Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2018

  1. CHARYPAR, Jan. Náboženské motivy v tvorbě Josefa Suka. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 53, č. 1, s. 51-64. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-4.
  2. 2015

  3. DAN, Jiří. Březinovy neviditelné světy - pokus o psychologickou interpretaci díla Otokara Březiny. In Hana Enderlová (ed.). Otokar Březina 2014. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Togga, 2015. s. 78-85, 8 s. ISBN 978-80-7476-074-7.
  4. DAN, Jiří. Otokar Březina v dokumentech Archivu Masarykovy univerzity. 2015.
  5. 2014

  6. KOPŘIVA, Roman. Laudatio (v českém jazyce). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 2 s. Doctor honoris causa.
  7. 2004

  8. HOLMAN, Petr a Miroslav BALAŠTÍK. Otokar Březina: Korespondence I, II. Brno: Host - vydavatelství, s. r. o., 2004. 1816 s. ISBN 80-7294-104-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 8. 2020 17:32