Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

 1. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Administrativní kultura: vymezení pojmu. In Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1 - 4. ISBN 978-80-7194-978-7.
 2. ŠIMBEROVÁ, Zuzana. Organizační klima a organizační kultura jako součást učebního prostředí podniku. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, LV, U12, s. 45-56. ISSN 1211-6971.
 3. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizační kultura a systémy řízení kvality. Praha: Pratr, a.s., 2007.
 4. JANČÍKOVÁ, Alexandra a Karel BRYCHTA. TQM and Organizational Culture As Significant Factors in Ensuring Competitive Advantage: A Theoretical Perspective. International Journal of Research Trends in Social Sciences, Special Edition: Competing In Global and National Markets. Lithuania, 2007, vol. 2, no 1, s. ?, ? ISSN 1822-3532.
 5. 2006

 6. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Relationship between Organizational Values and Behavior. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. Common Ground Publishing Ltd., 2006, roč. 5, č. 9, s. 187 - 196. ISSN 1447-9524.
 7. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Řízení kvality: klíčová role organizační kultury I. část. Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2006, XII., duben, s. 8-9. ISSN 1213-8878.
 8. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Řízení kvality: kultura kvality (2. část). Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2006, XII., květen, s. ???, 2 s. ISSN 1213-8878.
 9. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Zmatení pojmů: Podniková, firemní nebo organizační kultura? Human Resources Management. Praha: ECONOMIA, a. s., 2006, roč. 2006, č. 2, s. 14-14. ISSN 1213-7693.
 10. 2005

 11. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Modely organizační kultury. In Teorie řízení podniku: Sborník prací studentů doktorského studia. 2005. vyd. Brno: Era Group, 2005. s. 61-74. ISBN 80-210-369.
 12. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační hodnoty českých výrobních firem: empirická typologie. Ekonomika a manažment podniku. 2005, roč. 3, č. 1, s. 72-83. ISSN 1336-4103.
 13. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizační kultura a výkonnost: přehled empirických šetření. In Vývojové tendence podniků. 2005. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2005. s. 83 - ???, ??? ISBN 80-210-3847-0.
 14. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých firem - rozdíly ve vnímání vrcholových, středních a nižších manažerů. Personál. 2005, roč. XI, září, s. 18-19. ISSN 1213-8878.
 15. FRANKOVÁ, Emilie, Růžena LUKÁŠOVÁ a Iveta ŠIMBEROVÁ. Organizační kultura českých firem: vztah mezi organizačními hodnotami a normami chování. In Ekonomika, financie a manažment - rok 2005. Bratislava: Bratislava, 2005. s. 191 - 198. ISBN 80-7259-022-7.
 16. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura českých výrobních firem: vztah mezi organizačními hodnotami, normami a chováním organizace. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2005, roč. 1, č. 2, s. 4 - 12. ISSN 1336-7137.
 17. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Organizational Culture and Total Quality Management: An Overview Study. In Proceedings of the Fifth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations. 2005. vyd. Australia: Common Ground Publishing, 2005. s. ???, 1 s. ISBN ???
 18. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational culture of Czech manufacturing companies. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. 2005, X, č. 36, s. 119-131. ISSN 1392-1142.
 19. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. 2005, roč. 4, 6 s. ISSN 1447-9524.
 20. JANČÍKOVÁ, Alexandra a Karel BRYCHTA. TQM and Organizational Culture as Significant Factors in Ensuring Competitive Advantage. In Proceedings of 5th International Conference for Junior and Senior Researchers: Postmodern Society and Consumption Patterns from the Perspective of Social Sciences. 2005. vyd. Kaunas, Lithuania: Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University, 2005. s. 83. ISBN 9986-19-735X.
 21. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity. In Strecková, Y. a kol. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. s. 65 - 68. ISBN 80-210-3623-0.
 22. 2004

 23. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan a kol. NOVÝ. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing, 2004. 176 s. edice Expert, sv. 1. ISBN 80-247-0648-2.
 24. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura jako faktor ovlivňující výkonnost. In Personální management. 12. aktualizace. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2004. s. 1-14. část D 1.2. ISBN 80-86307-05-0.
 25. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Emilie FRANKOVÁ. Organizational culture of Czech companies: selected aspect of leadership (results of a qualitative pilot study). In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita / EDIS - vydavatelství ŽU, 2004. s. 255 - 260. ISBN 80-8070-310-8.
 26. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. In Knowledge and Culture - Organisational Intangibles and their Tangible Value. Abstracts from the Fourth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations. 2004. ISBN 1 86335 565 0.
 27. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture: Relationship between Organizational Character and Behaviour. Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai. 2004, XX, č. 32, s. 95-103. ISSN 1392-1142.
 28. LUKÁŠOVÁ, Růžena, Iveta ŠIMBEROVÁ a Zdeňka KONEČNÁ. Organizational Values as an Indicator of Customer Focused Organizational Culture. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. s. 1-7. ISBN 80-214-2717-5.
 29. HORÁK, Pavel a Jiří WINKLER. Personální kapacita veřejných služeb zaměstnanosti. In WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 160-70, 11 s. FSS. ISBN 80-210-3565-X.
 30. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. Journal of East - West Business. 2004, roč. 10, č. 1, s. 93-104. ISSN 1066-9868.
 31. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Změna organizační kultury ve veřejném sektoru: možnosti a limity. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. s. 171 - 173. ISBN 80-7097-595-4.
 32. 2003

 33. SLOBODNÍK, Roman, Ladislav LAKOMÝ a Lubomír KOSTROŇ. On-line diagnostics, system dynamics and organizational culture. In Psychologicke dni Trencin: Praca a jej kontexty, zbornik prispevkov. 1.vyd. Trenčín: Slovenská psychologická spoločnosť, 2003. s. 442-444, 2 s. ISBN 80-88982-75-8.
 34. WINKLER, Jiří a Ivona ŠPORCROVÁ. Potřeby dítěte a náhradní výchovná péče. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 21, s. 54 - 70. ISSN 1213-6204.
 35. 2002

 36. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Zdeňka LAKOSILOVÁ. Organizational Culture Research:Relationship between Organizational Values and Thinking of Managers. In La construction europeene. Modes de développement et partenaires: proceedings of the international conference. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. s. 491 – 498. ISBN 80-8055-678-4.
 37. LUKÁŠOVÁ, Růžena. The Image of Banks: Content and Context of Decision-making. In Transformation of CEEC Economies to EU Standards: proceedings of the international conference. Brno: University of Trento and Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2002. s. 111 – 120. ISBN 80-86510- 27-1.
 38. 2001

 39. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Strategic Aspects of Organizational Culture of Czech Companies. Revista de Economia e Direito. Lisabon, 2001, special ed, s. 381 - 389. ISSN 0873-495X.
 40. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Eva LAJTKEPOVÁ. The Character of Czech Manufacturing Organizations (Research Results). In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe: proceedings of the ninth annual international conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. s. 304 – 314. ISBN 80-86510-05-0.
 41. 2000

 42. WINKLER, Jiří. Organizační kultura poskytování příjmově a majetkově testovaných sociálních dávek v ČR. Editor: Tomáš Sirovátka. In Účinky a legitimita české sociální politiky. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 105-130. ISBN 80-210-2307-4.
 43. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Research of Strategic Aspects of Corporate Culture in the Czech Firms. In Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej: proceedings of the international conference. Poznaň: Akademia Ekonomiczna v Poznaniu, 2000. s. 419 – 429. ISBN 83-909126-6-X.
 44. 1999

 45. WINKLER, Jiří. Organizační kultura jako faktor řízení veřejné správy. Editor: M. Purkrábek. In Centrální politické rozhodování v České republice. 1. vydání. Praha: UK, 1999. s. 81-102.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 6. 2023 03:28