Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. DANĚK, Petr. Colony, Empire, and Power: Colonial Encounter and the Discourse of the Other. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 27-44. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 2. 2005

 3. FUJDA, Milan. Classical Yogic Scriptures and Acculturation of Hinduism in Czech lands. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 39-51. ISBN 80-86898-58-X.
 4. LUŽNÝ, Dušan. European Picture of Ancient India. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 66-76. ISBN 80-86898-58-X.
 5. ROZEHNALOVÁ, Jana. Indian Sages and Ascetics in Western Ancient Sources. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005. s. 103-111. ISBN 80-86898-58-X.
 6. ROJKOVÁ, Kateřina a Dušan LUŽNÝ. Kálí mezi Východem a Západem. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 4, s. 36-38. ISSN 0029-5302.
 7. ROZEHNALOVÁ, Jana. Tibetský buddhismus očima křesťanských misionářů (17. - 19. století). Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2005, roč. 60, č. 1, s. 15-19. ISSN 0029-5302.
 8. ROZEHNALOVÁ, Jana. Zrcadlo orientalismu - obrazy Tibtu v českém prostředí. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, roč. 40, č. 3, s. 44-62, 18 s. ISSN 0323-1844.
 9. 2004

 10. LUŽNÝ, Dušan a Zdeňka MACHÁLKOVÁ. Protestantský buddhismus. Studia Orientalia Slovaka. 2004, Vol. 3, č. 1, s. 91-107, 16 s. ISSN 1336-3786.
 11. LUŽNÝ, Dušan. Tolerance Matky Indie. Anthropos. Bratislava, 2004, roč. 1, č. 3, s. 61-64. ISSN 1336-5541.
 12. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet II: Lamaismus - hrozivá podoba tibetského buddhismu? Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 23, s. 13-16. ISSN 1212-4354.
 13. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet III: Hledání pokladů ztracené Šangri-la. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 24, s. 13-16. ISSN 1212-4354.
 14. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet V: Tibetský buddhismus v českém prostředí před rokem 1989. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2004, roč. 9, č. 26, s. 13-16. ISSN 1212-4354.
 15. 2003

 16. ROZEHNALOVÁ, Jana. Obzor znovu nalezený - bádání o vysněném Tibetu. Sacra aneb Rukověť religionisty. Brno: Občanské sdružení Sacra, 2003, roč. 3, č. 1, s. 18-27. ISSN 1214-5351.
 17. ROZEHNALOVÁ, Jana. Západ a Tibet I: První misionáři v Tibetu. Tibetské listy. Praha: Lungta, 2003, roč. 8, č. 22, s. 17-19. ISSN 1212-4354.
 18. 2001

 19. ROZEHNALOVÁ, Jana. Mistr mystifikace Lobsang Rampa aneb vysněný Tibet. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 34, č. 1, s. 12-19. ISSN 1212-8139.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 02:54