. 2011 16:15.
  3. FOITOVÁ, Ivona, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Božena KOUBKOVÁ a Wisnu NURCAHYO. Two remarkable pinworms (Nematoda: Enterobiinae) parasitizing orangutan (Pongo abelii) in Sumatra (Indonesia). Helminthologia. 2008, roč. 45, č. 4, s. 162-168. ISSN 0440-6605.
   Název česky: Dva významné druhy roupů (Nematoda: Enterobiinae) parazitující u orangutanů (Pongo abelii) na Sumatře (Indonésie)
   Název anglicky: Two remarkable pinworms (Nematoda: Enterobiinae) parasitizing orangutan (Pongo abelii) in Sumatra (Indonesia)
   RIV/00216224:14310/08:00027027 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Slovensko.
   Foitová, Ivona (203 Česká republika, garant) -- Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika) -- Koubková, Božena (203 Česká republika) -- Nurcahyo, Wisnu (360 Indonésie)
   Klíčová slova anglicky: Orangutan; Oxyuridae; Sumatra; Lemuricola (Protenterobius) pongoi n.sp.; Enterobius (Enterobius) buckleyi
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: RNDr. Božena Koubková, Ph.D., učo 642. Změněno: 2. 7. 2009 08:35.

  2007

  1. BARUŠ, Vlastimil, Ivona FOITOVÁ, Božena KOUBKOVÁ, Iveta HODOVÁ, Andrea ŠIMKOVÁ a Wisnu NURCAHYO. The new nematode,Pongobius hugoti gen.et sp.n. from the orangutan Pongo abelii (Primates:Hominidae). Helminthologia. 2007, roč. 4, č. 44, s. 162-169. ISSN 0440-6605.
   Název česky: Hlístice Pongobius hugoti gen. et sp. n. z orangutana Pongo abelii
   RIV/00216224:14310/07:00022650 Článek v odborném periodiku. Zoologie. angličtina. Slovensko.
   Baruš, Vlastimil (203 Česká republika) -- Foitová, Ivona (203 Česká republika, garant) -- Koubková, Božena (203 Česká republika, domácí) -- Hodová, Iveta (203 Česká republika, domácí) -- Šimková, Andrea (203 Česká republika, domácí) -- Nurcahyo, Wisnu (360 Indonésie)
   Klíčová slova anglicky: Pongobius hugoti gen. et sp. n.; Nematoda; Pongo abelli; orangutan; Sumatra; morphometric and molecular analyses

   Změnila: prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD., učo 24570. Změněno: 31. 3. 2011 13:07.
Zobrazeno: 26. 5. 2024 20:37